Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Powrót do prędkości zaprogramowanej

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Tempomat –> Powrót do prędkości zaprogramowanej

Tempomat


Ustawić przełącznik w położeniu [RES+].

Jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h, pojazd powraca do ostatniej zaprogramowanej prędkości.

Wyłączanie tempomatu

Tempomat


Tempomat


Informacja

Każde naciśnięcie przycisku
zmienia tryb w następującej kolejności:

Zmniejszanie ustawionej prędkości

Ustawić przełącznik w położeniu [SET-] i przytrzymać go. Pojazd stopniowo zwalnia. Po osiągnięciu wymaganej prędkości z ...

Jazda w trudnych warunkach

...

Zobacz tez:

Fotele podgrzewane i wentylowane
Podgrzewanie foteli przednich (jeżeli występuje) Podgrzewanie foteli przednich zapewnia komfort przy niskich temperaturach otoczenia. OSTRZEŻENIEPodgrzewanie foteli może spowodować POWAŻNE POPARZENIA ...

Uchylanie okna dachowego
Otwieranie okna dachowego Przemieścić dźwignię sterowania ku górze, aż okno dachowe znajdzie się w żądanym położeniu. Zamykanie okna dachowego Przesunąć dźwignię okna ...

Zmiana funkcji układu LKA
Na wyświetlaczu LCD kierowca może zmieniać tryb działania układu LKA pomiędzy standardowym i aktywnym albo wybrać tylko tryb ostrzegania o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu (LDW). Należy w tym celu wyb ...

Instrukcje obslugi: