KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Regulacja prędkości obrotowej wentylatora

Panel sterujący układu klimatyzacji


Prędkość obrotową wentylatora można ustawić, wciskając odpowiedni przycisk regulacyjny.

Im wyższa jest prędkość obrotowa wentylatora, tym więcej powietrza jest dostarczane.

Wentylator wyłącza się przyciskiem OFF.

Układ klimatyzacji

Panel sterujący układu klimatyzacji


Aby włączyć układ klimatyzacji, należy nacisnąć przycisk A/C (zapali się lampka kontrolna).

Aby wyłączyć układ klimatyzacji, ponownie nacisnąć przycisk.

Tryb OFF (wyłączony)

Panel sterujący układu klimatyzacji


Aby wyłączyć układ klimatyzacji z przodu, należy wcisnąć przycisk wyłączenia przedniego wentylatora.

Nadal jednak można korzystać z przycisków wyboru trybu pracy i nadmuchu, dopóki kluczyk zapłonu jest w położeniu ON.

Przycisk ekranu informacyjnego układu klimatyzacji (jeśli jest w wyposażeniu)

Panel sterujący układu klimatyzacji


Nacisnąć przycisk informacji o układzie klimatyzacji, aby wyświetlić je na ekranie.

Tylko kierowca

Panel sterujący układu klimatyzacji


Jeżeli kierowca wciśnie przycisk DRIVER ONLY (Tylko kierowca) i podświetli się kontrolka, chłodne powietrze nawiewane będzie głównie w kierunku fotela kierowcy. Część chłodnego powietrza nawiewana może być jednak przez pozostałe otwory, aby powietrze wewnątrz pozostało przyjemne.

Po wciśnięciu tego przycisku, gdy przedni fotel pasażera jest pusty, zużycie energii zostanie zmniejszone.

Regulacja temperatury

Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu. Aby ustawić minimalną temperaturę, n ...

Automatyczna wentylacja

Układ automatycznie ustawia obieg otwarty (świeżego) powietrza, jeżeli układ klimatyzacji pracuje przez określony czas (ok. 30 minut) w niskiej te ...

Zobacz tez:

Wyposażenie z przodu
Uchwyt Osłona przeciwsłoneczna Uchwyt na karty Schowek pod kierownicą Podświetlany schowek Kieszenie w drzwiach Rozpylacz zapachów Gniazdo USB Przednie gniazdo 12 V (120 W) Schowek lub odtwarzacz CD lub ładowarka bezprz ...

Ustawienia
System umożliwia dostęp do ustawień ekranu, dźwięku, daty/godziny, łącza Bluetooth, podstawowych ustawień systemowych i wyłączania ekranu. Aby uzyskać dostęp do ustawień, nale ...

Wskaźniki
Prędkościomierz Prędkościomierz pokazujący bieżącą prędkość samochodu jest wyskalowany jest w kilometrach na godzinę (km/h). Wskaźniki układu hybrydowego Wskaźniki uk ...

Instrukcje obslugi: