KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Tryb wyświetlania wskazówek nawigacji

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Cechy i funkcje samochodu –> Wyświetlacz LCD –> Tryby LCD –> Tryb wyświetlania wskazówek nawigacji

(jeśli jest w wyposażeniu)

Wyświetlacz LCD


W tym trybie wyświetlane są bieżące informacje systemu nawigacji.

Tryb A/V (jeśli jest w wyposażeniu)

Wyświetlacz LCD


W tym trybie wyświetlane są bieżące informacje systemu audio i wideo.

Niskie ciśnienie w ogumieniu (jeśli jest w wyposażeniu)

Wyświetlacz LCD


W tym trybie pokazywane jest ciśnienie powietrza w poszczególnych oponach.

Jednostkę ciśnienia w oponach można zmienić trybie ustawień użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć
w temacie "Tryb ustawień użytkownika" w tym rozdziale.

Przeglądami

Wyświetlacz LCD


Przegląd za Wyświetlana jest informacja o tym, ile kilometrów lub dni pozostało do najbliższego przeglądu okresowego.

Jeśli do najbliższego przeglądu okresowego pozostało mniej niż 1 500 km albo 30 dni, to przy każdym włączeniu zapłonu lub ustawieniu przycisku uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu ON, pojawia się i jest wyświetlany przez kilka sekund komunikat "Przegląd za".

Wyświetlacz LCD


Konieczny przegląd Jeśli przegląd okresowy nie zostanie wykonany po określonym przebiegu lub czasie, to przy każdym włączeniu zapłonu lub ustawieniu przycisku uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu ON, pojawia się i jest wyświetlany przez kilka sekund komunikat "Konieczny przegląd".

Aby przywrócić pierwotną (zresetować) liczbę kilometrów i dni pozostałych do kolejnego przeglądu, należy:

Wyświetlacz LCD


Przegląd za Wył.

Jeśli nie ustawiono przedziału czasu do kolejnego serwisu, na wyświetlaczu LCD będzie widoczny komunikat "Service in OFF" (Serwis za WYŁ.).

UWAGA

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych warunków może spowodować nieprawidłowe wskazania liczby kilometrów lub dni pozostałych do najbliższego przeglądu.

Tryby LCD

(1) Trip Computer mode (Tryb komputera podróży) W tym trybie wyświetlane są różne informacje dotyczące jazdy, takie jak licznik przebie ...

Tryb ustawień użytkownika

W tym trybie można zmieniać ustawienia dotyczące drzwi, świateł itp. Wspom. Kierowcy (jeśli jest w wyposażeniu) System asystenta pasa ruc ...

Zobacz tez:

Wyposażenie zewnętrzne
Relingi dachowe (jeśli jest w wyposażeniu) Jeżeli samochód wyposażony jest w relingi dachowe, można wykorzystywać je do przewożenia ładunku na dachu pojazdu. Belki poprzeczne i inne elementy po ...

Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA)
Układ LKA z kamerą na szybie czołowej wykrywa linie ograniczające pas ruchu na jezdni i pomaga kierowcy utrzymywać pojazd pomiędzy tymi liniami. Jeżeli układ wykrywa, że pojazd zjeżdża ze ...

Przeglądy i czynności obsługowe w przypadku holowania przyczepy
Pojazd regularnie holujący przyczepę wymaga przeglądów częstszych, niż zwykle. W szczególności należy zwracać uwagę na poziom oleju silnikowego, oleju dwusprzęgłowej skrzyni b ...

Instrukcje obslugi: