KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Ostrzeżenia wykorzystywane na drodze

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Postępowanie w przypadku awarii –> Ostrzeżenia wykorzystywane na drodze

Światła awaryjne

Ostrzeżenia wykorzystywane na drodze


Światła awaryjne stanowią ostrzeżenie dla innych kierowców mówiące, by podczas zbliżania się, dojeżdżania i wymijania pojazdu zachowali szczególną ostrożność.

Świateł tych należy używać za każdym razem, kiedy wykonywane są naprawy awaryjne lub kiedy pojazd jest zatrzymywany na poboczu jezdni.

Wyłącznik świateł awaryjnych możne zostać wciśnięty, kiedy wyłącznik zapłonu znajduje się w dowolnym położeniu. Wyłącznik świateł awaryjnych znajduje się na panelu wyłączników konsoli środkowej. Włączenie go spowoduje jednoczesne miganie wszystkich kierunkowskazów.

Sytuacja awaryjna podczas jazdy

Jeśli silnik zgaśnie na skrzyżowaniu dróg lub na przejeździe kolejowym

Utrata ciśnienia w oponie podczas jazdy

Jeśli w czasie jazdy jedna z opon straci ciśnienie:

1. Jadąc na wprost należy zdjąć nogę z pedału przyspieszenia i pozwolić pojazdowi zwolnić. Nie należy od razu korzystać z hamulców lub próbować zjechać z drogi, ponieważ może to spowodować utratę panowania nad pojazdem. Kiedy samochód zwolni na tyle, że ostrożne wyhamowanie i zjechanie z jezdni będzie bezpieczne, należy tak uczynić. Należy odjechać jak najdalej od jezdni i ustawić pojazd na twardym, równym podłożu. Jeśli pojazd jest prowadzony po dwujezdniowej autostradzie, nie należy ustawiać go na trawniku rozdzielającym jezdnie.

2. Po zatrzymaniu pojazdu włączyć światła awaryjne, załączyć hamulec postojowy i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów).

3. Wszyscy pasażerowie powinni wysiąść z samochodu. Należy upewnić się, że opuszczą oni pojazd po tej stronie, która znajduje się z dalej od ruchu ulicznego.

4. Podczas zmiany uszkodzonej opony należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dziale.

Zgaśnięcie silnika podczas jazdy

1. Jadąc na wprost, stopniowo należy ograniczać prędkość. Ostrożnie zjechać z jezdni w bezpieczne miejsce.

2. Włączyć światła awaryjne.

3. Należy spróbować ponownie uruchomić silnik. Jeśli pojazd nie daje się uruchomić, zalecamy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Nie można uruchomić silnika

Wał korbowy silnika nie obraca się lub obraca się powoli

1. Jeżeli pojazd jest wyposażony dwusprzęgłową skrzynię biegów, należy upewnić się, że dźwignia znajduje się w położeniu N (bieg jałowy) lub P (Postój) i hamulec bezpieczeństwa jest włączony.

2. Sprawdzić zaciski akumulatora by upewnić się, że są one czyste i dobrze zaciśnięte.

3. Włączyć wewnętrzne światło w kabinie pojazdu. Jeśli podczas używania rozrusznika światło przygaśnie lub zgaśnie, będzie to oznaczało, że akumulator jest rozładowany.

4. Sprawdzić zaciski rozrusznika by upewnić się, że są one dobrze zamocowane.

5. Nie należy pchać lub holować pojazdu w celu uruchomienia go. Patrz instrukcje na temat "Uruchamiania pojazdu z zewnętrznego akumulatora".

OSTRZEŻENIE

Jeśli nie można uruchomić silnika, pojazdu nie należy pchać lub holować. Może to prowadzić do kolizji lub spowodować inne uszkodzenia. Ponadto, uruchamianie pojazdu poprzez pchanie lub holowanie go może spowodować przeciążenie katalizatora oraz zagrożenie pożarem.

Silnik obraca się normalnie, ale nie uruchamia się

1. Sprawdzić poziom paliwa.

2. Z wyłącznikiem zapłonu umieszczonym w położeniu LOCK (blokada) sprawdzić wszystkie złącza zapłonu, cewki i świec zapłonowych. Ponownie podłączyć wszystkie złącza, które mogły się odłączyć lub poluzować.

3. Sprawdzić przewód paliwowy w komorze silnika.

4. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, zalecamy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Postępowanie w przypadku awarii

...

Uruchamianie awaryjne

Przewody należy podłączać zgodnie z kolejnością numerów pokazanych na ilustracji i odłączać w odwrotnej kolejności. U ...

Zobacz tez:

Zamki drzwi
OSTRZEŻENIE Zawsze zabieraj dzieci lub zwierzęta ze sobą lub pozostaw pod opieką odpowiedzialnych osób: Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia bez opieki w zaparkowanym samochodzie jest niebezpieczne. Podczas upa&# ...

Bezprzewodowy system ładowania telefonów komórkowych
(jeśli jest w wyposażeniu) Bezprzewodowy system ładowania telefonów komórkowych znajduje się z przodu na konsoli środkowej. Po zamknięciu wszystkich drzwi należy ustawić kluczyk zapł ...

Setup (Ustawienia)
Dostęp do ustawień Display (Wyświetlacz), Sound (Dźwięk), Date/Time (Data/godzina), Phone (Telefon), System (System), Screensaver (Wygaszacz ekranu) i Display off (Wyłączenie wyświetlacza). Naciś ...

Instrukcje obslugi: