Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zmniejszanie ustawionej prędkości

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Tempomat –> Zmniejszanie ustawionej prędkości

Tempomat


Chwilowe przyspieszanie z włączonym tempomatem

Nacisnąć pedał przyspieszenia. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia pojazd zwalnia do ustawionej prędkości.

W przypadku ustawienia przełącznika w położeniu [SET-] przy innej prędkości pojazd utrzymuje nową prędkość.

W następujących przypadkach tempomat dezaktywuje się:

Tempomat


Informacja

Każda z powyższych czynności dezaktywuje tempomat (gaśnie lampka sygnalizacyjna działania tempomatu w zestawie wskaźników), natomiast tempomat pozostaje włączony. Tempomat można całkowicie wyłączyć jedynie za pomocą przycisku
(CRUISE). Aby ponownie aktywować tempomat, należy ustawić przełącznik na kierownicy w położeniu [RES+]. Powoduje to przywrócenie poprzednio zaprogramowanej prędkości. Pojazd będzie utrzymywać tę prędkość do momentu kolejnej dezaktywacji tempomatu lub wyłączenia go za pomocą przycisku
(CRUISE).


Zwiększanie ustawionej prędkości

Ustawić przełącznik w położeniu [RES+] i przytrzymać go, obserwując równocześnie wskazanie zadanej prędkości w z ...

Powrót do prędkości zaprogramowanej

Ustawić przełącznik w położeniu [RES+]. Jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h, pojazd powraca do ostatniej zaprogramowanej ...

Zobacz tez:

Haczyk na ubrania
(jeżeli występuje) Haczyki nie służą do zaczepiania dużych ani ciężkich przedmiotów. OSTRZEŻENIE Na wieszakach umieszczać wyłącznie ubrania (nie umieszczać ...

Płyn chłodzący
Układ chłodzenia napełniony jest całorocznym, niezamarzającym płynem chłodzącym. Zbiornik wyrównawczy napełniony jest fabrycznie. Co najmniej raz w roku należy sprawdzać stę& ...

Przyciski sterowania systemem audio na kierownicy
(jeżeli występują) Dla wygody kierowcy na kierownicy zamontowano przyciski sterowania systemem audio. UWAGA Nie używać równocześnie kilku przycisków sterowania systemem audio na kierownicy. Prze&# ...

Instrukcje obslugi: