Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Tempomat

(JEŻELI WYSTĘPUJE)

Korzystanie z tempomatu

Tempomat


 1. Lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu ( )

 2. Lampka sygnalizacyjna działania tempomatu

Tempomat umożliwia zaprogramowanie prędkości, którą pojazd ma utrzymywać bez naciskania pedału przyspieszenia. Prędkość ta musi być wyższa niż 30 km/h.

OSTRZEŻENIE

Stosować następujące środki ostrożności:

 • Podczas programowania prędkości nie przekraczać obowiązujących ograniczeń.
 • Jeżeli tempomat pozostaje włączony (w zestawie wskaźników świeci się lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu ),
  można przypadkowo włączyć sterowanie prędkością.

  Aby uniknąć przypadkowego zaprogramowania prędkości i aktywacji tempomatu, nieużywany tempomat należy wyłączać (wyłączona lampka tempomatu).

 • Tempomatu należy używać jedynie podczas jazdy po dobrych drogach i przy dobrej pogodzie.
 • Nie używać tempomatu, jeżeli utrzymywanie stałej prędkości może być niebezpieczne, np.:
  • W ruchu o dużym natężeniu lub jeżeli sytuacja na drodze utrudnia jazdę ze stałą prędkością.
  • Podczas jazdy w deszczu albo po drogach pokrytych lodem lub śniegiem.
  • Podczas jazdy w górach.
  • Podczas jazdy przy silnym wietrze.
 • Nie używać tempomatu podczas holowania przyczepy.

UWAGA

Po aktywowaniu tempomatu w pojeździe z mechaniczną skrzynią biegów nie należy ustawiać dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym bez naciskania pedału sprzęgła. Może to spowodować przekroczenie przez silnik dopuszczalnego zakresu prędkości obrotowej.

Jeżeli to nastąpi, należy wcisnąć pedał sprzęgła lub wyłączyć tempomat.

Informacja

Tempomat


Przyciski sterowania tempomatem O (Cancel): dezaktywacja tempomatu.

CRUISE(  
):
włączanie i wyłączanie tempomatu.

RES+: ponowna aktywacja tempomatu lub zwiększenie prędkości.

SET-: ustawienie lub zmniejszenie prędkości.

Informacja

Tempomat


Aby włączyć tryb tempomatu w pojazdach wyposażonych w ogranicznik prędkości, należy najpierw nacisnąć przycisk .


Każde naciśnięcie przycisku
zmienia tryb w następującej kolejności:

Tempomat


Ogranicznik prędkości

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Korzystanie z ogranicznika prędkości Ogranicznik prędkości umożliwia uniknięcie przekroczenia określonej prę ...

Ustawianie wymaganej prędkości

1. Aby włączyć tempomat, należy nacisnąć przycisk (CRUISE) na kierownicy. Świeci się lampka sygnalizacyjna włączenia tempom ...

Zobacz tez:

Parkowanie
Po zatrzymaniu pojazdu należy nadal naciskać pedał hamulca. Ustawić selektor skrzyni biegów w położeniu P, włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/ OFF). T ...

Przywracanie prędkości tempomatu
Jeśli do anulowania prędkości tempomatu użyto jakiejkolwiek innej metody niż naciśnięcie przycisku CRUISE, a system tempomatu wciąż działa, prędkość tempomatu można automaty ...

Informacje dla klientów
Gwarancja Rejestracja samochodu za granicą Przepisy obowiązujące poza granicami kraju mogą wymagać spełniania przez pojazd specyficznych norm dotyczących emisji spalin i bezpieczeństwa kraju, w któ ...

Instrukcje obslugi: