Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wymiana bezpieczników w przedziale silnika

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy –> Bezpieczniki –> Wymiana bezpieczników w przedziale silnika

Bezpieczniki


1. Wyłączyć pojazd.

2. Wyłączyć wszystkie przełączniki.

3. Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki bezpieczników, a następnie podnieść i zdjąć pokrywę.

4. Sprawdzić wyjęty bezpiecznik - jeżeli jest przepalony, należy go wymienić. Aby wyjąć lub włożyć bezpiecznik, należy użyć narzędzia znajdującego się w tej skrzynce bezpieczników.

5. Włożyć nowy bezpiecznik tego samego typu i o tym samym amperażu, a następnie upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany w zaciskach. Jeżeli bezpiecznik jest luźny w zaciskach, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Po sprawdzeniu skrzynki bezpieczników w przedziale silnika należy dokładnie założyć pokrywę skrzynki. Prawidłowe założenie pokrywy potwierdza charakterystyczne kliknięcie. W przeciwnym razie do skrzynki może dostać się woda i spowodować usterkę elektryczną.

Bezpiecznik główny

Bezpieczniki


1. Wyłączyć silnik.

2. Wyłączyć wszystkie przełączniki.

3. Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki bezpieczników, a następnie podnieść i zdjąć pokrywę.

4. Odkręcić nakrętki wskazane na powyższej ilustracji.

5. Wymienić bezpiecznik na nowy tego samego typu i o takich samych parametrach.

6. Przykręcić nakrętki, założyć pokrywę i podłączyć zacisk ujemny (-) do akumulatora.

Informacja

W przypadku przepalenia się bezpiecznika głównego zaleca się kontakt z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Bezpieczniki wysokoprądowe

Bezpieczniki


Jeżeli przepalił się bezpiecznik zabezpieczający obwód o wysokim natężeniu prądu, należy:

1. Wyłączyć pojazd.

2. Odłączyć zacisk ujemny (-) od akumulatora.

3. Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki bezpieczników, a następnie podnieść i zdjąć pokrywę.

4. Odkręcić nakrętkę wskazaną na powyższej ilustracji.

5. Wymienić bezpiecznik na nowy tego samego typu i o takich samych parametrach.

6. Przykręcić nakrętkę, założyć pokrywę i podłączyć zacisk ujemny (-) do akumulatora.

W przypadku przepalenia się bezpiecznika wysokoprądowego należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Wymiana bezpieczników pod deską rozdzielczą

1. Wyłączyć pojazd. 2. Wyłączyć wszystkie przełączniki. 3. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników. 4. Korzyst ...

Opis bezpieczników i przekaźników

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą Na wewnętrznej stronie pokryw skrzynek bezpieczników i przekaźników znajdują się ...

Zobacz tez:

Manualna 6-biegowa skrzynia biegów
Włączanie wstecznego biegu Podnieść kołnierz pod gałką i przestawić dźwignię zmiany biegów w lewo i do przodu. Bieg wsteczny należy włączać po zatrzymaniu pojazdu i na biegu jałowym. Ze względów bezpieczeństwa i dla u ...

Działanie systemu wspomagania parkowania
Warunki działania System uaktywnia się po naciśnięciu włącznika systemu przy kluczyku zapłonu w położeniu ON. Wskaźnik przycisku systemu wspomagania parkowania automatycznie wł ...

Dbałość o opony
Aby zapewnić odpowiednią trwałość opon, bezpieczeństwo jazdy i niskie zużycie paliwa, należy zawsze utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach, nie przekraczać dopuszczalnej ładowno& ...

Instrukcje obslugi: