Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Ustawienia zabezpieczeń

Jeśli zostało ustawione hasło, zestawu nie można uruchomić bez wprowadzenia hasła.

UWAGA Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

Ustawianie hasła

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup".

3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player.".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Password".

5. Zapytanie: "Password is disabled.

Would you like to enable it?".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

7. Zapytanie: "Please say a 4-digit password. Remember this password. It will be required to use this system".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXX" (Podaj 4-cyfrowe hasło, "PCode").

9. Zapytanie: "Password XXXX (Password, PCode). Is this correct?".

10. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

11. Zapytanie: "Password is enabled".

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego Bluetooth z hasłem

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Zapytanie: "Hands-Free system is locked. State the password to continue".

3. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXX" (Podaj ustawione hasło, "PCode").

4. Jeśli zostało wprowadzone poprawne hasło, zostaje podany komunikat "XXXXXX... (np. "Mary's device) (Oznaczenie urządzenia) is connected". Jeśli hasło nie jest poprawne, zostaje podany komunikat "XXXX (4-cyfrowe hasło) incorrect password, please try again".

Usuwanie hasła

UWAGA Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup".

3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Password".

5. Zapytanie: "Password is enabled.

Would you like to disable it?".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

7. Zapytanie: "Password is disabled".

Zapytanie o potwierdzenie

Zapytania stanowią potwierdzenie treści polecenia dla użytkownika przed przejściem do dalszej części żądanej przez niego operacji. Kiedy funkcja ta jest włączona, system odczytuje wcześniej odebrane polecenie głosowe i potwierdza, czy polecenie jest poprawne przed przejściem do jego wykonania.

Kiedy funkcja zapytania o potwierdzenie jest włączona usłyszysz: (np. "Calling John's device. Is this correct?") Kiedy funkcja zapytania o potwierdzenie jest wyłączona: (np. "Calling John's device.")

UWAGA Jeśli funkcja zapytania o potwierdzenie jest wyłączona, w razie nawiązywania połączenia z numerem alarmowym system odczytuje i potwierdza polecenie przed jego wykonaniem.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup".

3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player.".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Confirmation prompts".

5. Zapytanie: "Confirmation prompts are on/off. Would you like to turn confirmation prompts off/on?".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

7. Zapytanie: "Confirmation prompts are on/off."

Dostępny język

Dostępne są języki: angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, holenderski i portugalski. Jeśli nastąpi zmiana języka, wszystki ...

System Bluetooth Audio

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana) Wersja 2.0 Profile odpowiedzi A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wersja 1.0 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profil ...

Zobacz tez:

Wskazania na wyświetlaczu
Status ustawień aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go oraz warunki działania wskazywane są na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up. W razie wystąpienia problemu z systemem MRCC z funk ...

Działanie układu
Wentylacja 1. Włączyć tryb . 2. Włączyć dopływ powietrza zewnętrznego. 3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w odpowiednim położeniu. 4. Ustawić przełącz ...

System rozpoznający znaki drogowe (TSR)
Dzięki systemowi TSR kierowca ma możliwość uniknięcia przeoczenia znaków drogowych. Pomaga on w bezpiecznym prowadzeniu samochodu poprzez wyświetlanie znaków drogowych na wyświetlaczu Head-up. Zn ...

Instrukcje obslugi: