Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Funkcja i-stop

Funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje pracę silnika na czas postoju samochodu na skrzyżowaniu lub w korku, po czym automatycznie uruchamia go ponownie, aby wznowić jazdę. Dzięki temu systemowi zostaje obniżone zużycie paliwa, ograniczona emisja gazów spalinowych i wyeliminowany hałas silnika pracującego na biegu jałowym, kiedy samochód stoi.

Wyłączanie i włączanie silnika przez funkcję i-stop

UWAGA

Funkcja i-stop


Manualna skrzynia biegów

(Wyłączone działanie funkcji AUTOHOLD)

1. Zatrzymaj samochód, wciskając pedał hamulca, a następnie pedał sprzęgła.

2. Podczas wciskania pedału sprzęgła ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Funkcja i-stop zatrzymuje pracę silnika po zwolnieniu pedału sprzęgła.

3. (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5) Silnik uruchamia się ponownie automatycznie po wciśnięciu pedału sprzęgła lub w momencie rozpoczęcia zwalniania go.

UWAGA Czas ponownego uruchomienia się silnika jest różny w zależności od siły nacisku na pedał hamulca.

(SKYACTIV-D 2.2) Silnik ponownie uruchamia się automatycznie po naciśnięciu pedału sprzęgła.

(Kiedy samochód jest unieruchomiony przez funkcję AUTOHOLD)

1. Zatrzymaj całkowicie samochód, wciskając najpierw pedał hamulca, a następnie pedał sprzęgła.

2. Podczas wciskania pedału sprzęgła ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Po zdjęciu stopy z pedału sprzęgła silnik jest wyłączany przez funkcję i-stop i pozostaje wyłączony, nawet jeśli pedał hamulca jest zwolniony.

3. Silnik ponownie uruchamia się automatycznie po naciśnięciu pedału sprzęgła.

Automatyczna skrzynia biegów

(Wyłączone działanie funkcji AUTOHOLD i niekorzystanie z aktywnego tempomatu (MRCC) lub aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go) )

1. Funkcja i-stop zatrzymuje pracę silnika po wciśnięciu pedału hamulca podczas jazdy i zatrzymaniu samochodu (nie dotyczy jazdy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w trybie R lub M, tryb stałego drugiego biegu).

2. Silnik ponownie uruchamia się automatycznie po zwolnieniu pedału hamulca, jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).

3. Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji N lub P, silnik nie uruchomi się ponownie po zwolnieniu pedału hamulca. Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

(Kiedy samochód jest zatrzymany w wyniku sterowania zatrzymaniem samochodu w ramach aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go) )

1. Kiedy samochód zostaje zatrzymany w wyniku działania aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go), silnik jest wyłączany przez funkcję i-stop i pozostaje wyłączony bez konieczności wciskania pedału hamulca.

2. W momencie wciśnięcia pedału przyspieszenia lub użycia przycisku RES, kiedy samochód jest zatrzymany w wyniku działania aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go), silnik automatycznie uruchamia się ponownie. Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w momencie wciśnięcia pedału przyspieszenia, jeśli dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).

(Kiedy samochód jest unieruchomiony przez funkcję AUTOHOLD)

1. W momencie wciśnięcia pedału hamulca, kiedy samochód jedzie (nie dotyczy to sytuacji, w której dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji R lub M w trybie stałego drugiego biegu) i w konsekwencji zatrzymania samochodu, zadziała funkcja i-stop i będzie działać, nawet jeśli hamulec zostanie zwolniony.

2. Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w momencie wciśnięcia pedału przyspieszenia, jeśli dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).

3. Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji N lub P, silnik nie uruchomi się ponownie po zwolnieniu pedału hamulca. Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

Warunki działania systemu

Kiedy system działa

Praca silnika jest zatrzymywana i lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) włącza się w poniższych okolicznościach.

Kiedy system nie działa

Funkcja i-stop nie powoduje zatrzymania pracy silnika w następujących okolicznościach:

UWAGA

W poniższych okolicznościach do zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop wymagane jest upłynięcie pewnego czasu:

Silnik nie uruchamia się ponownie Silnik nie uruchomi się ponownie ze względów bezpieczeństwa, jeśli - podczas, gdy silnik został zatrzymany przez funkcję i-stop - wykonywane są poniższe czynności. W takich sytuacjach uruchom silnik normalnym sposobem.

Czas, przez jaki silnik jest wyłączony, jest krótki lub czas do kolejnego zatrzymania pracy silnika jest długi

Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w momencie, gdy jest wyłączony przez funkcję i-stop

Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w następujących okolicznościach.

Dźwignia wybierania biegów zostaje przestawiona podczas zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop (automatyczna skrzynia biegów) Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, gdy silnik został wyłączony przez funkcję i-stop, silnik nie uruchomi się ponownie, nawet jeśli zostanie zwolniony pedał hamulca. Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, a pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty i drzwi kierowcy zostaną otwarte, silnik uruchomi się ponownie.

Zaciski akumulatora były odłączone Praca silnika może nie zostać zatrzymana prawidłowo przez funkcję i-stop, jeśli zostaną odłączone zaciski akumulatora. Ponadto po wymianie akumulatora działanie funkcji i-stop należy poddać kontroli. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Wyłącznik funkcji i-stop

Funkcja i-stop


Po naciśnięciu wyłącznika aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego funkcja i-stop zostaje wyłączona, a w zestawie wskaźników włącza się lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomarańczowa). Po ponownym naciśnięciu wyłącznika aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego funkcja i-stop zostaje włączona, a w zestawie wskaźników gaśnie lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomarańczowa).

UWAGA Jeśli funkcja i-stop zostanie anulowana, a praca silnika została zatrzymana, funkcja i-stop zacznie znowu działać dopiero przy kolejnym uruchomieniu silnika.

Funkcja zapobiegająca stoczeniu się samochodu (Automatyczna skrzynia biegów)

Samochody z funkcją i-stop wyposażone są w funkcję zapobiegającą stoczeniu się samochodu. Funkcja ta zapobiega stoczeniu się samochodu po zwolnieniu pedału hamulca, stojąc na wzniesieniu, w następujących okolicznościach:

Funkcja i-stop


OSTRZEŻENIE

Nie polegaj całkowicie na funkcji zapobiegającej stoczeniu się samochodu.

UWAGA

Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomarańczowa)/ Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona)

Dla zapewnienia
bezpiecznego i wygodnego użycia samochodu funkcja i-stop stale monitoruje operacje wykonywane przez kierowcę, otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne pojazdu, a także stan ogólnej pracy samochodu i wykorzystuje lampkę ostrzegawczą (pomarańczową) funkcji i-stop oraz lampkę sygnalizacyjną (zieloną) funkcji i-stop, aby informować kierowcę o różnych przestrogach i ostrzeżeniach.

UWAGA W samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny stan działania funkcji i-stop jest pokazywany na wyświetlaczu statusu kontrolnego.

Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomarańczowa)

Gdy lampka świeci się

UWAGA Problem w systemie może być sygnalizowany w następujących okolicznościach. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Gdy lampka miga

Lampka ta miga, jeśli wystąpiła usterka w systemie i-stop. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona)

Gdy lampka świeci się

Gdy lampka miga

Wyłączanie silnika

OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu: Zatrzymanie silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu, z jakiejkolw ...

Zestaw liczników i wskaźników

...

Zobacz tez:

Przeglądy okresowe
Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu, podczas wykonywania wszelkich kontroli i czynności obsługowych należy zachowywać najwyższą ostrożność. Wszystkie przegl ...

System monitorowania pasa ruchu
Za pomocą kamery, która rozpoznaje linie ciągłe albo przerywane, układ wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa drogi. Aby zapewnić bezpieczną jazdę, kamera analizuje obraz, a następnie w przypadku rozproszenia uwag ...

Akumulator
OSTRZEŻENIE Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia przed obsługą lub kontrolą akumulatora, aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę: Pracując przy akumulatorze zawsze no" ...

Instrukcje obslugi: