Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Powrót do prędkości zaprogramowanej

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Tempomat –> Powrót do prędkości zaprogramowanej

Tempomat


Ustawić przełącznik w położeniu [RES+].

Jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h, pojazd powraca do ostatniej zaprogramowanej prędkości.

Wyłączanie tempomatu

Tempomat


Tempomat


Informacja

Każde naciśnięcie przycisku
zmienia tryb w następującej kolejności:

Zmniejszanie ustawionej prędkości

Ustawić przełącznik w położeniu [SET-] i przytrzymać go. Pojazd stopniowo zwalnia. Po osiągnięciu wymaganej prędkości z ...

Jazda w trudnych warunkach

...

Zobacz tez:

Pokrywa bagażnika
OSTRZEŻENIE Nigdy nie przewoź pasażerów w bagażniku: Przewożenie pasażerów w bagażniku jest niebezpieczne. Osoby te mogą doznać poważnych obrażeń lub zginąć podc ...

System pasów bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE W celu zapewnienia maksymalnej ochrony podczas jazdy należy zawsze używać pasów bezpieczeństwa. Pasy zapewniają najskuteczniejszą ochronę, gdy oparcia foteli ...

Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
OSTRZEŻENIEZbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach może obniżyć trwałość opon, negatywnie wpłynąć na precyzję prowadzenia pojazdu i doprowadzić do ...

Instrukcje obslugi: