Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Bezpieczniki

Instalacja elektryczna samochodu zabezpieczona jest bezpiecznikami.

Jeżeli jakiekolwiek światła, odbiorniki lub sterowanie nie działają, sprawdź odpowiedni bezpiecznik zabezpieczający obwód. Gdy bezpiecznik jest przepalony, wewnętrzny element jest stopiony.

Jeżeli ten sam bezpiecznik przepali się ponownie, nie używaj więcej tego obwodu i skonsultuj się ze specjalistą, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Wymiana bezpiecznika

Wymiana bezpieczników po lewej stronie samochodu

Jeżeli instalacja elektryczna nie działa, sprawdź najpierw bezpieczniki z lewej stronie samochodu.

1. Upewnij się, czy zapłon i inne odbiorniki są wyłączone.

2. Otwórz pokrywę skrzynki bezpieczników.

Bezpieczniki


3. Wyjmij bezpiecznik na zewnątrz za pomocą zacisku znajdującego się na wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki bezpieczników w komorze silnika.

Bezpieczniki


4. Sprawdź bezpiecznik i wymień, jeśli jest przepalony.

Bezpieczniki


5. Włóż nowy bezpiecznik o takiej samej wartości prądowej i upewnij się, czy jest zamocowany prawidłowo. Jeżeli nie jesteś w stanie go prawidłowo zainstalować, zwróć się o pomoc do specjalistycznego serwisu. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Jeżeli nie masz bezpieczników zapasowych, wyjmij jeden o takiej samej wartości prądowej z obwodu mniej istotnego dla działania samochodu, na przykład z obwodu AUDIO (system audio) lub OUTLET (gniazdo akcesoriów).

PRZESTROGA

Zawsze wymieniaj bezpiecznik na oryginalny bezpiecznik Mazdy lub inny o takiej samej wartości prądowej.

W przeciwnym razie można uszkodzić obwód elektryczny.

6. Zamontuj pokrywę ponownie i sprawdź poprawność jej zamontowania.

Wymiana bezpieczników pod pokrywą silnika

Jeżeli światła przednie lub inne elektryczne odbiorniki nie działają, a bezpieczniki w kabinie pasażerskiej nie są przepalone, sprawdź skrzynkę bezpieczników pod pokrywą silnika. Jeżeli bezpiecznik jest przepalony, musi być wymieniony. Wykonaj następujące operacje:

1. Upewnij się, czy zapłon i inne odbiorniki są wyłączone.

2. Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników.

Bezpieczniki


3. Jeżeli jakikolwiek bezpiecznik oprócz bezpiecznika głównego (MAIN) jest przepalony, wymień go na nowy o tej samej wartości prądowej.

Bezpieczniki


OSTRZEŻENIE

Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika głównego. W celu dokonania wymiany, zwróć się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy: Samodzielna wymiana bezpiecznika głównego zagraża bezpieczeństwu, ponieważ bezpiecznik główny MAIN jest bezpiecznikiem wysokoprądowym.

Nieprawidłowa wymiana może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zwarcie i w rezultacie pożar.

4. Zamontuj pokrywę ponownie i sprawdź poprawność jej zamontowania.

Opis panelu skrzynki bezpieczników

Skrzynka bezpieczników (komora silnika)

Bezpieczniki


Bezpieczniki


Bezpieczniki


Bezpieczniki


Skrzynka bezpieczników (strona lewa)

Bezpieczniki


Bezpieczniki


Bezpieczniki


Żarówki

Światła przednie (Przełączanie świateł) Światła do jazdy dziennej/Światła pozycyjne Światła przednie (świa ...

Konserwacja samochodu

Konserwacja zewnętrzna Powłoka lakiernicza Twojej Mazdy wykonana jest w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne, zarówno pod względem za ...

Zobacz tez:

Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych
Zasady przewozu dzieci określone są odrębnymi przepisami danego kraju. Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa należy się stosować do poniższych zaleceń: ...

Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS)
(Z wyjątkiem Indonezji i Tajwanu) Zaawansowany system wspomagający hamowanie ostrzega kierowcę o możliwej kolizji za pomocą wyświetlacza oraz sygnału ostrzegawczego, gdy kamera monitorująca przestrzeń ...

Przeglądy i czynności obsługowe w przypadku holowania przyczepy
Pojazd regularnie holujący przyczepę wymaga przeglądów częstszych, niż zwykle. W szczególności należy zwracać uwagę na poziom oleju silnikowego, oleju dwusprzęgłowej skrzyni b ...

Instrukcje obslugi: