Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Spryskiwacze szyby czołowej

Wycieraczki i spryskiwacze


Aby włączyć spryskiwacze szyby czołowej i uruchomić wycieraczki na 1 ÷ 3 cykli, należy pociągnąć lekko do siebie dźwignię sterowania wycieraczkami (wycieraczki włączają się również w położeniu dźwigni 0/OFF).

Spryskiwacze i wycieraczki działają do momentu zwolnienia dźwigni.

Jeżeli spryskiwacze nie działają, należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynu do spryskiwaczy w zbiorniku.

Jeżeli samochód jest wyposażony w spryskiwacze świateł przednich, włączają się one równocześnie ze spryskiwaczami szyby czołowej, w następujących przypadkach:

1. Stacyjka włączona (stan ON).

2. Przełącznik świateł ustawiony w położeniu świateł przednich.

OSTRZEŻENIE

W przypadku mrozu należy ZAWSZE korzystając z funkcji osuszania ogrzać szybę czołową. Płyn do spryskiwaczy może zamarznąć na szybie i spowodować utratę widoczności, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku i zagrożenia dla zdrowia lub życia.

 

OSTROŻNIE
  • Aby uniknąć uszkodzenia pompy spryskiwaczy, nie należy włączać spryskiwaczy, gdy zbiornik płynu jest pusty.
  • Aby uniknąć uszkodzenia wycieraczek lub szyby czołowej, nie należy uruchamiać wycieraczek, gdy szyba jest sucha.
  • Aby uniknąć uszkodzenia ramion lub innych elementów wycieraczek, nie próbować poruszać wycieraczkami ręcznie.
  • Aby uniknąć uszkodzenia wycieraczek i spryskiwaczy, przy niskich temperaturach używać niezamarzających płynów do spryskiwaczy.

Wycieraczki szyby czołowej

Wycieraczki szyby czołowej działają w następujący sposób, przy włączonej stacyjce: : Aby włączyć pojedynczy cykl pracy ...

Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej

(jeżeli występuje) Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej znajduje się na końcu dźwigni sterowania wycieraczkami i spryskiwacza ...

Zobacz tez:

Blokada tylnych drzwi
OstrzeżenieBlokadę tylnych drzwi należy uruchamiać zawsze, gdy na fotelach tylnych są przewożone dzieci.Mechaniczna blokada tylnych drzwi Obrócić czerwoną blokadę w tylnych drzwiach ...

Awaria systemu
Jeśli system AEB nie działa prawidłowo, to na kilka sekund pojawi zapali się lampka ostrzegawcza ( ) i pojawi się komunikat ostrzegawczy. Następnie komunikat zniknie i zapali się główna ...

Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
Informacja Po uruchomieniu silnika należy sprawdzić, czy nie świeci się żadna lampka ostrzegawcza. Jeżeli dowolna z lampek ostrzegawczych nie gaśnie, oznacza to sytuację, która wymaga uwagi. Lampka ...

Instrukcje obslugi: