KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Działanie systemu kluczyka inteligentnego

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Cechy i funkcje samochodu –> System zdalnego blokowania drzwi –> Działanie systemu kluczyka inteligentnego

(jeśli jest w wyposażeniu)

System zdalnego blokowania drzwi


Używając kluczyka inteligentnego można zablokować lub odblokować drzwi (w tym drzwi bagażnika), a także uruchomić silnik bez wkładania kluczyka do stacyjki.

Funkcje przycisków kluczyka inteligentnego są podobne do systemu zdalnego blokowania drzwi. (Zobacz "Zdalne blokowanie drzwi" w tym rozdziale.) Kluczyk inteligentny umożliwia blokowanie i odblokowywanie drzwi (w tym drzwi bagażnika) Można również uruchomić silnik. Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej.

Blokowanie

System zdalnego blokowania drzwi


Jeśli wszystkie drzwi (w tym drzwi bagażnika) są zamknięte i dowolne drzwi są odblokowane, to naciśnięcie przycisku na zewnętrznej klamce przednich drzwi spowoduje zablokowanie wszystkich drzwi i bagażnika. Światła awaryjne migną jednokrotnie, sygnalizując, że wszystkie drzwi i bagażnik zostały zablokowane. Przycisk zadziała tylko wtedy, gdy kluczyk inteligentny jest w odległości 0,7-1,0 m od zewnętrznej klamki drzwi. Aby upewnić się, że drzwi są zablokowane, należy sprawdzić położenie przycisku blokady drzwi wewnątrz pojazdu lub pociągnąć za zewnętrzną klamkę drzwi.

Pomimo naciśnięcia przycisku drzwi nie zostaną zablokowane i będzie wyemitowany sygnał dźwiękowy, jeśli:

Odblokowanie

Jeśli wszystkie drzwi (w tym drzwi bagażnika) są zamknięte i zablokowane, to naciśnięcie przycisku na zewnętrznej klamce przednich drzwi spowoduje odblokowanie wszystkich drzwi i bagażnika. Światła awaryjne ponownie migną dwukrotnie, sygnalizując, że wszystkie drzwi i bagażnik zostały odblokowane. Przycisk zadziała tylko wtedy, gdy kluczyk inteligentny jest w odległości 0,7-1 m od zewnętrznej klamki drzwi.

Jeśli kluczyk inteligentny znajduje się w odległości nie większej niż 0,7 - 1m od zewnętrznej klamki drzwi, to również inne osoby nieposiadające kluczyka mogą otworzyć drzwi.

Odblokowanie bagażnika

Osoba posiadająca kluczyk inteligentny i znajdująca się w odległości 0,7-1 m od zewnętrznej klamki bagażnika może odblokować i otworzyć drzwi bagażnika naciskając przycisk na klamce bagażnika.

Światła awaryjne migną dwukrotnie sygnalizując, że drzwi bagażnika zostały odblokowane.

Jeżeli drzwi bagażnika zostaną otwarte, a następnie ponownie zamknięte, nastąpi ich automatyczne zablokowanie.

Uruchamianie silnika

Silnik można uruchomić nie wkładając kluczyka do stacyjki. Szczegółowe informacje można znaleźć w części "Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka inteligentnego".

Działanie systemu zdalnego blokowania drzwi

Blokowanie (1) Naciśnięcie tego przycisku powoduje zablokowanie wszystkich drzwi i bagażnika. Jeżeli wszystkie drzwi (w tym drzwi bagażnika) s ...

Środki ostrożności związane z nadajnikiem

Nadajnik nie będzie działał w następujących okolicznościach: Kluczyk znajduje się w stacyjce zapłonowej. (składany kluczyk) W ...

Zobacz tez:

Środki ostrożności
Opony i obręcze kół Nie należy używać opon ani obręczy innych rozmiarów czy rodzajów, niż oryginalnie zamontowane w samochodzie. Może to mieć negatywny wpływ na bezpieczeń ...

Obsługa radia
Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wyboru pasma ( ) powoduje przełączanie pasm w następuj& ...

Zasady bezpiecznego użycia zestawu naprawczego do opon
Aby bezpiecznie użyć zestawu naprawczego, należy zatrzymać samochód na poboczu. Aby samochód nie poruszył się, zawsze należy włączać hamulec postojowy - nawet na płaski ...

Instrukcje obslugi: