Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Kontrola poziomów

Regularnie sprawdzać poziomy płynów zgodnie z planem obsługowym producenta. W razie potrzeby uzupełniać poziom, o ile nie ma przeciwwskazań.

W przypadku znacznego spadku poziomu płynu należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym w celu kontroli danego układu.

Płyny muszą spełniać wymagania producenta i odpowiadać specyfikacjom silnika. W trakcie wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika należy uważać, ponieważ niektóre elementy są wyjątkowo gorące (niebezpieczeństwo poparzeń), a wentylator układu chłodzenia może się włączyć w każdej chwili (nawet przy wyłączonym zapłonie).

Zużyte oleje i płyny

Unikać dłuższego kontaktu zużytego oleju i płynów ze skórą. Większość płynów jest szkodliwa dla zdrowia i bardzo korozyjna.

Nie należy wylewać zużytego oleju i płynów do ścieków lub na podłoże. Zużyty olej należy dostarczyć do ASO sieci PEUGEOT lub warsztatu specjalistycznego i wlać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do tego celu.

Poziom oleju silnikowego

Do kontroli poziomu oleju silnikowego
służy wskaźnik poziomu oleju w zestawie wskaźników, działający po włączeniu zapłonu w przypadku samochodów ze wskaźnikiem elektronicznym, lub ręczny wskaźnik poziomu (bagnet).

W celu zapewnienia wiarygodnego odczytu samochód musi być zaparkowany na poziomej powierzchni, a silnik musi być wyłączony od przynajmniej 30 minut.

Uzupełnianie oleju silnikowego między przeglądami (lub wymianami) jest rzeczą normalną. PEUGEOT zaleca kontrolowanie i uzupełnienie poziomu oleju co 5000 km.

Kontrola za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu

Usytuowanie ręcznego wskaźnika poziomu oleju pokazano na odpowiednim schemacie przestrzeni pod pokrywą komory silnika.

Kontrola za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu


  1. MAX
  2. MIN

Jeśli poziom będzie sięgał powyżej oznaczenia A albo poniżej oznaczenia B, nie uruchamiać silnika.

Klasa oleju

Przed uzupełnieniem bądź wymianą oleju należy sprawdzić, czy dany olej jest dostosowany do danego silnika oraz spełnia wymagania producenta.

Uzupełnianie poziomu oleju silnikowego

Usytuowanie wlewu oleju do silnika pokazano na odpowiednim rysunku rozmieszczenia elementów pod pokrywą komory silnika.

Po 30 minutach od chwili dolania oleju można skontrolować poziom za pomocą wskaźnika w zestawie wskaźników po uprzednim włączeniu zapłonu.

Wymiana oleju silnikowego

Aby zapewnić sprawność silnika i układów ograniczających emisję spalin, nie należy stosować dodatków do oleju silnikowego

Poziom płynu hamulcowego

Poziom płynu powinien znajdować się w
pobliżu oznaczenia "MAX".

W innym wypadku należy sprawdzić zużycie klocków hamulcowych

Wymiana płynu hamulcowego

Zgodnie z zaleceniami podanymi w planie obsługowym producenta.

Charakterystyka płynu

Płyn musi spełniać wymagania producenta.

Poziom płynu chłodzącego

Sprawdzać regularnie poziom płynu
chłodzącego.

Uzupełnianie tego płynu pomiędzy przeglądami jest normalnym zjawiskiem.

Sprawdzanie poziomu płynu należy wykonywać wyłącznie wtedy, gdy silnik jest zimny.

Niedostateczny poziom płynu grozi poważnym uszkodzeniem silnika.

Poziom tego płynu powinien znajdować się w pobliżu oznaczenia "MAX", lecz nigdy go nie przekraczać.

Jeżeli poziom zbliża się do lub spada poniżej znaku "MIN", należy koniecznie uzupełnić płyn.

Gdy silnik jest ciepły, temperatura płynu chłodzącego jest regulowana przez motowentylator.

Ponieważ układ chłodzenia działa pod ciśnieniem, przed odkręceniem korka należy odczekać co najmniej godzinę od wyłączenia silnika.

Aby zapobiec ryzyku doznania oparzeń w razie nagłej konieczności dolania płynu, owinąć korek szmatką i odkręcić go o dwa obroty, aby zredukować ciśnienie w układzie.

Gdy ciśnienie spadnie, odkręcić korek i uzupełnić poziom płynu.

Wentylator może się włączyć po wyłączeniu silnika: uważać na przedmioty lub części odzieży, które mogłyby się wkręcić w łopatki.

Charakterystyka płynu

Płyn musi spełniać wymagania producenta.

Poziom płynu do spryskiwaczy szyb

Uzupełnić poziom płynu, gdy tylko
zachodzi taka potrzeba.

Pojemność zbiornika:

Charakterystyka płynu

Zbiornik płynu do spryskiwaczy należy napełniać gotową do użycia mieszanką.

Zimą (temperatury poniżej zera) należy stosować płyn ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu odpowiedni do panujących warunków w celu zabezpieczenia elementów układu (pompa, zbiornik, przewody itd.).

W żadnym wypadku nie wolno wlewać samej wody (ryzyko zamarznięcia, powstania osadów itd.).

Poziom dodatku do oleju napędowego (diesel z filtrem cząstek stałych

Minimalny poziom dodatku w zbiorniku jest
sygnalizowany przez zapalenie się na stałe kontrolki, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy i komunikat o niskim poziomie dodatku filtra cząstek stałych.

Uzupełnianie

Poziom w zbiorniku należy niezwłocznie uzupełnić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Poziom AdBlue

Alarm włącza się po osiągnięciu poziomu rezerwy.

Aby uniknąć unieruchomienia pojazdu zgodnie z przepisami, uzupełnić poziom AdBlue.

Więcej informacji o AdBlue i układzie SCR, a zwłaszcza uzupełnianiu poziomu, znajduje się w odpowiedniej części rozdziału

Komora silnika

Ten silnik pokazano wyłącznie przykładowo do celów ilustracyjnych. Rozmieszczenie następujących elementów może się różnić: Filtr powietrza. Wskaźnik poziomu o ...

Kontrole

Jeżeli nie ma innych zaleceń, należy kontrolować elementy zgodnie z planem obsługowym producenta i w zależności od silnika pojazdu. Kontrolę można wykonać w ASO siec ...

Zobacz tez:

Komputer pokładowy (typ B i C)
Komputer pokładowy to sterowany mikroprocesorem system informacyjny prezentujący różne dane dotyczące jazdy. Informacja Odłączenie akumulatora powoduje utracenie niektórych danych, zapisanych w pami&# ...

Siedzenie tylne
Dzielone składane tylne oparcie Aby zwiększyć pojemność bagażnika, możesz złożyć oparcia tylnych siedzeń. OSTRZEŻENIE Zabezpiecz dobrze ładunek w części bagażowej, g ...

Tryb komputera pokładowego
W trybie komputera pokładowego wyświetlacz prezentuje dane dotyczące jazdy, takie jak zużycie paliwa, przebieg dzienny i prędkość pojazdu. Więcej informacji podano w podrozdziale "Komputer pok ...

Instrukcje obslugi: