Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Spryskiwacze szyby czołowej

Wycieraczki i spryskiwacze


Aby włączyć spryskiwacze szyby czołowej i uruchomić wycieraczki na 1 ÷ 3 cykli, należy pociągnąć lekko do siebie dźwignię sterowania wycieraczkami (wycieraczki włączają się również w położeniu dźwigni 0/OFF).

Spryskiwacze i wycieraczki działają do momentu zwolnienia dźwigni.

Jeżeli spryskiwacze nie działają, należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynu do spryskiwaczy w zbiorniku.

Jeżeli samochód jest wyposażony w spryskiwacze świateł przednich, włączają się one równocześnie ze spryskiwaczami szyby czołowej, w następujących przypadkach:

1. Stacyjka włączona (stan ON).

2. Przełącznik świateł ustawiony w położeniu świateł przednich.

OSTRZEŻENIE

W przypadku mrozu należy ZAWSZE korzystając z funkcji osuszania ogrzać szybę czołową. Płyn do spryskiwaczy może zamarznąć na szybie i spowodować utratę widoczności, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku i zagrożenia dla zdrowia lub życia.

 

OSTROŻNIE
  • Aby uniknąć uszkodzenia pompy spryskiwaczy, nie należy włączać spryskiwaczy, gdy zbiornik płynu jest pusty.
  • Aby uniknąć uszkodzenia wycieraczek lub szyby czołowej, nie należy uruchamiać wycieraczek, gdy szyba jest sucha.
  • Aby uniknąć uszkodzenia ramion lub innych elementów wycieraczek, nie próbować poruszać wycieraczkami ręcznie.
  • Aby uniknąć uszkodzenia wycieraczek i spryskiwaczy, przy niskich temperaturach używać niezamarzających płynów do spryskiwaczy.

Wycieraczki szyby czołowej

Wycieraczki szyby czołowej działają w następujący sposób, przy włączonej stacyjce: : Aby włączyć pojedynczy cykl pracy ...

Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej

(jeżeli występuje) Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej znajduje się na końcu dźwigni sterowania wycieraczkami i spryskiwacza ...

Zobacz tez:

Kurtynowa poduszka powietrzna
(jeśli jest w wyposażeniu) Poduszki powietrzne stanowiące wyposażenie pojazdu mogą różnić się od przedstawionych na rysunku. Kurtynowe poduszki powietrzne umieszczone są wzdłuż o ...

Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
Informacja Po uruchomieniu silnika należy sprawdzić, czy nie świeci się żadna lampka ostrzegawcza. Jeżeli dowolna z lampek ostrzegawczych nie gaśnie, oznacza to sytuację, która wymaga uwagi. Lampka ...

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
Nacisnąć przycisk menu Klimatyzacja, aby wyświetlić stronę elementów sterowania układ Automatyczny program zapewniania widoczności. Zamknięty obieg powietrza. Regulacja temperatury po lewej stronie. Regulacja tempera ...

Instrukcje obslugi: