Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Wyświetlacze informacyjne

Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Wyświetlacz informacyjny kierowcy znajduje się w zestawie wskaźników.

W zależności od wersji pojazdu i zestawu wskaźników, wyświetlacz informacyjny kierowcy jest dostępny w wersji Baselevel lub Midlevel.

Wyświetlacz informacyjny kierowcy pokazuje:

Wybieranie menu i funkcji

Wyboru menu i funkcji dokonuje się za pomocą przycisków na dźwigni kierunkowskazów.

Wyświetlacz informacyjny kierowcy


Aby wybrać stronę w menu informacji o podróży/paliwie, obrócić pokrętło regulacyjne.

Aby potwierdzić lub wyzerować funkcję, nacisnąć SET/CLR.

W razie potrzeby na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pokazują się komunikaty pojazdu i komunikaty serwisowe. Do przewijania komunikatów służy pokrętło regulacyjne. Potwierdzić komunikaty przez naciśnięcie SET/CLR.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu.

Menu informacji o podróży/ paliwie, wyświetlacz Baselevel

Wyświetlacz informacyjny kierowcy


Wybrać stronę, obracając pokrętło: Licznik przebiegu dziennego Odległość przejechana od czasu wyzerowania.

Nacisnąć 000 i przytrzymać przez 2 sekundy, aby wyzerować licznik przebiegu dziennego.

Średnie zużycie paliwa

Wyświetlanie średniego zużycia paliwa. Pomiar można wyzerować w dowolnym momencie, rozpoczynając go od wartości domyślnej. Aby wyzerować wskazanie, wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund SET/CLR.

Średnia prędkość jazdy

Wyświetlanie średniej prędkości jazdy. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.

Aby wyzerować wskazanie, wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund SET/CLR.

Zasięg

Zasięg obliczany jest na podstawie aktualnego poziomu paliwa w zbiorniku oraz chwilowego zużycia paliwa. Na wyświetlaczu pokazywane są wartości średnie.

Po zatankowaniu wartość zasięgu jest automatycznie aktualizowana z niewielkim opóźnieniem.

Gdy w zbiorniku jest niski poziom paliwa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat i zapala się lampka kontrolna ● na wskaźniku poziomu paliwa.

Chwilowe zużycie paliwa

Wyświetlanie chwilowego zużycia paliwa.

Cyfrowe wskazanie prędkości

Cyfrowe wyświetlanie prędkości chwilowej.

Menu informacji o podróży/ paliwie, wyświetlacz Midlevel

Wyświetlacz informacyjny kierowcy


Można wybierać różne strony z zestawem określonych informacji.

Wybrać stronę, obracając pokrętło.

Strona informacyjna:

Zasięg

Zasięg obliczany jest na podstawie aktualnego poziomu paliwa w zbiorniku oraz chwilowego zużycia paliwa. Na wyświetlaczu pokazywane są wartości średnie.

Po zatankowaniu wartość zasięgu jest automatycznie aktualizowana z niewielkim opóźnieniem.

Gdy w zbiorniku jest niski poziom paliwa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat i zapala się lampka kontrolna ● na wskaźniku poziomu paliwa .

Chwilowe zużycie paliwa

Wyświetlanie chwilowego zużycia paliwa.

Strona licznika przebiegu dziennego 1:

Średnia prędkość jazdy

Wyświetlanie średniej prędkości jazdy. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.

Średnie zużycie paliwa

Wyświetlanie średniego zużycia paliwa. Pomiar można wyzerować w dowolnym momencie, rozpoczynając go od wartości domyślnej.

Przejechana odległość

Wyświetla bieżącą odległość dla licznika przebiegu dziennego 1 przejechaną od czasu wyzerowania.

Aby wyzerować wartości na stronie licznika przebiegu dziennego 1, należy nacisnąć SET/CLR i przytrzymać przez kilka sekund.

Strona licznika przebiegu dziennego 2:

Średnia prędkość jazdy

Wyświetlanie średniej prędkości jazdy. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.

Średnie zużycie paliwa

Wyświetlanie średniego zużycia paliwa. Pomiar można wyzerować w dowolnym momencie, rozpoczynając go od wartości domyślnej.

Przejechana odległość

Wyświetla bieżącą odległość dla licznika przebiegu dziennego 2 przejechaną od czasu zerowania.

Aby wyzerować wartości na stronie licznika przebiegu dziennego 2, należy nacisnąć SET/CLR i przytrzymać przez kilka sekund.

Strona z cyfrowym wskazaniem prędkości

Cyfrowe wyświetlanie prędkości chwilowej.

Licznik czasu systemu Start/Stop

Wyświetlany jest licznik czasu pokazujący obliczony czas dla trybu STOP w trakcie podróży. Licznik jest zerowany przy każdym włączeniu zapłonu.

Strona z kompasem

Wyświetla geograficzny kierunek jazdy.

Pusta strona

Nie są wyświetlane żadne informacje o podróży/paliwie.

Wyświetlacz informacyjny

Wyświetlacz informacyjny znajduje się na desce rozdzielczej przy zestawie wskaźników.

W zależności od konfiguracji, pojazd może być wyposażony w

Wyświetlacze informacyjne mogą pokazywać:

Graficzny wyświetlacz informacyjny

Wyświetlacz informacyjny


Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.

Nacisnąć MENU, aby wybrać stronę menu głównego.

Nacisnąć , aby wybrać stronę
menu.

Nacisnąć OK, aby potwierdzić wybór.

Nacisnąć BACK, aby wyjść z menu bez zmiany ustawień.

7-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny

Wybieranie menu i ustawień

Korzystając z wyświetlacza, uzyskać można dostęp do menu i ustawień.

Wyświetlacz informacyjny


Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.

Nacisnąć , aby wyświetlić stronę
główną.

Dotknąć palcem wymaganej ikony wyświetlania menu.

Dotknąć odpowiedniej ikony w celu potwierdzenia wyboru.

Dotknąć , aby powrócić do menu
nadrzędnego.

Nacisnąć , aby wrócić do strony
głównej.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

8-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny

Wybieranie menu i ustawień

Wyświetlacz można obsługiwać na trzy sposoby:

Obsługa za pomocą przycisków i ekranu dotykowego

Wyświetlacz informacyjny


Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.

Nacisnąć SET, aby wybrać ustawienia systemu (jednostki, język, godzina i data).

Nacisnąć , aby wybrać ustawienia
pojazdu lub funkcje wspomagania jazdy.

Dotknąć palcem wymaganej ikony wyświetlania menu lub funkcji.

Potwierdzić dotknięciem wymaganą funkcję lub wybór.

Dotknąć na wyświetlaczu, aby
wyjść z menu bez zmiany ustawień.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Rozpoznawanie mowy

Opis, patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Wyświetlacz na szybie przedniej

Wyświetlacz przezierny (HUD, Head Up Display) wyświetla informacje dla kierowcy z zestawu wskaźników na składanym ekranie projekcyjnym po stronie kierowcy.

Informacje pokazują się w postaci obrazu rzutowanego przez obiektyw na ekran projekcyjny znajdujący się bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. Obraz ma wygląd skupionego w kierunku przodu pojazdu.

Wyświetlacz na szybie przedniej


Dostępne widoki na wyświetlaczu przeziernym:

Wyświetlacz na szybie przedniej


Ustawić położenie obrazu wyświetlacza na szybie przedniej

1. Ustawić fotel kierowcy.

2. Uruchomić silnik.

3. Nacisnąć lub
, aby
wyśrodkować obraz. Położenie można regulować tylko w osi pionowej (góra-dół), bez przesuwania obrazu w bok.

Ostrzeżenie

Jeśli obraz wyświetlacza na szybie przedniej jest zbyt jasny lub znajduje się za wysoko w polu widzenia, może utrudniać widoczność przy mroku na zewnątrz. Należy dopilnować, aby obraz wyświetlacza na szybie przedniej był przyciemniony i znajdował się nisko w polu widzenia.

Regulacja jasności

Obraz wyświetlacza na szybie przedniej automatycznie przyciemnia się i rozjaśnia w celu skompensowania oświetlenia zewnętrznego. W razie potrzeby jasność można regulować ręcznie: Nacisnąć, aby zwiększyć jasność
wyświetlacza. Nacisnąć , aby
zmniejszyć jasność wyświetlacza.

Obraz może tymczasowo rozjaśnić się w zależności od położenia słońca i kąta padania promieni słonecznych.

Wyłączanie

Nacisnąć i przytrzymać ,
aby wyłączyć wyświetlacz przezierny.

Język

Preferowany język można ustawić w menu personalizacji ustawień.

Jednostki

Jednostki można zmienić w menu personalizacji ustawień.

Utrzymanie wyświetlacza na szybie przedniej

Do czyszczenia ekranu wyświetlacza przeziernego należy używać miękkiej ściereczki zwilżonej płynem do mycia szyb. Delikatnie wytrzeć obiektyw, a następnie wysuszyć go.

Ograniczenia systemu

Wyświetlacz na szybie przedniej może nie działać prawidłowo, gdy:

Jeśli obraz wyświetlacza na szybie przedniej nie jest prawidłowy z innych powodów, należy skontaktować się z warsztatem.

Poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa

Lampka świeci w kolorze czerwonym. Po włączeniu zapłonu lampka zapala się na ok. cztery sekundy. Jeśli lampka w ogóle nie zaświe ...

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Komunikaty są wyświetlane poprzez wyświetlacz informacyjny kierowcy, niekiedy wraz z ostrzeżeniem i sygnałem dźwiękowym. Nacisną ...

Zobacz tez:

Automatyczne cofanie szyby
(jeżeli występuje) Jeżeli podczas automatycznego podnoszenia szyba napotyka przeszkodę, wtedy zatrzymuje się i opuszcza o ok. 30 cm. Umożliwia to wyjęcie przedmiotu blokującego ruch szyby. Jeże ...

Gdy nie można otworzyć pokrywy bagażnika
Jeżeli akumulator jest rozładowany, pokrywy bagażnika nie można odblokować ani otworzyć. W takiej sytuacji pokrywę bagażnika można odblokować dopiero po wykonaniu obsługi rozładowaneg ...

Obsługa odtwarzacza płyt DVD
Wkładanie płyty DVD Wsuń DVD do szczeliny częścią zadrukowaną do góry. Płyta DVD wsuwana jest automatycznie, po czym wyświetlany jest ekran menu głównego płyty DVD oraz p ...

Instrukcje obslugi: