KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Uruchamianie awaryjne

Uruchamianie awaryjne


Przewody należy podłączać zgodnie z kolejnością numerów pokazanych na ilustracji i odłączać w odwrotnej kolejności.

Uruchamianie z zewnętrznego akumulatora wspomagającego

Jeśli uruchamianie z zewnętrznego akumulatora wspomagającego wykonywane będzie niepoprawnie, może być niebezpieczne. Dlatego też, by uniknąć obrażeń lub zniszczenia pojazdu albo akumulatora, należy postępować zgodnie z procedurami uruchamiania pojazdu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zdecydowanie zalecane jest by uruchomienie samochodu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego zostało wykonane przez kompetentnego technika lub pomoc drogową.

OSTROŻNIE

Należy używać jedynie 12- woltowego układu uruchamiania zewnętrznego. Używając 24- woltowego źródła zasilania (dwóch akumulatorów 12-woltowych podłączonych szeregowo lub 24- woltowego zestawu generatora silnikowego) można trwale uszkodzić 12-woltowy rozrusznik, układ zapłonu oraz inne elementy elektryczne.

 

OSTRZEŻENIE - Akumulator

Nigdy nie należy próbować sprawdzać poziomu elektrolitu w akumulatorze, ponieważ może to spowodować pęknięcie akumulatora lub jego wybuch będące przyczyną poważnych obrażeń.

 

OSTRZEŻENIE - Akumulator
  • Akumulator należy chronić przed płomieniami i iskrami. Z akumulatora wydziela się wodór, który może wybuchnąć, jeśli zetknie się z płomieniami lub iskrami.

    Nie przestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń osób lub uszkodzenia pojazdu! W przypadku braku pewności co do stosowania tej procedury, należy poszukać wykwalifikowanej pomocy.

    Akumulatory samochodowe zawierają kwas siarkowy. Jest on trujący i silnie korozyjny. Podczas rozruchu silnika za pomocą kabli rozruchowych, należy nosić okulary ochronne i uważać, by nie rozlać kwasu na siebie, na ubranie ani na pojazd.

  • Nie należy podejmować próby uruchomienia pojazdu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego jeśli rozładowany akumulator samochodu jest zamarznięty lub jeśli poziom jego elektrolitu jest niski. Mogłoby to spowodować pęknięcie lub wybuch akumulatora.
  • Nie wolno dopuścić, aby rozruchowe przewody przyłączeniowe (+) i (-) zetknęły się ze sobą. Może to doprowadzić do powstania iskier.
  • Akumulator może pęknąć lub wybuchnąć, gdy rozruch za pomocą akumulatora wspomagającego przeprowadzany będzie przy własnym akumulatorze rozładowanym lub zamarzniętym.

Procedura uruchamiania z zewnętrznego akumulatora wspomagającego

1.Należy upewnić się, że zewnętrzny akumulator jest 12-woltowy oraz że jego biegun ujemny jest uziemiony.

2. Jeśli zewnętrzny akumulator znajduje się w innym pojeździe, nie można dopuścić do tego by samochody się stykały.

3.Należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne powodujące obciążenie.

4.Podłączyć przewody przyłączeniowe dokładnie w takiej kolejności, jaka została pokazana na ilustracji.

Najpierw podłączyć jeden koniec przewodu rozruchowego do bieguna dodatniego skrzynki bezpieczników (1), a następnie drugi koniec do bieguna dodatniego drugiego akumulatora (2).

Następnie podłączyć jeden koniec drugiego przewodu rozruchowego do bieguna ujemnego drugiego akumulatora (3), a potem drugi koniec przewodu do litego, nieruchomego przedmiotu metalowego (np. wspornika do podnoszenia silnika) z dala od skrzynki bezpieczników (4). Nie podłączać go do jakiegokolwiek elementu, który porusza się kiedy silnik jest uruchamiany lub w jego pobliżu.

Nie należy dopuścić do tego by przewody przyłączeniowe stykały się z czymkolwiek poza odpowiednimi biegunami akumulatorów lub właściwym uziemieniem. Podczas podłączania przewodów nie należy nachylać się nad akumulatorem.

OSTROŻNIE - Przewody przyłączeniowe akumulatora

Nie należy podłączać przewodu przyłączeniowego od ujemnego bieguna zewnętrznego akumulatora wspomagającego do ujemnego bieguna rozładowanego akumulatora. Może to spowodować przegrzanie rozładowanego akumulatora samochodu i pęknięcie, które może spowodować wyciek kwasu akumulatorowego.

5.Uruchomić silnik pojazdu ze sprawnym akumulatorem i pozwolić mu działać z prędkością 2 000 obr/min, a następnie uruchomić silnik pojazdu z rozładowanym akumulatorem.

Jeśli problem rozładowywania się akumulatora nie został rozwiązany, zalecamy, by układ został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Uruchamianie silnika poprzez pchanie pojazdu

Pojazdów wyposażonych w dwusprzęgłową skrzynię biegów nie można uruchamiać przez pchanie.

Aby uruchomić pojazd z zewnętrznego akumulatora wspomagającego, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej sekcji.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie należy holować pojazdu by go uruchomić, ponieważ nagłe ruszenie samochodu do przodu po uruchomieniu silnika mogłoby spowodować kolizję z pojazdem holującym.

Ostrzeżenia wykorzystywane na drodze

Światła awaryjne Światła awaryjne stanowią ostrzeżenie dla innych kierowców mówiące, by podczas zbliżania się, doje ...

Przegrzanie silnika

Jeśli wskaźnik temperatury wskazuje przegrzanie, można wyczuć spadek mocy lub słyszalne jest głośne stukanie lub pukanie znaczy to, że p ...

Zobacz tez:

Uchylanie okna dachowego
Uchylanie okna dachowego Aby uchylić okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w górę i przytrzymać do momentu, aż okno ustawi się w oczekiwanym położeniu. Zamykani ...

Sygnalizacja skrętu i zmiany pasa ruchu
Aby korzystać z sygnalizacji skrętu i zmiany pasa ruchu, włącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ON. Kierunkowskazy Przesuń dźwignię w dół (skręt w lewo) lub do ...

Układ ograniczania emisji ze skrzyni korbowej
Układ ograniczania emisji ze skrzyni korbowej zapobiega emitowaniu gazów i oparów oleju ze skrzyni korbowej. Układ zapewnia dopływ świeżego, filtrowanego powietrza do skrzyni korbowej poprzez przewody elasty ...

Instrukcje obslugi: