Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zestaw wskaźników

Zestaw wskaźników


Zestaw wskaźników


  1. Obrotomierz
  2. Prędkościomierz
  3. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
  4. Wskaźnik poziomu paliwa
  5. Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
  6. Wyświetlacz LCD (z komputerem pokładowym)

Rzeczywisty wygląd zestawu wskaźników może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

Więcej informacji podano w podrozdziale "Wskaźniki i liczniki" w niniejszym rozdziale.

Regulacja podświetlenia zestawu wskaźników

Przycisk regulacji intensywności podświetlenia zestawu wskaźników

Zestaw wskaźników


Intensywność podświetlenia zestawu wskaźników można regulować, gdy włączone są światła przednie lub pozycyjne.

Podczas naciskania przycisku regulacji zmienia się również intensywność podświetlenia przycisków we wnętrzu pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie regulować intensywności podświetlenia zestawu wskaźników podczas jazdy. Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do wypadku, który może spowodować uszkodzenie pojazdu, a także zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Zestaw wskaźników


Pokrywa wlewu paliwa

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza samochodu, pociągając dźwignię otwierania. 1. Wył ...

Wskaźniki i liczniki

Prędkościomierz Prędkościomierz podaje prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę (km/h). Obrotomierz Obrotomierz pokazuje przybli ...

Zobacz tez:

Bluetooth (BT) Audio
(1) Odtwarzanie/pauza Wstrzymuje lub kontynuuje odtwarzanie muzyki. (2) Menu Przechodzi do ekranu menu. (3) Obraz albumu Wyświetla informacje o utworze. UWAGA Niektóre modele telefonów mogą nie obsługiwa ...

Pokrywa komory silnika
OSTRZEŻENIE Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa silnika jest zamknięta i bezpiecznie zablokowana: W przeciwnym razie stwarza ona zagrożenie, ponieważ może otworzyć się podczas jazdy i spowodować, że kierowc ...

Popielniczka
(jeśli jest w wyposażeniu) Aby użyć popielniczki, trzeba otworzyć przykrywkę. Aby opróżnić lub oczyścić popielniczkę, należy ją wyciągnąć. OSTRZE&# ...

Instrukcje obslugi: