KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Wykrywanie martwego pola / Asystent zmiany pasa ruchu

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> System wykrywania martwego pola –> Wykrywanie martwego pola / Asystent zmiany pasa ruchu

Warunki działania

System wykrywania martwego pola


Kontrolka na przełączniku zapala się po wciśnięciu przycisku układu wykrywania pojazdu w martwym polu, podczas gdy przełącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON (WŁ.). System włączy się po przekroczeniu prędkości 30 km/h.

Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie systemu i lampka kontrolna zgaśnie.

Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika system powróci do poprzedniego stanu.

Jeśli system jest nieużywany, należy go wyłączyć za pomocą przycisku.

Po włączeniu systemu na trzy sekundy zapali się lampka ostrzegawcza w zewnętrznym lusterku wstecznym.

Ostrzeganie

System będzie działać, gdy:

  1. Jest włączony.
  2. Samochód jedzie z prędkością powyżej 30 km/h.
  3. Zostanie wykryty inny pojazd nadjeżdżających z tyłu.

System wykrywania martwego pola


Po wykryciu innego pojazdu na granicy zasięgu zapali się lampka ostrzegawcza na zewnętrznym lusterku wstecznym.

Kiedy wykryty pojazd znajdzie się poza zasięgiem wykrywania, ostrzeżenie wyłączy się.

System wykrywania martwego pola


Alarm drugiego stopnia włączy się, gdy:

1. Włączony jest alarm pierwszego stopnia.

2. Kierowca włączył kierunkowskaz przed zmianą pasa ruchu.

Gdy włączy się alarm drugiego stopnia, miga lampka ostrzegawcza w zewnętrznym lusterku wstecznym oraz rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Wyłączenie kierunkowskazu spowoduje wyłączenie alarmu drugiego stopnia.

- Alarm drugiego stopnia można uaktywnić lub zdezaktywować.

OSTROŻNIE

Funkcja alarmu pomaga kierowcy.

Należy ją wyłączyć tylko w razie konieczności.

Czujniki

System wykrywania martwego pola


Czujniki znajdują się w tylnym zderzaku.

Dla zapewnienia prawidłowego działania systemu, należy utrzymywać tylny zderzak w czystości.

Komunikat ostrzegawczy

Pojawi się komunikat ("Blind Spot Detection disabled temporarily" [Wykrywanie pojazdów w martwym polu czasowo wyłączone]), aby powiadomić kierowcę, że na zderzaku tylnym znajdują się ciała obce lub że w jego pobliżu znajduje się źródło ciepła.

Lampka na przycisku zgaśnie i system wyłączy się.

Należy usunąć zanieczyszczenia z tylnego zderzaka.

Po usunięciu zanieczyszczeń i kontynuowaniu jazdy przez ok. 10 minut system powinien działać normalnie.

Jeśli system nie działa prawidłowo choć zderzak jest czysty, należy skierować pojazd do autoryzowanej stacji obsługi Kia celem sprawdzenia systemu.

Czasami komunikat może się pojawić, choć zderzak wcale nie jest zanieczyszczony, np. podczas jazdy na dużej otwartej przestrzeni, takiej jak pustynia, gdzie układowi brakuje danych odniesienia.

Komunikat może również pojawić się podczas jazdy w deszczu lub po mokrej nawierzchni.

W takim przypadku samochód nie wymaga serwisowania.

Jeżeli układ nie działa prawidłowo, wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy ("Check BSD System" [Sprawdź układ wykrywania pojazdu w martwym polu]), a światło na przełączniku zgaśnie. System wyłączy się automatycznie.

Zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

System wykrywania martwego pola

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Układ wykrywania pojazdu w martwym polu działa w oparciu o czujnik radarowy, a jego zadaniem jest ostrzeganie kierowcy w czasie ...

Ostrzeganie przed pojazdami nadjeżdżającymi z tyłu

Podczas cofania system wykrywa i ostrzega przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej i z lewej strony. Warunki działania Na wyświetlaczu LCD przejd ...

Zobacz tez:

Etykieta dotycząca podnośnika
Nazwa modelu Maksymalna nośność Kiedy korzysta się z podnośnika, należy zaciągnąć hamulec postojowy. Kiedy korzysta się z podnośnika, należy zatrzymać silnik. Nie nal ...

Srodki ostrożności
Pasy bezpieczeństwa zmniejszają prawdopodobieństwo poważnych obrażeń ciała wskutek zderzeń i gwałtownego hamowania. Mazda zaleca używanie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i p ...

Ogrzewanie programowane
Programowane ogrzewanie działa niezależnie od silnika. Gdy silnik jest wyłączony, układ podgrzewa obwód płynu chłodzącego w celu jak najszybszego zapewnienia temperatury roboczej silnika po uruchomieniu. Programowane ogrzewanie włą ...

Instrukcje obslugi: