Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zmniejszanie ustawionej prędkości

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Tempomat –> Zmniejszanie ustawionej prędkości

Tempomat


Chwilowe przyspieszanie z włączonym tempomatem

Nacisnąć pedał przyspieszenia. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia pojazd zwalnia do ustawionej prędkości.

W przypadku ustawienia przełącznika w położeniu [SET-] przy innej prędkości pojazd utrzymuje nową prędkość.

W następujących przypadkach tempomat dezaktywuje się:

Tempomat


Informacja

Każda z powyższych czynności dezaktywuje tempomat (gaśnie lampka sygnalizacyjna działania tempomatu w zestawie wskaźników), natomiast tempomat pozostaje włączony. Tempomat można całkowicie wyłączyć jedynie za pomocą przycisku
(CRUISE). Aby ponownie aktywować tempomat, należy ustawić przełącznik na kierownicy w położeniu [RES+]. Powoduje to przywrócenie poprzednio zaprogramowanej prędkości. Pojazd będzie utrzymywać tę prędkość do momentu kolejnej dezaktywacji tempomatu lub wyłączenia go za pomocą przycisku
(CRUISE).


Zwiększanie ustawionej prędkości

Ustawić przełącznik w położeniu [RES+] i przytrzymać go, obserwując równocześnie wskazanie zadanej prędkości w z ...

Powrót do prędkości zaprogramowanej

Ustawić przełącznik w położeniu [RES+]. Jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h, pojazd powraca do ostatniej zaprogramowanej ...

Zobacz tez:

Lista poleceń głosowych
Typy poleceń głosowych Polecenia głosowe dzielą się na polecenia globalne i lokalne. Polecenia globalne (●): polecenia, których można użyć od razu po uruchomieniu funkcji rozpoznawa ...

Wskazanie/podpowiedź przełożenia/trybu skrzyni biegów
Podpowiedź przełożenia mechanicznej skrzyni biegów (jeżeli występuje) Wskaźnik ten informuje o optymalnym przełożeniu skrzyni biegów, zapewniającym w danym momencie najniższe zu ...

Bezpieczniki
Lewa strona : Normalny/ Prawa strona : stopiony Instalacja elektryczna pojazdu jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przez przeciążenie elektryczne za pomocą bezpieczników topikowych. Pojazd ma 2 (lub ...

Instrukcje obslugi: