Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Akumulator

OSTRZEŻENIE


Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia przed obsługą lub kontrolą akumulatora, aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę:


Pracując przy akumulatorze zawsze noś okulary ochronne: Praca bez okularów ochronnych zagraża bezpieczeństwu. Elektrolit akumulatora zawiera KWAS SIARKOWY, który może spowodować utratę wzroku, gdy dostanie się do oczu. Ponadto wodór, który wytwarza się podczas normalnego działania akumulatora, może się zapalić i spowodować wybuch akumulatora.


Noś okulary i rękawice ochronne, aby zapobiec kontaktowi z elektrolitem akumulatora: Wyciek elektrolitu z akumulatora zagraża bezpieczeństwu.

Elektrolit akumulatora zawiera KWAS SIARKOWY, który może spowodować poważne obrażenia przy kontakcie z oczami, skórą lub odzieżą. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj oczy wodą przez 15 minut lub dokładnie umyj skażone miejsce na skórze i zasięgnij porady lekarza.

 
Zawsze przechowuj akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci: Zabawa w jego pobliżu zagraża bezpieczeństwu. Elektrolit akumulatora może spowodować poważne obrażenia, przy kontakcie z oczami lub skórą.

 
Nie zbliżaj się z otwartym ogniem lub źródłem iskier od otwartych cel akumulatora, nie zbliżaj także metalowych narzędzi do bieguna dodatniego ( +) lub ujemnego ( -) akumulatora podczas prac wykonywanych w pobliżu akumulatora. Nie dopuszczaj do zetknięcia się bieguna dodatniego ( +) akumulatora z nadwoziem samochodu. Ogień i iskry w pobliżu otwartych ogniw akumulatora zagrażają bezpieczeństwu. Wodór, wytwarzający się podczas normalnej pracy akumulatora, może się zapalić i doprowadzić do jego wybuchu. Eksplozja akumulatora może spowodować poważne oparzenia i obrażenia.

Nie zbliżaj się z otwartym ogniem, z zapalonymi papierosami i źródłem iskier do otwartych cel akumulatora.

 
Nie zbliżaj się do otwartych ogniw akumulatora z ogniem i przedmiotami iskrzącymi, palącym się papierosem: Ogień i iskry w pobliżu otwartych ogniw akumulatora zagrażają bezpieczeństwu. Wodór, wytwarzający się podczas normalnej pracy akumulatora, może się zapalić i doprowadzić do jego wybuchu. Eksplozja akumulatora może spowodować poważne oparzenia i obrażenia.

UWAGA Przed wykonaniem obsługi akumulatora zdejmij pokrywę akumulatora.

Akumulator


Obsługa akumulatora

Akumulator


Aby akumulator funkcjonował prawidłowo:

Sprawdzanie poziomu elektrolitu

Niski poziom elektrolitu w akumulatorze spowoduje szybkie rozładowanie go.

Akumulator


Sprawdzaj poziom elektrolitu co najmniej raz w tygodniu. Jeśli poziom jest niski, wyjmij zaślepki i dolej taką ilość wody destylowanej, aby poziom znajdował się pomiędzy górną i dolną wartością (rysunek).

Nie przepełniaj.

Sprawdź za pomocą areometru gęstość elektrolitu, zwłaszcza podczas niskich temperatur. Jeśli wynik jest niski, doładuj akumulator.

Doładowanie akumulatora

UWAGA

 

Wymiana akumulatora

W celu zakupienia akumulatora na wymianę skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

Pióra wycieraczek

PRZESTROGA Gorący wosk nanoszony w automatycznych myjniach samochodowych wpływa na pogorszenie skuteczności czyszczenia szyb przez wycieraczki. Aby zap ...

Wymiana baterii w kluczu

Jeżeli przycisk nadajnika nie działa, a dioda sygnalizacyjna nie miga, bateria może być rozładowana. Wymień baterię zanim nadajnik przestani ...

Zobacz tez:

Wymiana bezpieczników w przedziale silnika
1. Wyłączyć pojazd. 2. Wyłączyć wszystkie przełączniki. 3. Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki bezpieczników, a następnie podnieść i zdjąć pokrywę ...

Rozruch/wyłączanie silnika przy użyciu kluczyka
Stacyjka Ma 3 położenia: położenie 1 (stop): wkładanie i wyjmowanie kluczyka, kolumna kierownicy zablokowana; położenie 2 (zapłon): kolumna kierownicy odblokowana, włączenie zapłonu i świec żarowych silnika Diesla, silnik ...

Opony niskoprofilowe
Opony niskoprofilowe mają oznaczenie profilu mniejsze niż 50. Podkreślają one sportowy charakter pojazdu. Niewielka wysokość opony optymalizuje własności jezdne pojazdu i hamowanie. Może ona jednak ob ...

Instrukcje obslugi: