KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Regulacja prędkości obrotowej wentylatora

Panel sterujący układu klimatyzacji


Prędkość obrotową wentylatora można ustawić, wciskając odpowiedni przycisk regulacyjny.

Im wyższa jest prędkość obrotowa wentylatora, tym więcej powietrza jest dostarczane.

Wentylator wyłącza się przyciskiem OFF.

Układ klimatyzacji

Panel sterujący układu klimatyzacji


Aby włączyć układ klimatyzacji, należy nacisnąć przycisk A/C (zapali się lampka kontrolna).

Aby wyłączyć układ klimatyzacji, ponownie nacisnąć przycisk.

Tryb OFF (wyłączony)

Panel sterujący układu klimatyzacji


Aby wyłączyć układ klimatyzacji z przodu, należy wcisnąć przycisk wyłączenia przedniego wentylatora.

Nadal jednak można korzystać z przycisków wyboru trybu pracy i nadmuchu, dopóki kluczyk zapłonu jest w położeniu ON.

Przycisk ekranu informacyjnego układu klimatyzacji (jeśli jest w wyposażeniu)

Panel sterujący układu klimatyzacji


Nacisnąć przycisk informacji o układzie klimatyzacji, aby wyświetlić je na ekranie.

Tylko kierowca

Panel sterujący układu klimatyzacji


Jeżeli kierowca wciśnie przycisk DRIVER ONLY (Tylko kierowca) i podświetli się kontrolka, chłodne powietrze nawiewane będzie głównie w kierunku fotela kierowcy. Część chłodnego powietrza nawiewana może być jednak przez pozostałe otwory, aby powietrze wewnątrz pozostało przyjemne.

Po wciśnięciu tego przycisku, gdy przedni fotel pasażera jest pusty, zużycie energii zostanie zmniejszone.

Regulacja temperatury

Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu. Aby ustawić minimalną temperaturę, n ...

Automatyczna wentylacja

Układ automatycznie ustawia obieg otwarty (świeżego) powietrza, jeżeli układ klimatyzacji pracuje przez określony czas (ok. 30 minut) w niskiej te ...

Zobacz tez:

Montaż fotelika dla dziecka
Kategorie fotelików dla dzieci UWAGA Przy zakupie fotelika zapytaj producenta, który rodzaj fotelika jest właściwy dla Twojego dziecka i samochodu. (Europa i kraje, gdzie obowiązuje norma EKG 44) Foteliki są s ...

Uruchamianie układu hybrydowego
OSTRZEŻENIE Do prowadzenia pojazdu należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie. Nieodpowiednie buty takie jak szpilki, buty narciarskie, sandały, klapki itp. mogą utrudniać obsług&# ...

System powitalny
Oświetlenie powitalne (jeśli jest w wyposażeniu) Gdy wszystkie drzwi (i klapa tylna) są zablokowane i zamknięte, podświetlenie klamki drzwi włączy się na około 15 sekund w przypadku wykonania ...

Instrukcje obslugi: