KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Popielniczka

(jeśli jest w wyposażeniu)

Wyposażenie wewnętrzne


Aby użyć popielniczki, trzeba otworzyć przykrywkę.

Aby opróżnić lub oczyścić popielniczkę, należy ją wyciągnąć.

OSTRZEŻENIE - Używanie popielniczki
  • Nie wolno używać popielniczki jako pojemnika na śmieci.
  • Wkładanie zapalonych papierosów lub zapałek do popielniczki, w której znajdują się inne materiały palne, może wywołać pożar.

Uchwyt na napoje

OSTRZEŻENIE - Gorące napoje
  • Nie wolno umieszczać niezakrytych kubków z gorącymi napojami w uchwytach, gdy pojazd znajduje się w ruchu. Wylanie się napoju może spowodować oparzenie. Oparzenie kierowcy może spowodować utratę przez niego kontroli nad pojazdem.
  • W celu zminimalizowania ryzyka obrażeń w przypadku kolizji lub nagłego hamowania nie wolno umieszczać otwartych ani niezabezpieczonych butelek, szklanek, puszek itd. w uchwycie, gdy pojazd znajduje się w ruchu.
  • Jeśli w przednim lub środkowym uchwycie na napoje znajduje się otwarty kubek lub puszka z jakimkolwiek płynem, to przy gwałtownym hamowaniu rozlany płyn może przedostać się przez wąskie szczeliny wokół uchwytu i zalać wewnętrzna instalację elektryczną samochodu. Aby uniknąć uszkodzenia instalacji, w uchwytach na napoje należy umieszczać wyłącznie zakryte kubki lub pojemniki.

 

OSTRZEŻENIE

Nie wolno zostawiać puszek i butelek w nasłonecznionym miejscu ani w mocno nagrzanym samochodzie.

Mogłyby one eksplodować.

UWAGA

Wyposażenie wewnętrzne


W uchwyty można wkładać kubki lub niewielkie puszki z napojami.

Daszek przeciwsłoneczny

Wyposażenie wewnętrzne


Osłona przeciwsłoneczna chroni przed promieniami słonecznymi padającymi bezpośrednio na przednią lub boczną szybę.

Aby użyć osłony przeciwsłonecznej, należy ją pociągnąć w dół.

Aby ustawić osłonę przeciwsłoneczną przy bocznej szybie, pociągnąć ją w dół, wyjąć z zacisku (1) i odchylić w bok (2).

Aby użyć lusterka umieszczonego w osłonie, pociągnąć w dół osłonę, a następnie przesunąć pokrywę lusterka (3).

Bilet uprawniający do przejazdu autostradą można umieścić w uchwycie na bilet (4). (jeśli jest w wyposażeniu)

OSTROŻNIE - Lampka w osłonie przeciwsłonecznej (jeśli jest w wyposażeniu)

Jeżeli lampka nie zostanie wyłączona przed ustawieniem osłony przeciwsłonecznej w wyjściowym położeniu, może to doprowadzić do rozładowania akumulatora i uszkodzenia osłony przeciwsłonecznej.

Wyposażenie wewnętrzne

...

Podgrzewanie foteli

(jeśli jest w wyposażeniu) Służy do podwyższania temperatury foteli przednich przy niskiej temperaturze otoczenia. Przy kluczyku zapłonu w po ...

Zobacz tez:

Wymiana bezpiecznika
Dostęp do narzędziSzczypce są przymocowane za pokrywą skrzynki bezpieczników. Odpiąć pokrywę, pociągając lewą górną część, a potem prawą. Całkowicie odłączyć pokrywę i odwrócić ją. Wyciągnąć szczypce z gniazda. ...

ABS/TCS/DSC
System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS)Moduł sterujący ABS stale monitoruje prędkość każdego koła. Jeśli któreś jest bliskie zablokowania, ABS automatyczni ...

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
(jeżeli występuje) Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) zapobiega staczaniu się pojazdu do tyłu podczas ruszania pod górę. Układ automatycznie włącza hamulce i wyłącza ...

Instrukcje obslugi: