Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: System Bluetooth Audio

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana)

Wersja 1.1/1.2/2.0 +EDR/2.1 +EDR/3.0 (zgodność)

Profile odpowiedzi

A2DP jest profilem przekazującym do systemu Bluetooth tylko sygnał audio.

Jeśli Twoje urządzenie audio Bluetooth obsługuje tylko profil A2DP, a nie obsługuje profilu AVRCP, nie będziesz mógł sterować tym urządzeniem używając przycisków sterowania systemem audio.

W takiej sytuacji możliwa jest obsługa wyłącznie na urządzeniu mobilnym, podobnie jak w przypadku, gdy przenośne urządzenie audio nieobsługujące systemu Bluetooth podłączane jest do gniazda AUX.

System Bluetooth Audio


System Bluetooth Audio


System Bluetooth Audio


X: Dostępny
-: Niedostępny

UWAGA

Włączanie trybu Bluetooth audio

Aby móc słuchać nagrań z przenośnego urządzenia audio Bluetooth i obsługiwać to urządzenie, korzystając z panelu sterującego systemu audio w samochodzie, włącz tryb Bluetooth audio. Każde przenośne urządzenie Bluetooth audio musi być sparowane z systemem Bluetooth samochodu, aby mogło być użyte.

1. Włącz przenośne urządzenie Bluetooth audio.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.

3. Wybierz ikonę
na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka.

4. W przypadku wybrania opcji  Bluetooth włączany jest tryb Bluetooth audio i można rozpocząć odtwarzanie ścieżek.

UWAGA

Odtwarzanie

Ustaw tryb pracy na Bluetooth audio, aby odtwarzać nagrania z przenośnego urządzenia Bluetooth audio przez głośniki w Twoim samochodzie. Po przełączeniu na tryb Bluetooth audio w dolnej części wyświetlacza znajdują się następujące ikony. Ikony, z jakich można skorzystać, różnią się w zależności od wersji urządzenia Bluetooth audio, jakiego się używa.


Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.4)

Wyświetla folder/listę plików będącą najwyżej w hierarchii.

Wybierz folder, który chcesz wybrać.

Wyświetlane są pliki w wybranym folderze.

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.3 lub nowszej)

Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w folderze odtwarzane są w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Ikony zmieniają się, gdy powtarzany jest utwór i gdy powtarzany jest folder.

(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.3 lub nowszej)

Odtwarza utwory w folderze w porządku losowym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w urządzeniu odtwarzane są w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Ikony zmieniają się, gdy w porządku losowym powtarzany jest utwór i gdy odtwarzany jest folder.

Skanuje tytuły w folderze i odtwarza początek każdego utworu, aby łatwiej było odnaleźć żądany utwór.

Po ponownym wybraniu tej ikony odtwarzany jest początek każdego utworu zapisanego w urządzeniu.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

Powraca do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie wstecz. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Odtwarza Bluetooth audio. W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane.
Przechodzi do początku następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie do przodu. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio

Jeśli podłączone jest urządzenie Bluetooth, na wyświetlaczu centralnym pojawiają się następujące informacje.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio


X: Dostępny
-: Niedostępny

UWAGA W zależności od urządzenia niektóre informacje mogą nie być wyświetlane, a jeśli niemożliwe jest wyświetlenie informacji, wówczas na ekranie pojawi się symbol "Unknown - - -".

Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth

Parowanie urządzenia Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać ...

Jak korzystać z Radia Aha

Co to jest Aha? Aha*1 to aplikacja, dzięki której można uzyskać dostęp do zasobów stron internetowych, takich jak radia internetowe czy podcas ...

Zobacz tez:

Położenie czujników
Czujniki znajdują się wewnątrz zderzaka tylnego. Aby zapewnić prawidłowe działanie układu, należy utrzymywać czystość zderzaka tylnego. Komunikaty ostrzegawcze Blind-Spot Collisio ...

Oznaczenia na bokach opon
Na bokach opon znajdują się oznaczenia, które określają ich podstawowe cechy, a także zawierają numer identyfikacyjny opony (TIN) oznaczający normę bezpieczeństwa opony. Numer TIN umożliwia ...

Modyfikacje pojazdu
Nie należy modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą spowodować naruszenie obowiązujących przepisów i norm czystości spalin, wpływać negatywnie na osiągi pojazdu, jego trwałość i ...

Instrukcje obslugi: