Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wymiana bezpieczników w przedziale silnika

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy –> Bezpieczniki –> Wymiana bezpieczników w przedziale silnika

Bezpieczniki


1. Wyłączyć pojazd.

2. Wyłączyć wszystkie przełączniki.

3. Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki bezpieczników, a następnie podnieść i zdjąć pokrywę.

4. Sprawdzić wyjęty bezpiecznik - jeżeli jest przepalony, należy go wymienić. Aby wyjąć lub włożyć bezpiecznik, należy użyć narzędzia znajdującego się w tej skrzynce bezpieczników.

5. Włożyć nowy bezpiecznik tego samego typu i o tym samym amperażu, a następnie upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany w zaciskach. Jeżeli bezpiecznik jest luźny w zaciskach, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Po sprawdzeniu skrzynki bezpieczników w przedziale silnika należy dokładnie założyć pokrywę skrzynki. Prawidłowe założenie pokrywy potwierdza charakterystyczne kliknięcie. W przeciwnym razie do skrzynki może dostać się woda i spowodować usterkę elektryczną.

Bezpiecznik główny

Bezpieczniki


1. Wyłączyć silnik.

2. Wyłączyć wszystkie przełączniki.

3. Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki bezpieczników, a następnie podnieść i zdjąć pokrywę.

4. Odkręcić nakrętki wskazane na powyższej ilustracji.

5. Wymienić bezpiecznik na nowy tego samego typu i o takich samych parametrach.

6. Przykręcić nakrętki, założyć pokrywę i podłączyć zacisk ujemny (-) do akumulatora.

Informacja

W przypadku przepalenia się bezpiecznika głównego zaleca się kontakt z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Bezpieczniki wysokoprądowe

Bezpieczniki


Jeżeli przepalił się bezpiecznik zabezpieczający obwód o wysokim natężeniu prądu, należy:

1. Wyłączyć pojazd.

2. Odłączyć zacisk ujemny (-) od akumulatora.

3. Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki bezpieczników, a następnie podnieść i zdjąć pokrywę.

4. Odkręcić nakrętkę wskazaną na powyższej ilustracji.

5. Wymienić bezpiecznik na nowy tego samego typu i o takich samych parametrach.

6. Przykręcić nakrętkę, założyć pokrywę i podłączyć zacisk ujemny (-) do akumulatora.

W przypadku przepalenia się bezpiecznika wysokoprądowego należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Wymiana bezpieczników pod deską rozdzielczą

1. Wyłączyć pojazd. 2. Wyłączyć wszystkie przełączniki. 3. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników. 4. Korzyst ...

Opis bezpieczników i przekaźników

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą Na wewnętrznej stronie pokryw skrzynek bezpieczników i przekaźników znajdują się ...

Zobacz tez:

Rozładowany akumulator
Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jest wykonywane nieprawidłowo. Dlatego stosuj się ściś ...

Okno dachowe
(JEŻELI WYSTĘPUJE) Okno dachowe można przesuwać, uchylać i zamykać za pomocą przełącznika, znajdującego się w konsoli podsufitowej. Okno dachowe można otwierać, uchylać lub ...

Wycieraczki i spryskiwacze
Wycieraczki i spryskiwacze szyby czołowej Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej A: Regulacja prędkości wycieraczek przednich /MIST - pojedyncze przetarcie szyby O/OFF - wycieraczki wyłączone ---/INT - prac ...

Instrukcje obslugi: