KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Akumulator

Aby akumulator działał prawidłowo, powinny być spełnione następujące warunki

Akumulator


UWAGA

Podstawowy instalowany akumulator jest typu bezobsługowego. Jeżeli pojazd wyposażony jest w akumulator z oznaczeniami LOWER i UPPER znajdującymi się z boków, można sprawdzać poziom elektrolitu. Poziom elektrolitu powinien być zawarty między oznaczeniami LOWER i UPPER. Jeśli poziom elektrolitu jest niski, akumulator wymaga dodania wody destylowanej (demineralizowanej) (Nie należy nigdy dodawać kwasu siarkowego lub innego elektrolitu). Podczas napełniania, należy uważać, aby nie ochlapać wodą lub elektrolitem akumulatora lub sąsiednich podzespołów. I nie należy przepełniać cel akumulatora. Może to spowodować korozję innych części. Następnie należy upewnić się, że korki cel są dokręcone.

Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Kia.

OSTRZEŻENIE - Zagrożenia spowodowane przez akumulator


Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorze należy zawsze przeczytać wcześniej poniższe instrukcje.

Nie
wolno zbliżać się z zapalonym papierosem lub otwartym płomieniem lub iskrzyć w pobliżu akumulatora.


Wodór będący łatwopalnym gazem jest zawsze obecny w ogniwach akumulatora i w razie zaprószenia ognia może wybuchnąć.


Należy przechowywać akumulatory z dala od dzieci, ponieważ zawierają one żrący kwas siarkowy.

Nie można dopuszczać do tego, aby ten kwas zawarty w akumulatorze trafił na skórę, do oczu, na ubranie lub na warstwę lakieru pokrywającego powierzchnię pojazdu.


Jeżeli elektrolit przedostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie zwrócić się do lekarza o zbadanie.

W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą należy dokładnie wymyć zanieczyszczone miejsce.

Jeśli pomimo tego odczuwany będzie ból lub uczucie oparzenia, należy natychmiast zwrócić się do lekarza o udzielenie pomocy.

Przy
ładowaniu akumulatorów lub przy wykonywaniu jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych przy akumulatorze należy mieć założone okulary ochronne.

Podczas pracy w zamkniętym pomieszczeniu należy również pamiętać o włączeniu wentylacji.

 
Niewłaściwie złomowany akumulator może być szkodliwy dla środowiska i zdrowia ludzi. Akumulator należy zagospodarować zgodnie z wymogami prawa lub wymogami przepisów w kraju użytkowania samochodu.

 
Akumulator zawiera ołów.

Po użyciu nie wolno go wyrzucać. Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Kia.

  • Przy podnoszeniu akumulatora w plastikowej obudowie nadmierne naciśnięcie obudowy może spowodować wyciek kwasu znajdującego się w akumulatorze i obrażenia.

    Dlatego też do podnoszenia akumulatora należy używać specjalnego podnośnika, albo też chwycić go rękami przy przeciwległych narożach.

  • Nie wolno nigdy ładować akumulatora, gdy kable akumulatora są przyłączone.
  • Elektryczna instalacja zapłonowa wymaga doprowadzenia wysokiego napięcia. Dlatego też nie wolno nigdy dotykać elementów instalacji zapłonowej przy włączonym silniku i włączonym zapłonie.

Jeśli nie pamięta się o tych ostrzeżeniach i nie przestrzega się podanych zaleceń, może dojść do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

 

OSTROŻNIE
  • Jeżeli pojazd pozostaje długo nieużywany w niskiej temperaturze otoczenia, to należy wyjąć akumulator i przechowywać go w ciepłym pomieszczeniu.
  • Akumulator zawsze należy ładować w pełni, aby zapobiec szybkiemu rozładowaniu w niskiej temperaturze.
  • W przypadku podłączenia nieautoryzowanych urządzeń elektronicznych, akumulator może ulec rozładowaniu. Nie należy używać nieautoryzowanych urządzeń.

Pióra wycieraczek

Przegląd piór wycieraczek UWAGA Jak obecnie wiadomo, handlowe gorące woski stosowane przez automatyczne myjnie samochodów powodują, iż tr ...

Etykieta pojemności akumulatora

Faktyczny wygląd etykiety akumulatora może się różnić od pokaznego na ilustracji. AGM90L-DIN : Nazwa akumulatora modelu Kia 90Ah(20H ...

Zobacz tez:

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów umożliwia automatyczną zmianę biegów (tryb automatyczny) lub manualną zmianę biegów (tryb manualny). W trybie manualnym można ręcznie przełącza ...

Źródła dźwięku
Informacja Korzystanie z odtwarzaczy plików MP3 Obsługiwane formaty audio UWAGA System może nie rozpoznawać lub nie odtwarzać plików o formatach innych niż powyższe. W przypadku innych format&oacut ...

Komponenty systemu poduszek powietrznych
(Z systemem wykrywania obecności i postury przedniego pasażera) (Bez systemu wykrywania obecności i postury przedniego pasażera) System napełniania poduszek przednich i poduszki powietrzne kierowcy/pasaże ...

Instrukcje obslugi: