Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga

Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się/miga, należy podjąć odpowiednie działania związane z każdą lampką. Jeśli lampka wyłączy się, oznacza, że problem nie występuje, natomiast jeśli lampka nie gaśnie lub włącza się/miga ponownie, skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

(Samochody z systemem audio typu B) Treść ostrzeżenia można sprawdzić na środkowym wyświetlaczu.

1. Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się, wybierz ikonę na ekranie głównym, aby
wyświetlić ekran aplikacji.

2. Wybierz "Monitor stanu samochodu".

3. Wybierz "Wskazówka ostrzegawcza", aby wyświetlić bieżące ostrzeżenia.

4. Wybierz właściwe ostrzeżenie, aby wyświetlić szczegóły ostrzeżenia.

Natychmiast zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu

W przypadku włączenia się którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych, system może nie działać prawidłowo. Zatrzymaj natychmiast samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.
Piktogram

Ostrzeżenie

Jeśli lampka ostrzegawcza układu hamulcowego nadal świeci, poziom płynu hamulcowego może być niski lub mógł wystąpić problem z układem hamulcowym. Zatrzymaj natychmiast samochód w bezpiecznym miejscu i skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

Nie jedź, gdy świeci się lampka ostrzegawcza układu hamulcowego. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem w celu jak najszybszego wykonania przeglądu układu hamulcowego. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jazda ze świecącą się lampką ostrzegawczą układu hamulcowego zagraża bezpieczeństwu.

Hamulce mogą być niesprawne i przestać działać w każdej chwili. Jeśli lampka świeci się po wyłączeniu hamulca postojowego, wykonaj natychmiast przegląd układu hamulcowego.

PRZESTROGA

Ponadto, może ulec pogorszeniu skuteczność hamowania, więc przy naciskaniu na pedał hamulca może być konieczne wywarcie większej niż zwykle siły, by zatrzymać samochód.

Jeśli moduł sterujący elektronicznego systemu rozdziału siły hamowania zarejestruje, że niektóre podzespoły systemu pracują nieprawidłowo, może włączyć jednocześnie lampkę ostrzegawczą układu hamulcowego oraz lampkę ostrzegawczą systemu ABS.

Problem najprawdopodobniej dotyczy elektronicznego systemu rozdziału siły hamowania.

OSTRZEŻENIE

Nie kontynuuj jazdy ze świecącymi się jednocześnie lampkami ABS oraz układu hamulcowego.

Samochód należy przewieźć na lawecie do wyspecjalizowanego serwisu w celu jak najszybszego przeglądu układu hamulcowego. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy: Jazda ze świecącymi się jednocześnie lampkami układu hamulcowego oraz ABS zagraża bezpieczeństwu.

Gdy obie lampki świecą się, tylne koła mogą zablokować się podczas nagłego hamowania szybciej niż normalnie.

Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się podczas jazdy, oznacza to uszkodzenie alternatora lub układu ładowania.

Zjedź z drogi i zaparkuj na poboczu. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

PRZESTROGA

Nie kontynuuj jazdy, gdy świeci się lampka ostrzegawcza układu ładowania, ponieważ silnik może się nieoczekiwanie zatrzymać.

Lampka ostrzegawcza oznacza niskie ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika.

PRZESTROGA

Nie włączaj silnika, gdy ciśnienie oleju jest zbyt niskie. W przeciwnym razie może to spowodować poważne uszkodzenie silnika.

Gdy podczas jazdy włączy się ta lampka lub ostrzeżenie:

1. Zjedź z drogi i zaparkuj na poboczu w płaskim terenie.

2. Wyłącz silnik i poczekaj 5 minut dopóki olej nie spłynie do miski olejowej.

3. Sprawdź poziom oleju w silniku. Jeśli jest zbyt niski, uzupełnij olej, lecz nie przepełniaj.

PRZESTROGA

Nie włączaj silnika, gdy poziom oleju jest zbyt niski. W przeciwnym razie może to spowodować poważne uszkodzenie silnika.

4. Uruchom silnik i sprawdź, czy lampka zgasła.

Jeśli lampka nadal się świeci, mimo iż poziom oleju jest normalny lub po uzupełnieniu oleju, wyłącz natychmiast silnik i odholuj samochód do wyspecjalizowanego serwisu.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Lampka ta miga, gdy temperatura płynu chłodzenia silnika jest zbyt wysoka, a świeci się, gdy temperatura płynu chłodzenia silnika jeszcze bardziej się podnosi.

Procedura postępowania

Lampka miga Jedź powoli, aby ograniczyć obciążenie silnika do momentu odnalezienia bezpiecznego miejsca na zatrzymanie samochodu i poczekanie na ochłodzenie się silnika.

Lampka świeci się Oznacza to możliwość przegrzania silnika. Zaparkuj natychmiast samochód w bezpiecznym miejscu i wyłącz silnik.

PRZESTROGA

Nie jedź samochodem ze świecącą lampką ostrzegawczą temperatury płynu chłodzenia silnika. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.

Komunikat widnieje na wyświetlaczu, jeśli wystąpiła usterka w układzie elektrycznego wspomagania kierownicy.

Jeżeli komunikat jest wyświetlany, zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu i nie kręć kierownicą. Problem nie występuje, jeśli komunikat na wyświetlaczu po chwili zniknie. Jeśli komunikat jednak w dalszym ciągu świeci się, skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA

  • Jeśli komunikat jest wyświetlany, wspomaganie kierownicy nie będzie działać w sposób prawidłowy. Można wówczas nadal poruszać kierownicą, ale możesz odnieść wrażenie, że kierownicą porusza się trudniej niż zwykle oraz poczuć wibracje podczas poruszania nią.
  • Powtarzające się szarpnięcia kierownicą w lewo i w prawo, gdy samochód stoi lub porusza się bardzo wolno, spowodują interwencję i uaktywnienie trybu zabezpieczającego systemu wspomagania kierownicy. Kierowca zmuszony jest wtedy do użycia dużej siły, by obrócić kierownicą. Sytuacja taka nie oznacza jednak, że system jest uszkodzony. Jeżeli tak się stanie, zaparkuj bezpiecznie samochód i zaczekaj kilka minut, aż system zacznie działać normalnie.
Lampka ta świeci się/miga, jeśli wystąpiła usterka w elektrycznym układzie wspomagania kierownicy.

Jeśli lampka ta świeci się/miga, zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu i nie kręć kierownicą. Problem nie występuje, jeśli lampka ta po chwili gaśnie. Jeśli lampka ta świeci się lub miga, skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA

  • Jeśli lampka sygnalizacyjna świeci się/miga, wspomaganie kierownicy nie będzie działać w sposób prawidłowy. Można wówczas nadal poruszać kierownicą, ale możesz odnieść wrażenie, że kierownicą porusza się trudniej niż zwykle oraz poczuć wibracje podczas poruszania nią.
  • Powtarzające się szarpnięcia kierownicą w lewo i w prawo, gdy samochód stoi lub porusza się bardzo wolno, spowodują interwencję i uaktywnienie trybu zabezpieczającego systemu wspomagania kierownicy. Kierowca zmuszony jest wtedy do użycia dużej siły, by obrócić kierownicą. Sytuacja taka nie oznacza jednak, że system jest uszkodzony. Jeżeli tak się stanie, zaparkuj bezpiecznie samochód i zaczekaj kilka minut, aż system zacznie działać normalnie.

Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygnały dźwiękowe

...

Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli

W przypadku włączenia się/migania którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych lub sygnalizacyjnych, system może nie działać prawid ...

Zobacz tez:

Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS
  W przypadku usterki układu lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS miga przez ok. 1 minutę, a następnie świeci się stale. W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsł ...

Wymiana bezpieczników w przedziale silnika
1. Wyłączyć pojazd. 2. Wyłączyć wszystkie przełączniki. 3. Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki bezpieczników, a następnie podnieść i zdjąć pokrywę ...

Rozkołysanie pojazdu
Jeżeli do wyjechania ze śniegu, piasku lub błota konieczne jest rozkołysanie pojazdu (do przodu i do tyłu), w celu oczyszczenia miejsca wokół kół przednich należy najpierw kilkukrotnie obr&oac ...

Instrukcje obslugi: