Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zmiana funkcji układu LKA

Na wyświetlaczu LCD kierowca może zmieniać tryb działania układu LKA pomiędzy standardowym i aktywnym albo wybrać tylko tryb ostrzegania o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu (LDW). Należy w tym celu wybrać pozycję "User Settings" (ustawienia użytkownika) → "Driver Assistance" (układy wspomagające kierowcę) → "Lane Keeping Assist" (układ utrzymywania na pasie ruchu) → "Lane Departure Warning/Standard LKA/ Active LKA" (ostrzeganie o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu/tryb standardowy układu LKA/tryb aktywny układu LKA).

Domyślnie układ LKA włącza się w trybie standardowym.

Tryb "Lane Departure Warning" (ostrzeganie o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu)

Jeżeli układ LDW wykrywa zjeżdżanie z pasa ruchu, ostrzega o tym kierowcę za pomocą sygnalizacji wizualnej i ostrzegawczego sygnału dźwiękowego. Układ nie ingeruje w kierowanie pojazdem.

Tryb "Standard LKA" (tryb standardowy układu LKA)

Układ LKA w trybie standardowym wspomaga kierowcę w utrzymywaniu pojazdu na pasie ruchu. Jeżeli kierowca jedzie prawidłowo pośrodku pasa ruchu, układ rzadko ingeruje w kierowanie pojazdem. Układ ingeruje tylko wtedy, kiedy pojazd zaczyna zjeżdżać z pasa ruchu.

Tryb "Active LKA" (tryb aktywny układu LKA)

W trybie aktywnym układ ingeruje w kierowanie pojazdem dużo częściej, niż w trybie standardowym. Tryb aktywny może zmniejszyć zmęczenie kierowcy, wynikające z konieczności utrzymywania pojazdu pośrodku pasa ruchu.

Ograniczenia układu

W następujących sytuacjach układ LKA może albo aktywować się przedwcześnie, nawet jeżeli pojazd nie zjeżdża ze swojego pasa ruc ...

Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Układ DAW wykrywa poziom zmęczenia kierowcy lub jego dekoncentrację i ostrzega o sytuacjach niebezpiecznych. Ustawienia i aktywacja ...

Zobacz tez:

Sterowanie zatrzymaniem samochodu
Podczas korzystania z systemu MRCC z funkcją Stop & Go Twój samochód zatrzyma się, kiedy zatrzyma się pojazd poprzedzający go. Kiedy samochód jest zatrzymany i działa funkcja sterowania zatrzyma ...

System kontroli prędkości maksymalnej
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Jeżeli kierowca nie chce przekraczać określonej prędkości, może ustawić prędkość maksymalną. W przypadku przekroczenia ustawionej prędkości m ...

Fotele tylne
Regulacja wzdłużna W pojazdach wyposażonych w przesuwne fotele tylne obydwie części tylnej kanapy można osobno przesuwać do przodu i do tyłu. OstrzeżenieAby siedzenia można było zablokowa ...

Instrukcje obslugi: