KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Panel

System audio (z ekranem dotykowym)Zestaw opcji w pojeździe może być
inny niż na ilustracji.

(1) Ekran LCD

(2) Pokrętło POWER/VOL (zasilanie/ głośność)

(3) RADIO

* jeśli znajduje się na wyposażeniu

(4) MEDIA

(5) SEEK/TRACK (Szukaj/utwór)

System audio (z ekranem dotykowym)


(6) PHONE (Telefon)

(7) SETUP (ustawienia)

(8) Pokrętło TUNE (Dostrajanie)

Funkcje systemu audio

...

Pilot zdalnego sterowania w kierownicy

Zestaw opcji w pojeździe może być inny niż na ilustracji. (1) MUTE (wycisz) Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie urządzenia. ( ...

Zobacz tez:

Obsługa trybu USB
Typ Odtwarzane dane Tryb USB Pliki MP3/WMA/AAC/OGG System ten nie obsługuje urządzeń USB 3.0. Ponadto, w zależności od modelu lub wersji oprogramowania, inne urządzenia mogą nie by ...

Zasady korzystania z plików MP3
MP3 to skrót od MPEG Audio Layer 3, co wskazuje na format kompresji cyfrowego sygnału audio ustanowiony przez grupę roboczą (MPEG) ISO*1. Użycie formatu MP3 pozwala na zmniejszenie rozmiarów pliku dźwi&# ...

MP3
Obsługiwane formaty dźwięku UWAGA Formaty plików inne niż wymienione powyżej mogą być nierozpoznane lub ich odtworzenie może być niemożliwe. Informacje takie jak nazwa pliku mogą ...

Instrukcje obslugi: