Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zestaw wskaźników

Zestaw wskaźników


Zestaw wskaźników


  1. Obrotomierz
  2. Prędkościomierz
  3. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
  4. Wskaźnik poziomu paliwa
  5. Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
  6. Wyświetlacz LCD (z komputerem pokładowym)

Rzeczywisty wygląd zestawu wskaźników może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

Więcej informacji podano w podrozdziale "Wskaźniki i liczniki" w niniejszym rozdziale.

Regulacja podświetlenia zestawu wskaźników

Przycisk regulacji intensywności podświetlenia zestawu wskaźników

Zestaw wskaźników


Intensywność podświetlenia zestawu wskaźników można regulować, gdy włączone są światła przednie lub pozycyjne.

Podczas naciskania przycisku regulacji zmienia się również intensywność podświetlenia przycisków we wnętrzu pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie regulować intensywności podświetlenia zestawu wskaźników podczas jazdy. Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do wypadku, który może spowodować uszkodzenie pojazdu, a także zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Zestaw wskaźników


Pokrywa wlewu paliwa

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza samochodu, pociągając dźwignię otwierania. 1. Wył ...

Wskaźniki i liczniki

Prędkościomierz Prędkościomierz podaje prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę (km/h). Obrotomierz Obrotomierz pokazuje przybli ...

Zobacz tez:

Wskaźnik ustawienia selektora skrzyni DCT
Wskaźnik pokazuje bieżące ustawienie selektora skrzyni biegów. Parkowanie: P Wsteczny: R Neutralne: N Jazda: D Tryb sportowy (jeśli jest w wyposażeniu): S Wskaźnik wybranego biegu skrzyni DCT ...

Żarówki
Większość żarówek pojazdu powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. W wielu przypadkach wymiana żarówki jest utrudniona, ponieważ by uzyskać do niej swobodny dostę ...

Parowanie urządzenia Bluetooth
Informacja na temat parowania urządzeń Bluetooth Parowanie to proces parowania telefonu komórkowego Bluetooth lub urządzeń z systemem przed nawiązaniem połączenia. Jest to procedura konieczna do ...

Instrukcje obslugi: