Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zestaw wskaźników

Zestaw wskaźników


Zestaw wskaźników


  1. Obrotomierz
  2. Prędkościomierz
  3. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
  4. Wskaźnik poziomu paliwa
  5. Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
  6. Wyświetlacz LCD (z komputerem pokładowym)

Rzeczywisty wygląd zestawu wskaźników może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

Więcej informacji podano w podrozdziale "Wskaźniki i liczniki" w niniejszym rozdziale.

Regulacja podświetlenia zestawu wskaźników

Przycisk regulacji intensywności podświetlenia zestawu wskaźników

Zestaw wskaźników


Intensywność podświetlenia zestawu wskaźników można regulować, gdy włączone są światła przednie lub pozycyjne.

Podczas naciskania przycisku regulacji zmienia się również intensywność podświetlenia przycisków we wnętrzu pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie regulować intensywności podświetlenia zestawu wskaźników podczas jazdy. Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do wypadku, który może spowodować uszkodzenie pojazdu, a także zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Zestaw wskaźników


Pokrywa wlewu paliwa

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza samochodu, pociągając dźwignię otwierania. 1. Wył ...

Wskaźniki i liczniki

Prędkościomierz Prędkościomierz podaje prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę (km/h). Obrotomierz Obrotomierz pokazuje przybli ...

Zobacz tez:

Przeglądy okresowe
Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu, podczas wykonywania wszelkich kontroli i czynności obsługowych należy zachowywać najwyższą ostrożność. Wszystkie przegl ...

Regulacja temperatury
Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu. Aby ustawić minimalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w lewo, do oporu. ...

Układ ograniczania emisji ze skrzyni korbowej
Układ ograniczania emisji ze skrzyni korbowej zapobiega emitowaniu gazów i oparów oleju ze skrzyni korbowej. Układ zapewnia dopływ świeżego, filtrowanego powietrza do skrzyni korbowej poprzez przewody elasty ...

Instrukcje obslugi: