KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Tryb ustawień użytkownika

Wyświetlacz LCD


W tym trybie można zmieniać ustawienia dotyczące drzwi, świateł itp.

Wspom. Kierowcy (jeśli jest w wyposażeniu)

Więcej informacji
zamieszczono w części pt. "System asystenta pasa ruchu".

Więcej informacji
zamieszczono w części pt. "Tempomat inteligentny".

Więcej informacji
zamieszczono w części pt.

Więcej informacji
zamieszczono w części pt.

Więcej informacji
zamieszczono w części pt.

Więcej informacji
zamieszczono w części pt. "Wykrywanie pojazdu w martwym polu"

Drzwi

Światła

Więcej informacji można znaleźć
w temacie"Oświetlenie" w tym rozdziale.

Dźwięk

Wygoda

Więcej informacji
zamieszczono w części pt. "System zapamiętywania ustawień fotela kierowcy" .

Czêstotliwooeæ serwisowania

Pozost. Funkcje

Więcej informacji można znaleźć
w temacie "Komputer pokładowy" w tym rozdziale.

Coasting guide (Kontrola warunków jazdy) (jeżeli jest w wyposażeniu)

Rozlegnie się dźwięk i wskaźnik kontroli warunków jazdy mignie czterokrotnie, aby poinformować kierowcę, kiedy zdjąć nogę z pedału gazu, przewidując zdarzenie wymagające zwolnienia* w oparciu o analizę trasy i warunków drogowych w nawigacji. Funkcja zachęca kierowcę do zdjęcia nogi z pedału gazu i umożliwia jazdę na biegu jałowym, korzystając wyłącznie z silnika hybrydowego. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego zużycia paliwa i zwiększa oszczędność.

Przykładem zdarzenia
wymagającego zwolnienia jest zjazd z wysokiego wzniesienia, zwalnianie przy zbliżaniu się do punktu poboru opłat czy wjazd do strefy ograniczonej prędkości.

Prędkość może różnić się z racji
odrębnych odczytów w zestawie wskaźników i na ekranie nawigacji.

Wpływ na to ma poziom ciśnienia w oponach.

Tryb wyświetlania wskazówek nawigacji

(jeśli jest w wyposażeniu) W tym trybie wyświetlane są bieżące informacje systemu nawigacji. Tryb A/V (jeśli jest w wyposażeniu) W t ...

Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze pojawiają się na wyświetlaczu LCD w celu ostrzeżenia kierowcy o niebezpieczeństwie. Znajduje się on na środku zestawu ...

Zobacz tez:

Środki ostrożności obowiązujące przy wykonywaniu obsługi przez właściciela
Obsługa rutynowa Codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu zalecamy przeprowadzenie kontroli jak niżej: Poziom oleju silnikowego Poziom płynu chłodzącego silnika Poziom płynu hamulcowego i układu wspomag ...

Spryskiwacze przedniej szyby
W położeniu OFF (O) lekko pociągnąć dźwignię do siebie, aby spryskać płynem przednią szybę i włączyć wycieraczki na 1-3 cykle. Użyć tej funkcji w przypadku zabru ...

Gniazdo 12 V
Gniazdo 12 V przeznaczone jest do zasilania telefonów komórkowych lub innych urządzeń przystosowanych do współpracy z układem elektrycznym pojazdu. Przy pracującym silniku urządzenia powinny p ...

Instrukcje obslugi: