Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zmiana funkcji układu LKA

Na wyświetlaczu LCD kierowca może zmieniać tryb działania układu LKA pomiędzy standardowym i aktywnym albo wybrać tylko tryb ostrzegania o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu (LDW). Należy w tym celu wybrać pozycję "User Settings" (ustawienia użytkownika) → "Driver Assistance" (układy wspomagające kierowcę) → "Lane Keeping Assist" (układ utrzymywania na pasie ruchu) → "Lane Departure Warning/Standard LKA/ Active LKA" (ostrzeganie o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu/tryb standardowy układu LKA/tryb aktywny układu LKA).

Domyślnie układ LKA włącza się w trybie standardowym.

Tryb "Lane Departure Warning" (ostrzeganie o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu)

Jeżeli układ LDW wykrywa zjeżdżanie z pasa ruchu, ostrzega o tym kierowcę za pomocą sygnalizacji wizualnej i ostrzegawczego sygnału dźwiękowego. Układ nie ingeruje w kierowanie pojazdem.

Tryb "Standard LKA" (tryb standardowy układu LKA)

Układ LKA w trybie standardowym wspomaga kierowcę w utrzymywaniu pojazdu na pasie ruchu. Jeżeli kierowca jedzie prawidłowo pośrodku pasa ruchu, układ rzadko ingeruje w kierowanie pojazdem. Układ ingeruje tylko wtedy, kiedy pojazd zaczyna zjeżdżać z pasa ruchu.

Tryb "Active LKA" (tryb aktywny układu LKA)

W trybie aktywnym układ ingeruje w kierowanie pojazdem dużo częściej, niż w trybie standardowym. Tryb aktywny może zmniejszyć zmęczenie kierowcy, wynikające z konieczności utrzymywania pojazdu pośrodku pasa ruchu.

Ograniczenia układu

W następujących sytuacjach układ LKA może albo aktywować się przedwcześnie, nawet jeżeli pojazd nie zjeżdża ze swojego pasa ruc ...

Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Układ DAW wykrywa poziom zmęczenia kierowcy lub jego dekoncentrację i ostrzega o sytuacjach niebezpiecznych. Ustawienia i aktywacja ...

Zobacz tez:

Opis skrzynki bezpieczników / przekaźników
Wewnątrz pokryw skrzynki bezpieczników / przekaźników można znaleźć skrzynkę bezpieczników / przekaźników, na której podano także nazwy i znamionowe bezpiecznikó ...

Biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa
Zapinanie pasa bezpieczeństwa Wyciągnąć pas ze zwijacza i włożyć metalową sprzączkę (1) do klamry (2). Zablokowanie sprzączki pasa w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne " ...

Automatyczne usuwania zaparowania szyby czołowej (tylko dla klimatyzacji automatycznej)
jeżeli występuje Układ automatycznego usuwania zaparowania szyby czołowej wykrywa kondensowanie się pary wodnej na szybie i ogranicza możliwość jej zaparowania. Układ automatycznego usuwania zaparow ...

Instrukcje obslugi: