Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: System Bluetooth Audio

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana)

Wersja 1.1/1.2/2.0 +EDR/2.1 +EDR/3.0 (zgodność)

Profile odpowiedzi

A2DP jest profilem przekazującym do systemu Bluetooth tylko sygnał audio.

Jeśli Twoje urządzenie audio Bluetooth obsługuje tylko profil A2DP, a nie obsługuje profilu AVRCP, nie będziesz mógł sterować tym urządzeniem używając przycisków sterowania systemem audio.

W takiej sytuacji możliwa jest obsługa wyłącznie na urządzeniu mobilnym, podobnie jak w przypadku, gdy przenośne urządzenie audio nieobsługujące systemu Bluetooth podłączane jest do gniazda AUX.

System Bluetooth Audio


System Bluetooth Audio


System Bluetooth Audio


X: Dostępny
-: Niedostępny

UWAGA

Włączanie trybu Bluetooth audio

Aby móc słuchać nagrań z przenośnego urządzenia audio Bluetooth i obsługiwać to urządzenie, korzystając z panelu sterującego systemu audio w samochodzie, włącz tryb Bluetooth audio. Każde przenośne urządzenie Bluetooth audio musi być sparowane z systemem Bluetooth samochodu, aby mogło być użyte.

1. Włącz przenośne urządzenie Bluetooth audio.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.

3. Wybierz ikonę
na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka.

4. W przypadku wybrania opcji  Bluetooth włączany jest tryb Bluetooth audio i można rozpocząć odtwarzanie ścieżek.

UWAGA

Odtwarzanie

Ustaw tryb pracy na Bluetooth audio, aby odtwarzać nagrania z przenośnego urządzenia Bluetooth audio przez głośniki w Twoim samochodzie. Po przełączeniu na tryb Bluetooth audio w dolnej części wyświetlacza znajdują się następujące ikony. Ikony, z jakich można skorzystać, różnią się w zależności od wersji urządzenia Bluetooth audio, jakiego się używa.


Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.4)

Wyświetla folder/listę plików będącą najwyżej w hierarchii.

Wybierz folder, który chcesz wybrać.

Wyświetlane są pliki w wybranym folderze.

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.3 lub nowszej)

Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w folderze odtwarzane są w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Ikony zmieniają się, gdy powtarzany jest utwór i gdy powtarzany jest folder.

(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.3 lub nowszej)

Odtwarza utwory w folderze w porządku losowym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w urządzeniu odtwarzane są w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Ikony zmieniają się, gdy w porządku losowym powtarzany jest utwór i gdy odtwarzany jest folder.

Skanuje tytuły w folderze i odtwarza początek każdego utworu, aby łatwiej było odnaleźć żądany utwór.

Po ponownym wybraniu tej ikony odtwarzany jest początek każdego utworu zapisanego w urządzeniu.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

Powraca do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie wstecz. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Odtwarza Bluetooth audio. W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane.
Przechodzi do początku następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie do przodu. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio

Jeśli podłączone jest urządzenie Bluetooth, na wyświetlaczu centralnym pojawiają się następujące informacje.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio


X: Dostępny
-: Niedostępny

UWAGA W zależności od urządzenia niektóre informacje mogą nie być wyświetlane, a jeśli niemożliwe jest wyświetlenie informacji, wówczas na ekranie pojawi się symbol "Unknown - - -".

Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth

Parowanie urządzenia Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać ...

Jak korzystać z Radia Aha

Co to jest Aha? Aha*1 to aplikacja, dzięki której można uzyskać dostęp do zasobów stron internetowych, takich jak radia internetowe czy podcas ...

Zobacz tez:

Układ czujników parkowania tylnych/przednich
(jeżeli występuje) Czujniki tylne, Czujniki przednie Układ czujników parkowania tylnych/przednich po wykryciu przeszkody w odległości około 100 cm przed i 120 cm za pojazdem ostrzega kierowcę s ...

System wspomagania parkowania
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) System wspomagania parkowania pomaga kierowcy podczas parkowania pojazdu, włączając dźwięk ostrzegawczy, gdy w odległości 100 cm przed pojazdem lub 120 cm za pojazdem zos ...

Kamera monitorująca przestrzeń przed samochodem (Kamera FSC)
Twój samochód jest wyposażony kamerę monitorującą przestrzeń przed samochodem (FSC). Kamera FSC znajduje się przy lusterku wstecznym wewnętrznym, a korzystają z niej następujące syst ...

Instrukcje obslugi: