Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zmniejszanie ustawionej prędkości

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Tempomat –> Zmniejszanie ustawionej prędkości

Tempomat


Chwilowe przyspieszanie z włączonym tempomatem

Nacisnąć pedał przyspieszenia. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia pojazd zwalnia do ustawionej prędkości.

W przypadku ustawienia przełącznika w położeniu [SET-] przy innej prędkości pojazd utrzymuje nową prędkość.

W następujących przypadkach tempomat dezaktywuje się:

Tempomat


Informacja

Każda z powyższych czynności dezaktywuje tempomat (gaśnie lampka sygnalizacyjna działania tempomatu w zestawie wskaźników), natomiast tempomat pozostaje włączony. Tempomat można całkowicie wyłączyć jedynie za pomocą przycisku
(CRUISE). Aby ponownie aktywować tempomat, należy ustawić przełącznik na kierownicy w położeniu [RES+]. Powoduje to przywrócenie poprzednio zaprogramowanej prędkości. Pojazd będzie utrzymywać tę prędkość do momentu kolejnej dezaktywacji tempomatu lub wyłączenia go za pomocą przycisku
(CRUISE).


Zwiększanie ustawionej prędkości

Ustawić przełącznik w położeniu [RES+] i przytrzymać go, obserwując równocześnie wskazanie zadanej prędkości w z ...

Powrót do prędkości zaprogramowanej

Ustawić przełącznik w położeniu [RES+]. Jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h, pojazd powraca do ostatniej zaprogramowanej ...

Zobacz tez:

Widok nadwozia
Przód Wycieraczki szyby przedniej Dach otwierany Szyba Pokrywa wlewu paliwa Przycisk żądania Drzwi Wyposażenie i rozmieszczenie elementów wyposażenia różni się w zależnoś ...

Kluczyk zdalnego dostępu
(jeżeli występuje) Kluczyk zdalnego dostępu umożliwia blokowanie/ odblokowanie zamków pojazdu (drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie silnika. Przycisk blokowania zamków Przycisk odblokowania zam ...

Konserwacja przeprowadzana przez właściciela pojazdu
Poniżej zestawiono czynności przeglądowe, które powinien wykonać użytkownik lub autoryzowana stacja obsługi Kia zgodnie z podanym harmonogramem, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie pojaz ...

Instrukcje obslugi: