Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA)

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA)

Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA)


Układ LKA z kamerą na szybie czołowej wykrywa linie ograniczające pas ruchu na jezdni i pomaga kierowcy utrzymywać pojazd pomiędzy tymi liniami.

Jeżeli układ wykrywa, że pojazd zjeżdża ze swojego pasa ruchu, ostrzega kierowcę za pomocą sygnału wizualnego i dźwiękowego.

Równocześnie układ lekko skręca kierownicę w przeciwnym kierunku, próbując w ten sposób zapobiec zjechaniu pojazdu z pasa ruchu.

OSTRZEŻENIE

Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA) nie zastępuje prawidłowej, bezpiecznej techniki jazdy, ale pełni jedynie funkcję pomocniczą. Za obserwację otoczenia pojazdu oraz bezpieczne prowadzenie zawsze odpowiada kierowca.

 

OSTRZEŻENIE

Pomimo wyposażenia pojazdu w układ LKA należy przestrzegać następujących wskazówek:

 • Podczas jazdy z aktywnym układem nie wykonywać nagłych ruchów kierownicą.
 • Układ LKA pomaga kierowcy w unikaniu niezamierzonego opuszczenia pasa ruchu, ingerując w kierowanie pojazdem. Kierowca nie może jednak polegać wyłącznie na układzie i musi zwracać uwagę na sytuację drogową, a także kierować pojazdem.
 • W zależności od warunków panujących na drodze i otoczenia układ LKA może wyłączyć się lub działać nieprawidłowo. Podczas prowadzenia należy zawsze zachowywać ostrożność.
 • Nie demontować kamery układu LKA w celu przyciemnienia szyby lub umieszczenia na niej innych powłok lub akcesoriów. W przypadku wymontowania i ponownego zamontowania kamery kalibrację układu powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.
 • W przypadku wymiany szyby czołowej, kamery układu LKA lub powiązanych z tym układem elementów kierownicy kalibrację układu powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.
 • Układ wykrywa linie ograniczające pas ruchu za pomocą kamery.

  Dlatego jeżeli linie są trudne do wykrycia, układ może nie działać prawidłowo.

 • Nie demontować ani nie powodować uszkodzeń elementów układu LKA.
 • Nadmierna głośność systemu audio może zagłuszyć sygnał ostrzegawczy układu LKA.
 • Nie umieszczać na desce rozdzielczej żadnych przedmiotów, które odbijają światło, takich jak lusterka, arkusze białego papieru itp. Odbicie światła słonecznego może spowodować nieprawidłowe działanie układu.
 • W przypadku montażu na kierownicy jakichkolwiek przedmiotów układ może nie ingerować w kierowanie pojazdem lub ostrzeganie o konieczności chwycenia kierownicy może działać nieprawidłowo.
 • Nadmierna głośność systemu audio może zagłuszyć sygnał ostrzegawczy układu LKA.
 • Alarm dźwiękowy układu LKA może się nie włączyć, jeżeli równocześnie emitowane są inne dźwiękowe sygnały ostrzegawcze, np. ostrzeżenie o niezapięciu pasa bezpieczeństwa.
 • Dalsza jazda bez trzymania kierownicy powoduje wyłączenie funkcji ingerowania w kierowanie przez układ LKA po uprzednim ostrzeżeniu o nietrzymaniu kierownicy. Po chwyceniu kierownicy układ aktywuje się ponownie.
 • W przypadku wysokiej prędkości pojazdu moment obrotowy wspomagania kierownicy może nie być wystarczający do utrzymania pojazdu na pasie ruchu. W takim przypadku pojazd może opuścić swój pas ruchu. Obowiązek bezpiecznego kierowania pojazdem spoczywa zawsze na kierowcy.

Wykrywanie pieszych

Działanie czujnika może być ograniczone w następujących przypadkach: Niewykrycie pieszego przez system rozpoznawania kamery, jeżeli np. pieszy ...

Sposób działania układu LKA

Włączanie/wyłączanie układu LKA Przy włączonej stacyjce (stan ON) nacisnąć włącznik układu. Znajduje się on na ...

Zobacz tez:

System kontroli stabilności pojazdu (VSM)
(jeśli jest w wyposażeniu) Ten system zapewnia dodatkowe usprawnienia z zakresu stabilizacji pojazdu i reakcji na działania kierowcy podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub wykrycia różnicy współczyn ...

Wybór trybu pracy
Za pomocą przycisków wyboru kierunku nawiewu można sterować przepływem powietrza przez układ wentylacyjny. Szczelinę nawiewu powietrza można skierować w następujący sposób: ...

Sposób użycia zestawu naprawczego do opon
OSTROŻNIE Odkleić naklejkę (1), ostrzegającą przed przekraczaniem prędkości, znajdującą się na pojemniku (2) i przykleić ją w dobrze widocznym miejscu w samochodzie, ...

Instrukcje obslugi: