Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zmniejszanie ustawionej prędkości

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Tempomat –> Zmniejszanie ustawionej prędkości

Tempomat


Chwilowe przyspieszanie z włączonym tempomatem

Nacisnąć pedał przyspieszenia. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia pojazd zwalnia do ustawionej prędkości.

W przypadku ustawienia przełącznika w położeniu [SET-] przy innej prędkości pojazd utrzymuje nową prędkość.

W następujących przypadkach tempomat dezaktywuje się:

Tempomat


Informacja

Każda z powyższych czynności dezaktywuje tempomat (gaśnie lampka sygnalizacyjna działania tempomatu w zestawie wskaźników), natomiast tempomat pozostaje włączony. Tempomat można całkowicie wyłączyć jedynie za pomocą przycisku
(CRUISE). Aby ponownie aktywować tempomat, należy ustawić przełącznik na kierownicy w położeniu [RES+]. Powoduje to przywrócenie poprzednio zaprogramowanej prędkości. Pojazd będzie utrzymywać tę prędkość do momentu kolejnej dezaktywacji tempomatu lub wyłączenia go za pomocą przycisku
(CRUISE).


Zwiększanie ustawionej prędkości

Ustawić przełącznik w położeniu [RES+] i przytrzymać go, obserwując równocześnie wskazanie zadanej prędkości w z ...

Powrót do prędkości zaprogramowanej

Ustawić przełącznik w położeniu [RES+]. Jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h, pojazd powraca do ostatniej zaprogramowanej ...

Zobacz tez:

System monitorowania pasa ruchu
Za pomocą kamery, która rozpoznaje linie ciągłe albo przerywane, układ wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa drogi. Aby zapewnić bezpieczną jazdę, kamera analizuje obraz, a następnie w przypadku rozproszenia uwag ...

Obsługa zamków drzwi od wewnątrz
Za pomocą przełącznika blokady drzwi Aby odblokować drzwi, należy ustawić przełącznik (1) blokady w położeniu odblokowania. Widoczny będzie czerwony znak (2) na przełącznik ...

Parkowanie
Ostrzeżenie Nie wolno parkować samochodem na podłożu łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodować zapalenie się podłoża. Zawsze zaciąga& ...

Instrukcje obslugi: