Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Wyświetlacze informacyjne

Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Wyświetlacz informacyjny kierowcy znajduje się w zestawie wskaźników.

W zależności od wersji pojazdu i zestawu wskaźników, wyświetlacz informacyjny kierowcy jest dostępny w wersji Baselevel lub Midlevel.

Wyświetlacz informacyjny kierowcy pokazuje:

Wybieranie menu i funkcji

Wyboru menu i funkcji dokonuje się za pomocą przycisków na dźwigni kierunkowskazów.

Wyświetlacz informacyjny kierowcy


Aby wybrać stronę w menu informacji o podróży/paliwie, obrócić pokrętło regulacyjne.

Aby potwierdzić lub wyzerować funkcję, nacisnąć SET/CLR.

W razie potrzeby na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pokazują się komunikaty pojazdu i komunikaty serwisowe. Do przewijania komunikatów służy pokrętło regulacyjne. Potwierdzić komunikaty przez naciśnięcie SET/CLR.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu.

Menu informacji o podróży/ paliwie, wyświetlacz Baselevel

Wyświetlacz informacyjny kierowcy


Wybrać stronę, obracając pokrętło: Licznik przebiegu dziennego Odległość przejechana od czasu wyzerowania.

Nacisnąć 000 i przytrzymać przez 2 sekundy, aby wyzerować licznik przebiegu dziennego.

Średnie zużycie paliwa

Wyświetlanie średniego zużycia paliwa. Pomiar można wyzerować w dowolnym momencie, rozpoczynając go od wartości domyślnej. Aby wyzerować wskazanie, wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund SET/CLR.

Średnia prędkość jazdy

Wyświetlanie średniej prędkości jazdy. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.

Aby wyzerować wskazanie, wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund SET/CLR.

Zasięg

Zasięg obliczany jest na podstawie aktualnego poziomu paliwa w zbiorniku oraz chwilowego zużycia paliwa. Na wyświetlaczu pokazywane są wartości średnie.

Po zatankowaniu wartość zasięgu jest automatycznie aktualizowana z niewielkim opóźnieniem.

Gdy w zbiorniku jest niski poziom paliwa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat i zapala się lampka kontrolna ● na wskaźniku poziomu paliwa.

Chwilowe zużycie paliwa

Wyświetlanie chwilowego zużycia paliwa.

Cyfrowe wskazanie prędkości

Cyfrowe wyświetlanie prędkości chwilowej.

Menu informacji o podróży/ paliwie, wyświetlacz Midlevel

Wyświetlacz informacyjny kierowcy


Można wybierać różne strony z zestawem określonych informacji.

Wybrać stronę, obracając pokrętło.

Strona informacyjna:

Zasięg

Zasięg obliczany jest na podstawie aktualnego poziomu paliwa w zbiorniku oraz chwilowego zużycia paliwa. Na wyświetlaczu pokazywane są wartości średnie.

Po zatankowaniu wartość zasięgu jest automatycznie aktualizowana z niewielkim opóźnieniem.

Gdy w zbiorniku jest niski poziom paliwa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat i zapala się lampka kontrolna ● na wskaźniku poziomu paliwa .

Chwilowe zużycie paliwa

Wyświetlanie chwilowego zużycia paliwa.

Strona licznika przebiegu dziennego 1:

Średnia prędkość jazdy

Wyświetlanie średniej prędkości jazdy. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.

Średnie zużycie paliwa

Wyświetlanie średniego zużycia paliwa. Pomiar można wyzerować w dowolnym momencie, rozpoczynając go od wartości domyślnej.

Przejechana odległość

Wyświetla bieżącą odległość dla licznika przebiegu dziennego 1 przejechaną od czasu wyzerowania.

Aby wyzerować wartości na stronie licznika przebiegu dziennego 1, należy nacisnąć SET/CLR i przytrzymać przez kilka sekund.

Strona licznika przebiegu dziennego 2:

Średnia prędkość jazdy

Wyświetlanie średniej prędkości jazdy. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.

Średnie zużycie paliwa

Wyświetlanie średniego zużycia paliwa. Pomiar można wyzerować w dowolnym momencie, rozpoczynając go od wartości domyślnej.

Przejechana odległość

Wyświetla bieżącą odległość dla licznika przebiegu dziennego 2 przejechaną od czasu zerowania.

Aby wyzerować wartości na stronie licznika przebiegu dziennego 2, należy nacisnąć SET/CLR i przytrzymać przez kilka sekund.

Strona z cyfrowym wskazaniem prędkości

Cyfrowe wyświetlanie prędkości chwilowej.

Licznik czasu systemu Start/Stop

Wyświetlany jest licznik czasu pokazujący obliczony czas dla trybu STOP w trakcie podróży. Licznik jest zerowany przy każdym włączeniu zapłonu.

Strona z kompasem

Wyświetla geograficzny kierunek jazdy.

Pusta strona

Nie są wyświetlane żadne informacje o podróży/paliwie.

Wyświetlacz informacyjny

Wyświetlacz informacyjny znajduje się na desce rozdzielczej przy zestawie wskaźników.

W zależności od konfiguracji, pojazd może być wyposażony w

Wyświetlacze informacyjne mogą pokazywać:

Graficzny wyświetlacz informacyjny

Wyświetlacz informacyjny


Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.

Nacisnąć MENU, aby wybrać stronę menu głównego.

Nacisnąć , aby wybrać stronę
menu.

Nacisnąć OK, aby potwierdzić wybór.

Nacisnąć BACK, aby wyjść z menu bez zmiany ustawień.

7-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny

Wybieranie menu i ustawień

Korzystając z wyświetlacza, uzyskać można dostęp do menu i ustawień.

Wyświetlacz informacyjny


Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.

Nacisnąć , aby wyświetlić stronę
główną.

Dotknąć palcem wymaganej ikony wyświetlania menu.

Dotknąć odpowiedniej ikony w celu potwierdzenia wyboru.

Dotknąć , aby powrócić do menu
nadrzędnego.

Nacisnąć , aby wrócić do strony
głównej.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

8-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny

Wybieranie menu i ustawień

Wyświetlacz można obsługiwać na trzy sposoby:

Obsługa za pomocą przycisków i ekranu dotykowego

Wyświetlacz informacyjny


Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.

Nacisnąć SET, aby wybrać ustawienia systemu (jednostki, język, godzina i data).

Nacisnąć , aby wybrać ustawienia
pojazdu lub funkcje wspomagania jazdy.

Dotknąć palcem wymaganej ikony wyświetlania menu lub funkcji.

Potwierdzić dotknięciem wymaganą funkcję lub wybór.

Dotknąć na wyświetlaczu, aby
wyjść z menu bez zmiany ustawień.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Rozpoznawanie mowy

Opis, patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Wyświetlacz na szybie przedniej

Wyświetlacz przezierny (HUD, Head Up Display) wyświetla informacje dla kierowcy z zestawu wskaźników na składanym ekranie projekcyjnym po stronie kierowcy.

Informacje pokazują się w postaci obrazu rzutowanego przez obiektyw na ekran projekcyjny znajdujący się bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. Obraz ma wygląd skupionego w kierunku przodu pojazdu.

Wyświetlacz na szybie przedniej


Dostępne widoki na wyświetlaczu przeziernym:

Wyświetlacz na szybie przedniej


Ustawić położenie obrazu wyświetlacza na szybie przedniej

1. Ustawić fotel kierowcy.

2. Uruchomić silnik.

3. Nacisnąć lub
, aby
wyśrodkować obraz. Położenie można regulować tylko w osi pionowej (góra-dół), bez przesuwania obrazu w bok.

Ostrzeżenie

Jeśli obraz wyświetlacza na szybie przedniej jest zbyt jasny lub znajduje się za wysoko w polu widzenia, może utrudniać widoczność przy mroku na zewnątrz. Należy dopilnować, aby obraz wyświetlacza na szybie przedniej był przyciemniony i znajdował się nisko w polu widzenia.

Regulacja jasności

Obraz wyświetlacza na szybie przedniej automatycznie przyciemnia się i rozjaśnia w celu skompensowania oświetlenia zewnętrznego. W razie potrzeby jasność można regulować ręcznie: Nacisnąć, aby zwiększyć jasność
wyświetlacza. Nacisnąć , aby
zmniejszyć jasność wyświetlacza.

Obraz może tymczasowo rozjaśnić się w zależności od położenia słońca i kąta padania promieni słonecznych.

Wyłączanie

Nacisnąć i przytrzymać ,
aby wyłączyć wyświetlacz przezierny.

Język

Preferowany język można ustawić w menu personalizacji ustawień.

Jednostki

Jednostki można zmienić w menu personalizacji ustawień.

Utrzymanie wyświetlacza na szybie przedniej

Do czyszczenia ekranu wyświetlacza przeziernego należy używać miękkiej ściereczki zwilżonej płynem do mycia szyb. Delikatnie wytrzeć obiektyw, a następnie wysuszyć go.

Ograniczenia systemu

Wyświetlacz na szybie przedniej może nie działać prawidłowo, gdy:

Jeśli obraz wyświetlacza na szybie przedniej nie jest prawidłowy z innych powodów, należy skontaktować się z warsztatem.

Poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa

Lampka świeci w kolorze czerwonym. Po włączeniu zapłonu lampka zapala się na ok. cztery sekundy. Jeśli lampka w ogóle nie zaświe ...

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Komunikaty są wyświetlane poprzez wyświetlacz informacyjny kierowcy, niekiedy wraz z ostrzeżeniem i sygnałem dźwiękowym. Nacisną ...

Zobacz tez:

Park Assist
Układ aktywnie wspomaga parkowanie: wykrywa wolne miejsce parkingowe, a następnie steruje układem kierowniczym samochodu w celu zaparkowania. W przypadku manualnej skrzyni biegów kierowcy pozostaje jedynie przyspieszanie, hamowanie, zmiana ...

Zegar
Ustawianie zegara Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON. 1. Aby ustawić czas, należy użyć przycisku zegara ( ) przez około 2 sekundy, ...

Poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa
Lampka świeci w kolorze czerwonym. Po włączeniu zapłonu lampka zapala się na ok. cztery sekundy. Jeśli lampka w ogóle nie zaświeci, nie zgaśnie po czterech sekundach bądź nagle za&# ...

Instrukcje obslugi: