Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Powrót do prędkości zaprogramowanej

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Tempomat –> Powrót do prędkości zaprogramowanej

Tempomat


Ustawić przełącznik w położeniu [RES+].

Jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h, pojazd powraca do ostatniej zaprogramowanej prędkości.

Wyłączanie tempomatu

Tempomat


Tempomat


Informacja

Każde naciśnięcie przycisku
zmienia tryb w następującej kolejności:

Zmniejszanie ustawionej prędkości

Ustawić przełącznik w położeniu [SET-] i przytrzymać go. Pojazd stopniowo zwalnia. Po osiągnięciu wymaganej prędkości z ...

Jazda w trudnych warunkach

...

Zobacz tez:

Wyświetlacz Head-up
OSTRZEŻENIE Jasność oraz pozycję wyświetlacza Head-up ustawiaj zawsze na postoju: Ustawianie jasności oraz pozycji wyświetlacza podczas jazdy zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może doprow ...

Funkcja i-Cockpit Amplify
Funkcja ta umożliwia zarządzanie pakietami sensorycznymi. Dla każdego z tych pakietów proponuje się konkretne ustawienia urządzeń. Pakiety te można personalizować na ekranie dotykowym. Zawartość pakietu sensorycznego Pakiet sensory ...

Monitor zużycia paliwa
W przypadku samochodów z systemem audio typu B takie opcje, jak status kontrolny, zużycie paliwa i skuteczność*1 włącza się i wyświetla poprzez wybór odpowiedniej ikony na wyświetlaczu. D ...

Instrukcje obslugi: