Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Klimatyzacja półautomatyczna jednostrefowa

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Ergonomia i komfort –> Klimatyzacja półautomatyczna jednostrefowa

Klimatyzacja półautomatyczna jednostrefowa


Nacisnąć przycisk menu Klimatyzacja, aby
wyświetlić stronę elementów sterowania układu.

Klimatyzacja półautomatyczna jednostrefowa


  1. Automatyczny program zapewniania widoczności.
  2. Zamknięty obieg powietrza.
  3. Regulacja nawiewu powietrza.
  4. Regulacja temperatury.
  5. Regulacja rozprowadzania powietrza.
  6. Wyłączenie układu.
  7. Włączenie/wyłączenie klimatyzacji.
  8. Maksymalna klimatyzacja.

Układ klimatyzacji działa wyłącznie przy pracującym silniku.

Układ reguluje temperaturę na wylotach dysz i nawiewów na podstawie temperatury w pojeździe oraz temperatury zadanej.

Regulacja temperatury

Wyświetlana wartość odpowiada określonemu poziomowi komfortu, a nie określonej temperaturze.

Regulacja nawiewu powietrza

Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby
zwiększyć (+) lub zmniejszyć (-) prędkość wentylatora.

Symbol nawiewu (wiatraczek) wypełnia się stopniowo w miarę wzrostu ustawianej wartości.

Zmniejszenie nawiewu do minimum powoduje wyłączenie wentylacji.

Unikać zbyt długiej jazdy z wyłączoną wentylacją – ryzyko zaparowania szyb i pogorszenia jakości powietrza!

Regulacja rozprowadzania powietrza

Te przyciski umożliwiają rozprowadzanie powietrza w kabinie poprzez kombinację poszczególnych dysz nawiewu.

Przednia szyba i szyby boczne.


Nawiewy środkowe i boczne.


Nogi pasażerów


Rozprowadzenie powietrza można również ustawić za pomocą kilku przycisków: zapalenie się kontrolki oznacza nawiew powietrza w podanym kierunku. Zgaśnięcie kontrolki oznacza przerwanie nawiewu powietrza w podanym kierunku.

Dla zapewnienia jednolitego rozprowadzenia powietrza w pojeździe można nacisnąć jednocześnie trzy przyciski.

Włączenie/wyłączenie klimatyzacji

Klimatyzacja może skutecznie działać o każdej porze roku przy zamkniętych szybach.

Klimatyzacja pozwala:

Włączanie

Klimatyzacja nie działa, jeżeli regulacja nawiewu jest wyłączona. Aby szybciej uzyskać nawiew zimnego powietrza, można użyć przez pewien czas zamkniętego obiegu powietrza. Następnie powrócić do otwartego obiegu powietrza.

Wyłączanie

Ponownie nacisnąć ten przycisk.


Jego kontrolka zgaśnie.

Wyłączenie może wywołać dyskomfort (wilgoć, zaparowanie szyb).

Klimatyzacja włączona na maksimum

Funkcja umożliwia szybsze schłodzenie powietrza w kabinie.

Układ automatycznie ustawia wartość zadaną temperatury na najniższy poziom komfortu, rozprowadzanie powietrza w kierunku środkowych i bocznych nawiewów, maksymalny wydatek powietrza i włącza zamknięty obieg powietrza w kabinie.

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć funkcję.
Jego lampka kontrolna zapali się.

Ponownie nacisnąć ten przycisk w celu wyłączenia funkcji i przywrócenia wcześniejszych ustawień. Jego lampka kontrolna zgaśnie.

Automatyczny program zapewniania widoczności

Więcej informacji o osuszaniu/odmrażaniu przedniej szyby znajduje się w odpowiedniej części rozdziału.

Wyłączenie układu

Nacisnąć ten przycisk. Jego lampka
kontrolna się zapali, a wszystkie pozostałe lampki kontrolne zgasną.

To działanie wyłącza wszystkie funkcje układu klimatyzacji.

Regulacja temperatury jest wówczas wyłączona.

Można jednak odczuć delikatny nawiew spowodowany poruszaniem się pojazdu.

Unikać jazdy ze zbyt długo wyłączonym układem – ryzyko zaparowania szyb i pogorszenia jakości powietrza! Kolejne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje ponowne włączenie układu i przywrócenie wartości, które były ustawione przed wyłączeniem.

Klimatyzacja ręczna

Regulacja temperatury. Włączenie/wyłączenie klimatyzacji. Regulacja rozprowadzania powietrza. Regulacja nawiewu powietrza. Zamknięty obieg powietrza. Układ kl ...

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa

Nacisnąć przycisk menu Klimatyzacja, aby wyświetlić stronę elementów sterowania układ Automatyczny program zapewniania widoczności. Zamknięty obieg po ...

Zobacz tez:

Zasilający port USB
Zasilające porty USB mogą być używane niezależnie od tego, czy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC czy ON. Korzystaj wyłącznie z urządzeń USB, które mają maksy ...

Kontrole
Jeżeli nie ma innych zaleceń, należy kontrolować elementy zgodnie z planem obsługowym producenta i w zależności od silnika pojazdu. Kontrolę można wykonać w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. Akumulator 12 V Akumul ...

Biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa
Zapinanie pasa bezpieczeństwa Wyciągnąć pas ze zwijacza i włożyć metalową sprzączkę (1) do klamry (2). Zablokowanie sprzączki pasa w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne " ...

Instrukcje obslugi: