Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wskaźniki i liczniki

Prędkościomierz

Zestaw wskaźników


Prędkościomierz podaje prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę (km/h).

Obrotomierz

Zestaw wskaźników


Obrotomierz pokazuje przybliżoną prędkość obrotową silnika w obrotach na minutę (obr./min).

Na podstawie jego wskazań należy dobierać prawidłowe przełożenia skrzyni biegów i nie dopuszczać do zbyt niskich ani zbyt wysokich prędkości obrotowych silnika.

UWAGA

Nie zwiększać prędkości obrotowej silnika do zakresu oznaczonego na obrotomierzu KOLOREM CZERWONYM. Może to spowodować poważne uszkodzenie silnika.

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Zestaw wskaźników


Kiedy stacyjka jest włączona (stan ON) wskaźnik pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnik.

UWAGA

Jeżeli wskazówka wskaźnika przesunie się z zakresu normalnego w kierunku położenia "130" lub "H", oznacza to przegrzanie, które może spowodować uszkodzenie silnika.

W przypadku przegrzania silnika należy natychmiast przerwać jazdę i zapoznać się z informacjami zawartymi w podrozdziale "Przegrzanie silnika".

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie odkręcać zakrętki chłodnicy, gdy silnik jest rozgrzany. Gorący płyn chłodzący pod ciśnieniem może wytrysnąć na zewnątrz i spowodować poważne poparzenia. Przed dolaniem płynu chłodzącego do zbiornika płynu (zbiornika wyrównawczego) poczekać, aż silnik całkowicie ostygnie.

Wskaźnik poziomu paliwa

Zestaw wskaźników


Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje przybliżoną ilość paliwa, jaka pozostała w zbiorniku.

Informacja

OSTRZEŻENIE

Jazda z bardzo małą ilością paliwa może narazić użytkowników pojazdu na utknięcie w drodze.

Jeżeli świeci się lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa lub jeżeli wskazówka zbliża się do poziomu "0" lub "E", należy możliwie jak najszybciej uzupełnić paliwo.

UWAGA

Unikać jazdy przy bardzo niskim poziomie paliwa. Brak paliwa może spowodować wypadanie zapłonów i doprowadzić do przeciążenia katalizatora, a w efekcie do jego uszkodzenia.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Zestaw wskaźników


Wskaźnik ten podaje aktualną temperaturę otoczenia w stopniach Celsjusza (ºC) lub Fahrenheita (ºF).

Aby nie odwracać uwagi kierowcy, po wykryciu zmiany temperatura na wyświetlaczu może nie zmieniać się natychmiast.

Jednostki temperatury można zmieniać (ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie) w następujący sposób:

Powoduje to zmianę jednostki temperatury w zestawie wskaźników i układzie klimatyzacji.

Licznik przebiegu

Zestaw wskaźników


Licznik przebiegu podaje całkowity dystans przejechany przez samochód. Należy z niego korzystać do określania konieczności wykonywania przeglądów okresowych.

Szacowany zasięg

Zestaw wskaźników


Informacja

Zestaw wskaźników

Obrotomierz Prędkościomierz Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego Wskaźnik poziomu paliwa Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne ...

Lampka ostrzegawcza śliskiej nawierzchni

(jeżeli występuje) Ta lampka ostrzega kierowcę o możliwości wystąpienia oblodzenia drogi. Jeżeli temperatura podawana na wskaźniku tem ...

Zobacz tez:

Oświetlenie wnętrza
UWAGA Nie używać oświetlenia wnętrza przez zbyt długi czas przy wyłączonym silniku, ponieważ może to doprowadzić do rozładowania akumulatora. OSTRZEŻENIEPodczas jazdy w nocy nie ...

Tylne siedzenia
Składanie tylnego siedzenia Oparcia tylnych siedzeń można złożyć, aby umożliwić przewiezienie przedmiotów o znacznej długości lub w celu zwiększenia przestrzeni bagażowej. ...

System monitorowania martwego pola (BSM)
System BSM pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru za samochodem po obu jego stronach podczas zmieniania pasa ruchu i ostrzega go o obecności samochodów zbliżających się z tyłu na sąsiednich pasach jezdni. Syst ...

Instrukcje obslugi: