Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Funkcja i-stop

Funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje pracę silnika na czas postoju samochodu na skrzyżowaniu lub w korku, po czym automatycznie uruchamia go ponownie, aby wznowić jazdę. Dzięki temu systemowi zostaje obniżone zużycie paliwa, ograniczona emisja gazów spalinowych i wyeliminowany hałas silnika pracującego na biegu jałowym, kiedy samochód stoi.

Wyłączanie i włączanie silnika przez funkcję i-stop

UWAGA

Funkcja i-stop


Manualna skrzynia biegów

(Wyłączone działanie funkcji AUTOHOLD)

1. Zatrzymaj samochód, wciskając pedał hamulca, a następnie pedał sprzęgła.

2. Podczas wciskania pedału sprzęgła ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Funkcja i-stop zatrzymuje pracę silnika po zwolnieniu pedału sprzęgła.

3. (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5) Silnik uruchamia się ponownie automatycznie po wciśnięciu pedału sprzęgła lub w momencie rozpoczęcia zwalniania go.

UWAGA Czas ponownego uruchomienia się silnika jest różny w zależności od siły nacisku na pedał hamulca.

(SKYACTIV-D 2.2) Silnik ponownie uruchamia się automatycznie po naciśnięciu pedału sprzęgła.

(Kiedy samochód jest unieruchomiony przez funkcję AUTOHOLD)

1. Zatrzymaj całkowicie samochód, wciskając najpierw pedał hamulca, a następnie pedał sprzęgła.

2. Podczas wciskania pedału sprzęgła ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Po zdjęciu stopy z pedału sprzęgła silnik jest wyłączany przez funkcję i-stop i pozostaje wyłączony, nawet jeśli pedał hamulca jest zwolniony.

3. Silnik ponownie uruchamia się automatycznie po naciśnięciu pedału sprzęgła.

Automatyczna skrzynia biegów

(Wyłączone działanie funkcji AUTOHOLD i niekorzystanie z aktywnego tempomatu (MRCC) lub aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go) )

1. Funkcja i-stop zatrzymuje pracę silnika po wciśnięciu pedału hamulca podczas jazdy i zatrzymaniu samochodu (nie dotyczy jazdy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w trybie R lub M, tryb stałego drugiego biegu).

2. Silnik ponownie uruchamia się automatycznie po zwolnieniu pedału hamulca, jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).

3. Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji N lub P, silnik nie uruchomi się ponownie po zwolnieniu pedału hamulca. Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

(Kiedy samochód jest zatrzymany w wyniku sterowania zatrzymaniem samochodu w ramach aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go) )

1. Kiedy samochód zostaje zatrzymany w wyniku działania aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go), silnik jest wyłączany przez funkcję i-stop i pozostaje wyłączony bez konieczności wciskania pedału hamulca.

2. W momencie wciśnięcia pedału przyspieszenia lub użycia przycisku RES, kiedy samochód jest zatrzymany w wyniku działania aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go), silnik automatycznie uruchamia się ponownie. Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w momencie wciśnięcia pedału przyspieszenia, jeśli dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).

(Kiedy samochód jest unieruchomiony przez funkcję AUTOHOLD)

1. W momencie wciśnięcia pedału hamulca, kiedy samochód jedzie (nie dotyczy to sytuacji, w której dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji R lub M w trybie stałego drugiego biegu) i w konsekwencji zatrzymania samochodu, zadziała funkcja i-stop i będzie działać, nawet jeśli hamulec zostanie zwolniony.

2. Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w momencie wciśnięcia pedału przyspieszenia, jeśli dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).

3. Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji N lub P, silnik nie uruchomi się ponownie po zwolnieniu pedału hamulca. Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

Warunki działania systemu

Kiedy system działa

Praca silnika jest zatrzymywana i lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) włącza się w poniższych okolicznościach.

Kiedy system nie działa

Funkcja i-stop nie powoduje zatrzymania pracy silnika w następujących okolicznościach:

UWAGA

W poniższych okolicznościach do zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop wymagane jest upłynięcie pewnego czasu:

Silnik nie uruchamia się ponownie Silnik nie uruchomi się ponownie ze względów bezpieczeństwa, jeśli - podczas, gdy silnik został zatrzymany przez funkcję i-stop - wykonywane są poniższe czynności. W takich sytuacjach uruchom silnik normalnym sposobem.

Czas, przez jaki silnik jest wyłączony, jest krótki lub czas do kolejnego zatrzymania pracy silnika jest długi

Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w momencie, gdy jest wyłączony przez funkcję i-stop

Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w następujących okolicznościach.

Dźwignia wybierania biegów zostaje przestawiona podczas zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop (automatyczna skrzynia biegów) Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, gdy silnik został wyłączony przez funkcję i-stop, silnik nie uruchomi się ponownie, nawet jeśli zostanie zwolniony pedał hamulca. Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, a pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty i drzwi kierowcy zostaną otwarte, silnik uruchomi się ponownie.

Zaciski akumulatora były odłączone Praca silnika może nie zostać zatrzymana prawidłowo przez funkcję i-stop, jeśli zostaną odłączone zaciski akumulatora. Ponadto po wymianie akumulatora działanie funkcji i-stop należy poddać kontroli. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Wyłącznik funkcji i-stop

Funkcja i-stop


Po naciśnięciu wyłącznika aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego funkcja i-stop zostaje wyłączona, a w zestawie wskaźników włącza się lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomarańczowa). Po ponownym naciśnięciu wyłącznika aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego funkcja i-stop zostaje włączona, a w zestawie wskaźników gaśnie lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomarańczowa).

UWAGA Jeśli funkcja i-stop zostanie anulowana, a praca silnika została zatrzymana, funkcja i-stop zacznie znowu działać dopiero przy kolejnym uruchomieniu silnika.

Funkcja zapobiegająca stoczeniu się samochodu (Automatyczna skrzynia biegów)

Samochody z funkcją i-stop wyposażone są w funkcję zapobiegającą stoczeniu się samochodu. Funkcja ta zapobiega stoczeniu się samochodu po zwolnieniu pedału hamulca, stojąc na wzniesieniu, w następujących okolicznościach:

Funkcja i-stop


OSTRZEŻENIE

Nie polegaj całkowicie na funkcji zapobiegającej stoczeniu się samochodu.

UWAGA

Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomarańczowa)/ Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona)

Dla zapewnienia
bezpiecznego i wygodnego użycia samochodu funkcja i-stop stale monitoruje operacje wykonywane przez kierowcę, otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne pojazdu, a także stan ogólnej pracy samochodu i wykorzystuje lampkę ostrzegawczą (pomarańczową) funkcji i-stop oraz lampkę sygnalizacyjną (zieloną) funkcji i-stop, aby informować kierowcę o różnych przestrogach i ostrzeżeniach.

UWAGA W samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny stan działania funkcji i-stop jest pokazywany na wyświetlaczu statusu kontrolnego.

Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomarańczowa)

Gdy lampka świeci się

UWAGA Problem w systemie może być sygnalizowany w następujących okolicznościach. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Gdy lampka miga

Lampka ta miga, jeśli wystąpiła usterka w systemie i-stop. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona)

Gdy lampka świeci się

Gdy lampka miga

Wyłączanie silnika

OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu: Zatrzymanie silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu, z jakiejkolw ...

Zestaw liczników i wskaźników

...

Zobacz tez:

Lampki ostrzegawcze
UWAGA - Lampki ostrzegawcze Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy wszystkie lampki ostrzegawcze zgasły. Jeżeli którakolwiek z nich nadal jest zapalona, sygnalizuje to sytuację wymagającą zainteresowania k ...

Bezpieczny fotelik dziecięcy (CRS)
Zalecenie: Dzieci zawsze należy przewozić na tylnym siedzeniu. OSTRZEŻENIEDzieci muszą zawsze podróżować w bezpiecznych fotelikach dziecięcych. Dzieci w każdym wieku są bezpieczni ...

Pokrywa bagażnika
OSTRZEŻENIE Nigdy nie przewoź pasażerów w bagażniku: Przewożenie pasażerów w bagażniku jest niebezpieczne. Osoby te mogą doznać poważnych obrażeń lub zginąć podc ...

Instrukcje obslugi: