KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Tryb wyświetlania wskazówek nawigacji

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Cechy i funkcje samochodu –> Wyświetlacz LCD –> Tryby LCD –> Tryb wyświetlania wskazówek nawigacji

(jeśli jest w wyposażeniu)

Wyświetlacz LCD


W tym trybie wyświetlane są bieżące informacje systemu nawigacji.

Tryb A/V (jeśli jest w wyposażeniu)

Wyświetlacz LCD


W tym trybie wyświetlane są bieżące informacje systemu audio i wideo.

Niskie ciśnienie w ogumieniu (jeśli jest w wyposażeniu)

Wyświetlacz LCD


W tym trybie pokazywane jest ciśnienie powietrza w poszczególnych oponach.

Jednostkę ciśnienia w oponach można zmienić trybie ustawień użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć
w temacie "Tryb ustawień użytkownika" w tym rozdziale.

Przeglądami

Wyświetlacz LCD


Przegląd za Wyświetlana jest informacja o tym, ile kilometrów lub dni pozostało do najbliższego przeglądu okresowego.

Jeśli do najbliższego przeglądu okresowego pozostało mniej niż 1 500 km albo 30 dni, to przy każdym włączeniu zapłonu lub ustawieniu przycisku uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu ON, pojawia się i jest wyświetlany przez kilka sekund komunikat "Przegląd za".

Wyświetlacz LCD


Konieczny przegląd Jeśli przegląd okresowy nie zostanie wykonany po określonym przebiegu lub czasie, to przy każdym włączeniu zapłonu lub ustawieniu przycisku uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu ON, pojawia się i jest wyświetlany przez kilka sekund komunikat "Konieczny przegląd".

Aby przywrócić pierwotną (zresetować) liczbę kilometrów i dni pozostałych do kolejnego przeglądu, należy:

Wyświetlacz LCD


Przegląd za Wył.

Jeśli nie ustawiono przedziału czasu do kolejnego serwisu, na wyświetlaczu LCD będzie widoczny komunikat "Service in OFF" (Serwis za WYŁ.).

UWAGA

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych warunków może spowodować nieprawidłowe wskazania liczby kilometrów lub dni pozostałych do najbliższego przeglądu.

Tryby LCD

(1) Trip Computer mode (Tryb komputera podróży) W tym trybie wyświetlane są różne informacje dotyczące jazdy, takie jak licznik przebie ...

Tryb ustawień użytkownika

W tym trybie można zmieniać ustawienia dotyczące drzwi, świateł itp. Wspom. Kierowcy (jeśli jest w wyposażeniu) System asystenta pasa ruc ...

Zobacz tez:

Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku
Regulacja głośności Obracaj pokrętłem regulacji głośności na panelu sterowania. Można również posługiwać się przyciskami regulacji głośności na kierownicy. ...

Ważne informacje dotyczące siedzeń
OSTRZEŻENIE Sprawdź, czy regulowane elementy siedzeń są zablokowane: Niezablokowanie siedzeń i/lub oparć zagraża bezpieczeństwu. W razie gwałtownego hamowania lub zderzenia siedzenie lub oparcie mo ...

Wskazówki dotyczące prawidłowego prowadzenia pojazdu
Nigdy nie wolno przełączać zakresów z położenia P (parkowanie) lub N (neutralny) w inne położenie przy wciśniętym pedale przyspieszenia. Nigdy nie ustawiać położenia P, gdy ...

Instrukcje obslugi: