KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Podgrzewanie foteli

(jeśli jest w wyposażeniu)

Wyposażenie wewnętrzne


Służy do podwyższania temperatury foteli przednich przy niskiej temperaturze otoczenia. Przy kluczyku zapłonu w położeniu ON wcisnąć jeden z włączników w celu podgrzania fotela kierowcy lub przedniego pasażera.

Przy ciepłej pogodzie lub w warunkach, gdy podgrzewanie foteli nie jest potrzebne, przyciski powinny być ustawione w położeniu OFF.

Regulacja temperatury (ręczna)

■ Fotele przednie

Wyposażenie wewnętrzne


■ Tylne siedzenia

Wyposażenie wewnętrzne


Regulacja temperatury (automatyczna)

Podgrzewacz siedzenia zaczyna automatycznie sterować temperaturą fotela, aby zapobiec oparzeniom spowodowanym pracą w trybie ręcznym.

■ Fotele przednie

Wyposażenie wewnętrzne


■ Tylne siedzenia

Wyposażenie wewnętrzne


Możliwe jest wciśnięcie przycisku w celu zwiększenia temperatury siedzenia.

Układ w niedługim czasie powróci jednak do trybu automatycznego.

UWAGA

Jeżeli włącznik znajduje się w położeniu ON, układ podgrzewania automatycznie włącza się lub wyłącza w zależności od temperatury fotela.

OSTROŻNIE
  • Do czyszczenia siedzeń nie wolno używać rozpuszczalników organicznych (rozpuszczalnik do lakierów, benzen, alkohol, benzyna itp.). Ich zastosowanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni elementów grzejnych lub samych siedzeń.
  • Na siedzenia z włączonym układem ogrzewania nie wolno kłaść koców ani poduszek, ani zakładać na nie pokrowców, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania się układu.
  • Nie wolno umieszczać ciężkich ani ostrych przedmiotów na fotelach wyposażonych w elementy grzejne. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia elementów grzejnych.
  • Nie należy wymieniać tapicerki foteli. Może to doprowadzić do uszkodzenia układu ogrzewania lub wentylacji foteli.

 

OSTRZEŻENIE - Oparzenia przez elementy grzejne siedzeń

Ze względu na niebezpieczeństwo przegrzania lub oparzeń pasażerowie powinni zachowywać zwiększoną ostrożność podczas korzystania z układu podgrzewania siedzeń. Przy niskiej temperaturze ogrzewanie siedzeń może spowodować oparzenia, szczególnie jeśli jest używane przez dłuższy czas. Kierowca powinien zwrócić baczniejszą uwagę na następujących pasażerów:

1. Niemowlęta, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne lub rekonwalescenci opuszczający szpital 2. Osoby o wrażliwej skórze lub łatwo ulegające oparzeniom słonecznym

3. Osoby zmęczone.

4. Osoby pod wpływem leków lub innych substancji.

5. Osoby przyjmujące leki, które mogą wywołać senność (tabletki nasenne, obniżające temperaturę itd.)

Fotel z wentylacją powietrzną (jeśli jest w wyposażeniu)

Wyposażenie wewnętrzne


Ustawienie temperatury fotela zmienia się za pomocą przełącznika.

Wyposażenie wewnętrzne


OSTROŻNIE

Do czyszczenia siedzeń nie wolno używać rozpuszczalników organicznych (rozpuszczalnik do lakierów, benzen, alkohol, benzyna itp.). Ich zastosowanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni elementów grzejnych lub samych siedzeń.

Popielniczka

(jeśli jest w wyposażeniu) Aby użyć popielniczki, trzeba otworzyć przykrywkę. Aby opróżnić lub oczyścić popielniczk& ...

Gniazdo 12 V

Gniazdo 12 V przeznaczone jest do zasilania telefonów komórkowych lub innych urządzeń przystosowanych do współpracy z układem elektryc ...

Zobacz tez:

Klimatyzacja automatyczna
Usuwanie zaparowania szyby czołowej 1. Wybrać odpowiednią prędkość dmuchawy. 2. Ustawić wymaganą temperaturę. 3. Nacisnąć włącznik funkcji osuszania szyby ( ). 4. Klimat ...

Układ monitorowania pojazdów w strefie tylnej (RCCW)
(jeżeli występuje) Po włączeniu biegu wstecznego układ wykrywa pojazdy nadjeżdżające w strefie tylnej z prawej lub lewej strony. Warunki działania Włączanie układu Na wyświetlaczu ...

Działanie systemu wspomagania parkowania
Warunki działania System uaktywnia się po naciśnięciu włącznika systemu przy kluczyku zapłonu w położeniu ON. Wskaźnik przycisku systemu wspomagania parkowania automatycznie wł ...

Instrukcje obslugi: