KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Maska silnika

Otwieranie maski silnika

Maska silnika


1. Aby zwolnić maskę silnika, należy pociągnąć dźwignię. Maska powinna się nieznacznie unieść.

OSTRZEŻENIE

Otworzyć pokrywę po zaparkowaniu pojazdu na równej powierzchni, wyłączeniu silnika, ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój) w przypadku przekładni dwusprzęgłowej i zaciągnięciu hamulca postojowego.

Maska silnika


2. Podejść do pojazdu od przodu, unieść lekko pokrywę, popchnąć dodatkowy zaczep (1) do góry, a następnie podnieść pokrywę (2).

3. Podnieść maskę silnika. Po uniesieniu maski do ok. połowy wysokości maska automatycznie otworzy się całkowicie.

Maska silnika


4.Wyciągnąć wspornik prętowy.

5. Podeprzeć otwartą maskę silnika wspornikiem prętowym (1).

OSTRZEŻENIE
  • Chwytać wspornik prętowy w miejscu zabezpieczonym osłoną gumową. Osłona gumowa chroni przed oparzeniem gorącym metalem, gdy silnik jest gorący.
  • Przed każdymi oględzinami przedziału silnikowego należy umieścić wspornik prętowy w przeznaczonym do tego otworze.

    Zabezpieczy to maskę przed opadaniem i zapobiegnie ewentualnym obrażeniom.

Zamykanie maski silnika

1.Przed zamknięciem maski sprawdzić, czy:

2.Opuścić maskę do połowy i popchnąć ją w dół, aby została zablokowana we właściwym położeniu.

OSTRZEŻENIE
  • Przed zamknięciem maski silnika upewnić się, że usunięto wszystkie przeszkody z otworu przedziału silnikowego. Zamknięcie maski z przeszkodą w otworze przedziału silnikowego może być przyczyną szkód materialnych lub poważnych obrażeń ciała.
  • Nie pozostawiać rękawic, kawałków tkaniny ani innych materiałów palnych w przedziale silnikowym. W przeciwnym razie może dojść do pożaru wywołanego przez wysoką temperaturę.

 

OSTRZEŻENIE
  • Przed rozpoczęciem jazdy zawsze dokładnie sprawdzić, czy maska silnika jest prawidłowo zamknięta. W przypadku niezamknięcia maski może ona zostać otwarta podczas jazdy i spowodować całkowitą utratę widoczności, co może być przyczyną wypadku.
  • Nie wolno jeździć pojazdem z podniesioną maską. Zasłania ona widok i może spowodować uszkodzenia.

Przycisk blokady elektrycznych podnośników szyb

Kierowca może wyłączyć przełączniki elektrycznych podnośników szyb w drzwiach tylnych przez wciśnięcie włącznika ...

Pokrywa wlewu paliwa

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa 1. Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza kabiny, popychając dźwigienkę. UWAGA Jeżeli pokrywa ...

Zobacz tez:

Dmuchawa
Na rysunku przedstawiono funkcje, które mogą być niedostępne dla danego pojazdu. Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury rozdział powietrza prędkość dmuchawy usuwanie zapa ...

Bagażnik
OSTRZEŻENIE - SpalinyW przypadku jazdy samochodem z otwartymi drzwiami bagażnika niebezpieczne spaliny dostaną się do wnętrza pojazdu i mogą spowodować poważne obrażenia lub śmie ...

Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci
(Europa i kraje, gdzie obowiązuje norma EKG 16) Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące umieszczania fotelików dla dzieci w różnych pozycjach montażu. Aby uzyskać informacje na temat umieszczania f ...

Instrukcje obslugi: