KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Popielniczka

(jeśli jest w wyposażeniu)

Wyposażenie wewnętrzne


Aby użyć popielniczki, trzeba otworzyć przykrywkę.

Aby opróżnić lub oczyścić popielniczkę, należy ją wyciągnąć.

OSTRZEŻENIE - Używanie popielniczki
  • Nie wolno używać popielniczki jako pojemnika na śmieci.
  • Wkładanie zapalonych papierosów lub zapałek do popielniczki, w której znajdują się inne materiały palne, może wywołać pożar.

Uchwyt na napoje

OSTRZEŻENIE - Gorące napoje
  • Nie wolno umieszczać niezakrytych kubków z gorącymi napojami w uchwytach, gdy pojazd znajduje się w ruchu. Wylanie się napoju może spowodować oparzenie. Oparzenie kierowcy może spowodować utratę przez niego kontroli nad pojazdem.
  • W celu zminimalizowania ryzyka obrażeń w przypadku kolizji lub nagłego hamowania nie wolno umieszczać otwartych ani niezabezpieczonych butelek, szklanek, puszek itd. w uchwycie, gdy pojazd znajduje się w ruchu.
  • Jeśli w przednim lub środkowym uchwycie na napoje znajduje się otwarty kubek lub puszka z jakimkolwiek płynem, to przy gwałtownym hamowaniu rozlany płyn może przedostać się przez wąskie szczeliny wokół uchwytu i zalać wewnętrzna instalację elektryczną samochodu. Aby uniknąć uszkodzenia instalacji, w uchwytach na napoje należy umieszczać wyłącznie zakryte kubki lub pojemniki.

 

OSTRZEŻENIE

Nie wolno zostawiać puszek i butelek w nasłonecznionym miejscu ani w mocno nagrzanym samochodzie.

Mogłyby one eksplodować.

UWAGA

Wyposażenie wewnętrzne


W uchwyty można wkładać kubki lub niewielkie puszki z napojami.

Daszek przeciwsłoneczny

Wyposażenie wewnętrzne


Osłona przeciwsłoneczna chroni przed promieniami słonecznymi padającymi bezpośrednio na przednią lub boczną szybę.

Aby użyć osłony przeciwsłonecznej, należy ją pociągnąć w dół.

Aby ustawić osłonę przeciwsłoneczną przy bocznej szybie, pociągnąć ją w dół, wyjąć z zacisku (1) i odchylić w bok (2).

Aby użyć lusterka umieszczonego w osłonie, pociągnąć w dół osłonę, a następnie przesunąć pokrywę lusterka (3).

Bilet uprawniający do przejazdu autostradą można umieścić w uchwycie na bilet (4). (jeśli jest w wyposażeniu)

OSTROŻNIE - Lampka w osłonie przeciwsłonecznej (jeśli jest w wyposażeniu)

Jeżeli lampka nie zostanie wyłączona przed ustawieniem osłony przeciwsłonecznej w wyjściowym położeniu, może to doprowadzić do rozładowania akumulatora i uszkodzenia osłony przeciwsłonecznej.

Wyposażenie wewnętrzne

...

Podgrzewanie foteli

(jeśli jest w wyposażeniu) Służy do podwyższania temperatury foteli przednich przy niskiej temperaturze otoczenia. Przy kluczyku zapłonu w po ...

Zobacz tez:

Bezpieczniki
Lewa strona : Normalny/ Prawa strona : stopiony Instalacja elektryczna pojazdu jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przez przeciążenie elektryczne za pomocą bezpieczników topikowych. Pojazd ma 2 (lub ...

Inteligentny kluczyk
(jeżeli występuje) Inteligentny kluczyk umożliwia blokowanie/ odblokowanie zamków pojazdu (drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie silnika. Przycisk blokowania zamków Przycisk odblokowania zamków ...

Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC)
(jeśli jest w wyposażeniu) Przy próbie ruszenia pod górę na stromym wzniesieniu pojazd ma tendencję do staczania się do tyłu. Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC) zapobiega stacza ...

Instrukcje obslugi: