KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze pojawiają się na wyświetlaczu LCD w celu ostrzeżenia kierowcy o niebezpieczeństwie. Znajduje się on na środku zestawu wskaźników.

Komunikat ostrzegawczy może wyglądać inaczej, w zależności od rodzaju zestawu wskaźników, a niektóre z nich mogą wcale nie wyświetlać danego komunikatu.

Komunikat ostrzegawczy może być wyświetlany jako symbol, symbol z tekstem lub sam tekst. Preferowany język można ustawić, wybierając menu User setting (Ustawienie użytkownika) w trybie LCD.

Wyświetlacz LCD


Door Open (Drzwi otwarte)

Wyświetlacz LCD


Tailgate Open (Klapa tylna otwarta)

Wyświetlacz LCD


Hood Open (Pokrywa silnika otwarta)

Wyświetlacz LCD


Otwarte okno dachowe (jeśli jest w wyposażeniu)

Wyświetlacz LCD


Włącz FUSE SWITCH (jeśli jest w wyposażeniu)

Szczegółowe
informacje można znaleźć w temacie "Bezpieczniki".

Wyświetlacz LCD


Engine has overheated (Silnik uległ przegrzaniu) Ten komunikat ostrzegawczy wyświetla się, gdy temperatura płynu chłodniczego silnika przekroczy 120ºC. Oznacza to, że silnik uległ przegrzaniu i może być uszkodzony.

Jeżeli pojazd jest przegrzany, należy odnieść się do części pt. "Przegrzanie".

Przełącz na P (kluczyk inteligentny)

Bateria kluczyka wyczerpana (kluczyk inteligentny)

Wcisnąć przycisk START podczas skręcania kierownicą. (kluczyk inteligentny)

Kierownica odblokowana (kluczyk inteligentny)

Sprawdź blokadę kierownicy (kluczyk inteligentny)

Aby uruchomić silnik, naciśnij pedał hamulca (kluczyk inteligentny)

Kluczyk poza pojazdem

(kluczyk inteligentny)

Nie wykryto kluczyka

(kluczyk inteligentny)

Ponownie wciśnij przycisk START (kluczyk inteligentny)

Przy włożonym kluczyku wciśnij przycisk START (kluczyk inteligentny)

Sprawdź bezpiecznik BRAKE SWITCH (kluczyk inteligentny)

Aby uruch. silnik spalin., przełącz na P lub N (kluczyk inteligentny)

UWAGA

Silnik można uruchomić również w przypadku, gdy drążek selektora jest w położeniu N (neutralnym). Ze względów bezpieczeństwa lepiej uruchamiać silnik przy drążku selektora ustawionym w położeniu P (parkowanie).

Niski poziom płynu do spryskiwaczy

Niski poziom paliwa

Ładowarka bezprzewodowa (jeśli jest w wyposażeniu)

Jeżeli na podstawce do ładowania bezprzewodowego pozostawiono smartfon, nawet jeżeli przycisk ENGINE START/STOP znajduje się w położeniu ACC (Akcesoria) lub OFF (Wył.), a tryb jednorazowych informacji o podróży w zestawie wskaźników zakończył pracę, w zestawie wskaźników wyświetli się komunikat ostrzegawczy.

Więcej informacji można znaleźć w
temacie "Ładowarka bezprzewodowa" w tym rozdziale.

Check Hybrid system

(Sprawdzić układ hybrydowy)

Ten komunikat ostrzegawczy wyświetla się w przypadku wystąpienia problemu z hybrydowym układem sterowania.

Powstrzymać się od jazdy, gdy wyświetlany jest ten komunikat ostrzegawczy.

W takim przypadku zaleca się przegląd pojazdu przez autoryzowanego dealera firmy Kia.

Check Hybrid system (Sprawdzić układ hybrydowy).

Turn off engine (Sprawdzić układ hybrydowy. Wyłączyć silnik).

Ten komunikat ostrzegawczy wyświetla się w przypadku wystąpienia problemu z układem hybrydowym. Do czasu rozwiązania problemu kontrolka " "
będzie migać i emitowany będzie dźwięk.

Jeżeli kontrolka gotowości wyłączy się lub miga, w układzie wystąpił problem.W takim przypadku zaleca się przegląd pojazdu przez autoryzowanego dealera firmy Kia.

Check Hybrid system (Sprawdzić układ hybrydowy).

Do not start the engine (Sprawdzić układ hybrydowy. Nie uruchamiać silnika).

Ten komunikat ostrzegawczy wyświetli się, gdy poziom naładowania akumulatora hybrydowego będzie niski.

Do czasu rozwiązania problemu emitowany będzie dźwięk.

Jeżeli kontrolka gotowości wyłączy się lub miga, w układzie wystąpił problem.W takim przypadku zaleca się przegląd pojazdu przez autoryzowanego dealera firmy Kia.

Stop vehicle and check power supply (Zatrzymać pojazd i sprawdzić zasilanie)

Ten komunikat ostrzegawczy wyświetli się w razie wystąpienia awarii układu zasilania.

W takim przypadku należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu.

Następnie zaleca się, aby odholować pojazd do najbliższego autoryzowanego dealera Kia w celu przeprowadzenia inspekcji.

Stop vehicle to charge battery (Zatrzymać pojazd w celu naładowania akumulatora)

Ten komunikat ostrzegawczy wyświetli się, gdy poziom naładowania akumulatora hybrydowego będzie niski.

W takim przypadku należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu i poczekać, aż akumulator układu hybrydowego naładuje się.

Refuel to prevent hybrid battery damage (Uzupełnić poziom paliwa, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora hybrydowego)

Ten komunikat ostrzegawczy wyświetli się, gdy zbiornik paliwa jest prawie pusty.

Należy uzupełnić poziom paliwa w zbiorniku, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora hybrydowego.

Refill inverter coolant (Uzupełnić poziom płynu chłodniczego falownika)

Ten komunikat ostrzegawczy wyświetli się, gdy zbiornik płynu chłodniczego falownika będzie prawie pusty.

Należy uzupełnić poziom płynu chłodniczego falownika.

Check brakes (Sprawdzić hamulce)

Ten komunikat ostrzegawczy wyświetli się, gdy sprawność hamulców jest niska lub gdy hamulec rekuperacyjny nie działa prawidłowo z powodu usterki układu hamulcowego.

W takim przypadku konieczne może być dłuższe wciskanie pedału gazu lub droga hamowania może ulec wydłużeniu.

Stop vehicle and check brakes (Zatrzymać pojazd i sprawdzić hamulce)

Ten komunikat ostrzegawczy wyświetli się, gdy w układzie hamulcowym dojdzie do awarii.

W takim przypadku należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu i odholować go do najbliższego autoryzowanego dealera Kia w celu przeprowadzenia inspekcji.

Tryb ustawień użytkownika

W tym trybie można zmieniać ustawienia dotyczące drzwi, świateł itp. Wspom. Kierowcy (jeśli jest w wyposażeniu) System asystenta pasa ruc ...

Lampki ostrzegawcze i kontrolne

...

Zobacz tez:

Ustawienia
System umożliwia dostęp do ustawień ekranu, dźwięku, daty/godziny, łącza Bluetooth, podstawowych ustawień systemowych i wyłączania ekranu. Aby uzyskać dostęp do ustawień, nale ...

Automatyczna skrzynia biegów
Sterowanie automatyczną skrzynią biegów UWAGA Automatyczna skrzynia biegów SKYACTIV-Drive posiada opcję, w którą nie są wyposażone tradycyjne automatyczne skrzynie biegów i któ ...

Pasy bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa blokują się podczas intensywnego przyspieszania lub hamowania pojazdu, dzięki czemu przytrzymują pasażerów w fotelu. Powoduje to znaczące ograniczenie ryzyka odniesienia obra& ...

Instrukcje obslugi: