KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Pokrywa wlewu paliwa

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

Pokrywa wlewu paliwa


1. Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza kabiny, popychając dźwigienkę.

UWAGA

Jeżeli pokrywa wlewu paliwa nie daje się otworzyć z powodu powstałego wokół niej lodu, należy ją lekko ostukać lub nacisnąć, aby skruszyć lód. Nie wolno podważać pokrywy. W razie potrzeby należy zastosować specjalny odmrażacz w aerozolu (nie wolno używać niezamarzającego płynu chłodzącego) lub wjechać samochodem do ciepłego pomieszczenia i pozwolić, aby lód stopniał.

Pokrywa wlewu paliwa


2. Pociągnąć pokrywę wlewu paliwa (1) na zewnątrz celem całkowitego otwarcia.

3. Aby zdjąć korek (2), należy go odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Może być słyszany syk towarzyszący wyrównaniu ciśnienia powietrza w zbiorniku.

4. Umieścić korek na pokrywie wlewu paliwa.

Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

1. Aby założyć korek, należy go dokręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia. Zatrzaśnięcie wskazuje na prawidłowe dokręcenie korka.

2. Aby zamknąć pokrywę wlewu paliwa, nacisnąć krawędź pokrywy.

Upewnić się, że pokrywa jest bezpiecznie zamknięta.

OSTRZEŻENIE - Tankowanie
 • Jeżeli paliwo wytryśnie na zewnątrz, może znaleźć się na ubraniu lub skórze i stworzyć niebezpieczeństwo pożaru i poparzeń. Zawsze odkręcać korek wlewu paliwa ostrożnie i powoli.

  Jeżeli spod korka wydostają się opary paliwa lub słyszane są gwiżdżące odgłosy, przed całkowitym otwarciem korka należy odczekać do zupełnego zniknięcia tych objawów.

 • Przy tankowaniu nie dolewać paliwa po automatycznym wyłączeniu się dystrybutora paliwa.
 • Zawsze sprawdzać prawidłowe zamocowanie korka wlewu paliwa, aby zapobiec wyciekowi paliwa w razie kolizji.

 

OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwa związane z tankowaniem

Paliwa samochodowe są łatwopalne.

Podczas tankowania prosimy o dokładne przestrzeganie poniższych wskazówek. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować poważne obrażenia, oparzenia lub śmierć w wyniku pożaru lub wybuchu.

 • Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia na dystrybutorze paliwa i rygorystycznie ich przestrzegać.
 • Przed tankowaniem sprawdzić lokalizację awaryjnego odcięcia paliwa na stacji paliwowej, jeżeli jest dostępne.
 • Przed dotknięciem dyszy dystrybutora należy jedną ręką dotknąć metalową część oddaloną od wlewu paliwa, dyszy lub innego elementu zasilającego paliwa w celu rozładowania elektryczności statycznej.
 • Nie wolno wsiadać do samochodu po rozpoczęciu tankowania, ponieważ dotykając, pocierając lub przesuwając materiały tekstylne (poliester, jedwab, nylon itd.), można wytworzyć ładunki elektryczne.

  Rozładowanie ładunków elektrostatycznych może spowodować gwałtowne zapalenie się oparów paliwa. W przypadku konieczności ponownego wejścia do samochodu należy rozładować ładunki elektrostatyczne przez dotknięcie metalowej części pojazdu, oddalonej od wlewu paliwa, dyszy lub innego elementu zasilającego paliwa.

 • Przed napełnieniem atestowanego podręcznego zbiornika na paliwo należy upewnić się, że stoi on na równym podłożu. Rozładowanie ładunków elektrostatycznych z pojemnika może spowodować zapalenie oparów paliwa i pożar. Podczas tankowania, aż do czasu jego zakończenia, należy utrzymać styczność z pojazdem.

  Do przewożenia i przechowywania paliwa poza zbiornikiem pojazdu należy używać wyłącznie atestowanych podręcznych plastikowych zbiorników.

 • Podczas tankowania nie wolno korzystać z telefonu komórkowego. Prąd elektryczny lub zakłócenia elektroniczne spowodowane przez telefony komórkowe mogą zapalić opary paliwa, wywołując pożar.
 • Przed rozpoczęciem tankowania zawsze wyłączać silnik. Iskrzenie wyposażenia elektrycznego silnika może spowodować zapalenie oparów paliwa, wywołując pożar. Po zakończeniu tankowania, a przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy korek wlewu paliwa i pokrywa korka są bezpiecznie zamknięte.
 • Nie wolno używać zapałek ani zapalniczki i NIE WOLNO PALIĆ TYTONIU ani pozostawiać zapalonego papierosa w pojeździe znajdującym się na stacji paliwowej, zwłaszcza podczas tankowania. Paliwo samochodowe jest łatwopalne i po jego zapaleniu dochodzi do pożaru.
 • Jeżeli podczas tankowania wybuchnie pożar, należy opuścić sąsiedztwo samochodu i niezwłocznie powiadomić kierownika stacji paliwowej, a następnie straż pożarną.

  Postępować zgodnie z wydanymi przez nich instrukcjami.

 

OSTROŻNIE
 • Należy się upewnić, że pojazd tankowany jest zgodnie ze wskazówkami podanymi w części "Zalecane paliwo" .
 • Jeżeli wystąpi potrzeba wymiany korka wlewu paliwa, należy użyć części zaprojektowanych do tego modelu samochodu. Niewłaściwy korek wlewu paliwa może spowodować nieprawidłowe działanie układu paliwowego lub układu ograniczania emisji.

  Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

 • Nie rozlewać paliwa na zewnętrzne powierzchnie pojazdu. Każde paliwo rozlane na powłokę lakierniczą może spowodować jej uszkodzenie.
 • Po zatankowaniu zawsze sprawdzać prawidłowość zamocowania korka wlewu, aby zapobiec wyciekowi paliwa w razie kolizji.

Maska silnika

Otwieranie maski silnika 1. Aby zwolnić maskę silnika, należy pociągnąć dźwignię. Maska powinna się nieznacznie unieść ...

Panoramiczne okno dachowe

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Jeżeli samochód jest wyposażony w okno dachowe, można je rozsuwać i uchylać za pomocą dźwigni st ...

Zobacz tez:

ABS/TCS/DSC
System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS)Moduł sterujący ABS stale monitoruje prędkość każdego koła. Jeśli któreś jest bliskie zablokowania, ABS automatyczni ...

Kasowanie pamięci położenia okna dachowego
Zresetować okno dachowe w następujących sytuacjach: Akumulator pojazdu uległ wyładowaniu lub wymieniono akumulator czy też bezpiecznik. Okno dachowe nie działa normalnie. Panel szklany otwiera się ...

Rozkołysanie pojazdu
Jeżeli wystąpi konieczność rozkołysania pojazdu celem oswobodzenia go ze śniegu, piasku lub błota, najpierw należy skręcić kierownicą w prawo i lewo, aby oczyścić przestrzeń pr ...

Instrukcje obslugi: