Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)

(JEŻELI WYSTĘPUJE)

Układ DAW wykrywa poziom zmęczenia kierowcy lub jego dekoncentrację i ostrzega o sytuacjach niebezpiecznych.

Ustawienia i aktywacja układu

Ustawienia układu

Wyświetlanie poziomu koncentracji kierowcy

Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)


Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)


Zalecenie przerwania jazdy

Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)


Resetowanie układu

Tryb czuwania układu

Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)


W następujących sytuacjach układ DAW przełącza się w tryb czuwania i wyświetla komunikat "Standby" (tryb czuwania):

Nieprawidłowe działanie układu

Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)


Check Driver Attention Warning (DAW) system (sprawdzić układ monitorowania zmęczenia kierowcy - DAW) Pojawienie się komunikatu ostrzegawczego "Check Driver Attention Warning (DAW)" (sprawdzić układ DAW) oznacza nieprawidłowe działanie układu. W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTRZEŻENIE
 • Układ DAW nie zastępuje prawidłowej, bezpiecznej techniki jazdy, ale pełni jedynie funkcję pomocniczą. Za zachowywanie ostrożności pozwalającej na unikanie nagłych i nieoczekiwanych sytuacji niebezpiecznych zawsze odpowiada kierowca.

  Dlatego należy stale koncentrować się na prowadzeniu.

 • Układ może sugerować przerwanie jazdy na podstawie sposobu jazdy lub czynności wykonywanych przez kierowcę, nawet jeżeli kierowca nie odczuwa zmęczenia.
 • Kierowca odczuwający zmęczenie powinien przerwać jazdę, nawet jeżeli układ DAW nie sugeruje przerwy.

UWAGA

Układ DAW wykorzystuje kamerę znajdującą się na szybie czołowej. Aby utrzymywać kamerę w odpowiednim stanie, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

OSTROŻNIE

W następujących sytuacjach układ DAW może nie działać prawidłowo i nie ostrzegać we właściwy sposób:

 • Ograniczona skuteczność wykrywania linii ograniczających pas ruchu (więcej informacji podano w podrozdziale "Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA)" w niniejszym rozdziale).
 • Gwałtowne manewry podczas jazdy lub nagły skręt w celu uniknięcia przeszkody (np. w strefie prowadzenia robót drogowych, uniknięcie innego pojazdu, przedmiotów, które upadły na jezdnię lub jazda po nierównej drodze).
 • Poważne utrudnienia w utrzymywaniu właściwego toru jazdy (np. znaczne różnice ciśnienia w oponach, nierównomierne zużycie opon, nieprawidłowa geometria kół).
 • Pokonywanie zakrętu.
 • Jazda podczas silnego wiatru.
 • Jazda po nierównej nawierzchni.
 • Ingerencja w kierowanie pojazdem przez jeden z poniższych układów:
  • układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA),
  • układ wspomagający unikanie kolizji czołowych (FCA).

 

OSTROŻNIE

Ustawienie wysokiej głośności systemu audio może spowodować zagłuszenie ostrzeżenia dźwiękowego emitowanego przez układ DAW.

Zmiana funkcji układu LKA

Na wyświetlaczu LCD kierowca może zmieniać tryb działania układu LKA pomiędzy standardowym i aktywnym albo wybrać tylko tryb ostrzegania o nie ...

Ogranicznik prędkości

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Korzystanie z ogranicznika prędkości Ogranicznik prędkości umożliwia uniknięcie przekroczenia określonej prę ...

Zobacz tez:

Ręczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz
Blokada ręczna uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych za pomocą wewnętrznych klamek. Czerwony przełącznik umieszczony jest z boku każdych drzwi tylnych. Jest on oznaczony etykietą naklejoną na nadwoziu. Blokowanie Za pomocą kluc ...

Tryby LCD
(1) Trip Computer mode (Tryb komputera podróży) W tym trybie wyświetlane są różne informacje dotyczące jazdy, takie jak licznik przebiegu okresowego, zużycie paliwa itp. Więcej informacji mo ...

Wymiana bezpiecznika
Dostęp do narzędziSzczypce są przymocowane za pokrywą skrzynki bezpieczników. Odpiąć pokrywę, pociągając lewą górną część, a potem prawą. Całkowicie odłączyć pokrywę i odwrócić ją. Wyciągnąć szczypce z gniazda. ...

Instrukcje obslugi: