Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zmiana funkcji układu LKA

Na wyświetlaczu LCD kierowca może zmieniać tryb działania układu LKA pomiędzy standardowym i aktywnym albo wybrać tylko tryb ostrzegania o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu (LDW). Należy w tym celu wybrać pozycję "User Settings" (ustawienia użytkownika) → "Driver Assistance" (układy wspomagające kierowcę) → "Lane Keeping Assist" (układ utrzymywania na pasie ruchu) → "Lane Departure Warning/Standard LKA/ Active LKA" (ostrzeganie o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu/tryb standardowy układu LKA/tryb aktywny układu LKA).

Domyślnie układ LKA włącza się w trybie standardowym.

Tryb "Lane Departure Warning" (ostrzeganie o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu)

Jeżeli układ LDW wykrywa zjeżdżanie z pasa ruchu, ostrzega o tym kierowcę za pomocą sygnalizacji wizualnej i ostrzegawczego sygnału dźwiękowego. Układ nie ingeruje w kierowanie pojazdem.

Tryb "Standard LKA" (tryb standardowy układu LKA)

Układ LKA w trybie standardowym wspomaga kierowcę w utrzymywaniu pojazdu na pasie ruchu. Jeżeli kierowca jedzie prawidłowo pośrodku pasa ruchu, układ rzadko ingeruje w kierowanie pojazdem. Układ ingeruje tylko wtedy, kiedy pojazd zaczyna zjeżdżać z pasa ruchu.

Tryb "Active LKA" (tryb aktywny układu LKA)

W trybie aktywnym układ ingeruje w kierowanie pojazdem dużo częściej, niż w trybie standardowym. Tryb aktywny może zmniejszyć zmęczenie kierowcy, wynikające z konieczności utrzymywania pojazdu pośrodku pasa ruchu.

Ograniczenia układu

W następujących sytuacjach układ LKA może albo aktywować się przedwcześnie, nawet jeżeli pojazd nie zjeżdża ze swojego pasa ruc ...

Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Układ DAW wykrywa poziom zmęczenia kierowcy lub jego dekoncentrację i ostrzega o sytuacjach niebezpiecznych. Ustawienia i aktywacja ...

Zobacz tez:

Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Łącze Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia z telefonem komórkowym. Przycisk nawiązania/odebrania połączenia Przycisk zakończenia połączenia Mikrofon ...

Drzwi
Otwieranie Od zewnątrz Po odryglowaniu pojazdu lub trzymając kluczyk elektroniczny układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka w strefie rozpoznawania, pociągnąć klamkę drzwi. Jeżeli odryglowanie selektywne jest włączone, ...

Wymiana koła
OSTRZEŻENIEPojazd może zsunąć się lub zjechać z podnośnika, powodując poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób znajdujących się w pobliżu. Należy p ...

Instrukcje obslugi: