Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wskazówki dotyczące podłączania urządzeń obsługujących łącze Bluetooth

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> System multimedialny –> Zestaw głośnomówiący –> Wskazówki dotyczące podłączania urządzeń obsługujących łącze Bluetooth

  1. Nawiązywanie połączeń telefonicznych poprzez zestaw głośnomówiący Bluetooth.
  2. Operacje podczas trwania połączenia telefonicznego (połączenie prywatne, przełączanie połączenia, sterowanie głośnością mikrofonu).
  3. Pobieranie historii połączeń zapisanej w urządzeniu Bluetooth.
  4. Pobieranie listy kontaktów zapisanych w urządzeniu Bluetooth.
  5. Automatyczne pobieranie listy kontaktów/ historii połączeń po połączeniu z urządzeniem Bluetooth.
  6. Automatyczne połączenie z urządzeniem Bluetooth po uruchomieniu pojazdu.
  7. Odtwarzanie plików dźwiękowych przez łącze Bluetooth.

Powiązywanie urządzenia wyposażonego w łącze Bluetooth

Informacje na temat powiązywania urządzeń Bluetooth

Powiązywanie pierwszego urządzenia wyposażonego w łącze Bluetooth Nacisnąć przycisk telefonu na panelu systemu audio lub przycisk nawiązywania połączenia na kierownicy Wyszukać i powiązać
samochód na liście urządzeń Bluetooth Wprowadzić kod identyfikacyjny w
urządzeniu Bluetooth lub zaakceptować kod
Procedura zakończona.

1. Po naciśnięciu przycisku telefonu na panelu systemu audio lub przycisku nawiązywania połączenia na kierownicy system prezentuje ekran pokazany poniżej.

Można teraz powiązać urządzenia.


(1) Vehicle name (nazwa pojazdu): nazwa znaleziona w urządzeniu Bluetooth.

Informacja

Na powyższej ilustracji podano przykładową nazwę pojazdu. Należy sprawdzić faktyczną nazwę na urządzeniu.

2. Włączyć w menu urządzenia Bluetooth (telefon komórkowy itp.) funkcję wyszukiwania dostępnych urządzeń Bluetooth.

3. Sprawdzić w urządzeniu Bluetooth, czy nazwa pojazdu jest taka sama, jak nazwa wyświetlana na ekranie systemu audio.

Następnie zaznaczyć ją.

4-1. W przypadku urządzeń wymagających wprowadzenia kodu identyfikacyjnego urządzenie Bluetooth prezentuje ekran wprowadzania kodu identyfikacyjnego.

4-2. W przypadku urządzeń wymagających potwierdzenia kodu identyfikacyjnego system audio prezentuje ekran pokazany poniżej. Urządzenie Bluetooth wyświetla ekran wprowadzania 6-cyfrowego kodu identyfikacyjnego.


Informacja

Powyżej pokazano przykładowy 6-cyfrowy kod identyfikacyjny. Należy sprawdzić faktyczny kod identyfikacyjny.

Powiązywanie drugiego urządzenia wyposażonego w łącze Bluetooth Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na ekranie systemu audio
Wybrać pozycję [Bluetooth] Wybrać
pozycję [Connections] (połączenia) Wybrać
pozycję [Add new device] (dodaj nowe urządzenie).


Informacja

Podłączanie urządzeń wyposażonych w łącze Bluetooth

Jeżeli nie ma podłączonych urządzeń Nacisnąć przycisk telefonu na panelu systemu audio lub przycisk nawiązywania połączenia na kierownicy Pojawia
się lista powiązanych urządzeń Bluetooth
Wybrać urządzenie Bluetooth z listy
Ustanowić połączenie Bluetooth.


Jeżeli są podłączone urządzenia Nacisnąć przycisk telefonu na panelu systemu audio Wybrać pozycję
[Settings] (ustawienia) Wybrać
pozycję [Connections] (połączenia) Wybrać
urządzenie Bluetooth, które ma zostać połączone Nacisnąć przycisk [Connect]
(połącz) Ustanowić połączenie Bluetooth.Informacja

Zestaw głośnomówiący

Informacja Korzystanie z telefonów komórkowych z łączem bezprzewodowym Bluetooth Łącze Bluetooth wykorzystuje technologię komunikacji ...

Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

Odbieranie połączenia telefonicznego z połączonym urządzeniem Bluetooth. Nazwa rozmówcy: jeżeli numer rozmówcy jest zapisany na ...

Zobacz tez:

System Shift-Lock
System shift-lock zapobiega przesunięciu dźwigni z pozycji P, jeśli pedał hamulca nie jest naciśnięty. Aby zmienić pozycję dźwigni z P: 1. Naciśnij i przytrzymaj pedał hamulca. 2. Uruchom ...

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
Pasy bezpieczeństwa foteli przednich i siedzeń tylnych są wyposażone w napinacze pirotechniczne. Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ścisłego przylegania pasa do ciała podczas określonych rodzajów ...

Światła zewnętrzne
: automatyczne sterowanie światłami automatycznie przełącza między światłami do jazdy dziennej a reflektorami : światła pozycyjne : reflektory Światła przeciwmgielne Nacisną ...

Instrukcje obslugi: