Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci

(Europa i kraje, gdzie obowiązuje norma EKG 16) Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące umieszczania fotelików dla dzieci w różnych pozycjach montażu. Aby uzyskać informacje na temat umieszczania fotelików dla dzieci innych producentów, zapoznaj się z instrukcją dołączoną przez producenta do tego fotelika.

Podczas montażu fotelika dla dziecka należy stosować się do następujących wskazówek:

Foteliki dla dzieci z systemem ISOFIX

W przypadku instalowania fotelika dla dziecka na siedzeniu tylnym zapoznaj się z instrukcjami producenta fotelika oraz z sekcją "Z użyciem zaczepu ISOFIX".

Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci


(1) W przypadku fotelików bez oznaczenia klasy ISO/XX (A do G) dla odpowiedniej grupy wagowej, producent pojazdu powinien wskazać odpowiednie foteliki dla dzieci ISOFIX zalecane dla każdej pozycji ich montażu.

Opis oznaczeń literowych użytych w powyższej tabeli:

IUF = pozycja właściwa dla uniwersalnych fotelików ISOFIX przeznaczonych do montażu przodem do kierunku jazdy i zatwierdzonych do użytku w tej grupie wagowej.

IL = pozycja właściwa dla wybranych fotelików ISOFIX (CRS).

Wymienione foteliki ISOFIX należą do kategorii "dla wybranego pojazdu", "z ograniczeniem" lub "półuniwersalnej".

Można instalować foteliki dla dzieci znajdujące się w ofercie oryginalnych akcesoriów Mazda. Jeśli chodzi o foteliki dla dzieci, jakie mogą być montowane w samochodzie, zapoznaj się z katalogiem akcesoriów.

(Poza Europą) Jeśli chodzi o foteliki dziecięce, jakie mogą być instalowane w Twojej Mazdzie, skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

X = Pozycja niedozwolona dla fotelików ISOFIX w tej grupie wagowej i/lub klasie.

Foteliki dziecięce w standardzie i-Size

Samochody z etykietą na przedniej
powierzchni oparcia tylnego siedzenia są przystosowane do montażu fotelików dziecięcych w standardzie i-Size.

W przypadku instalowania fotelika dla dziecka na siedzeniu tylnym zapoznaj się z instrukcjami producenta fotelika oraz z sekcją "Z użyciem zaczepu ISOFIX"

Umiejscowienie etykiety

Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci


Fotelik dziecięcy w standardzie i-Size może być zainstalowany na danym siedzeniu w następujący sposób:

Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci


Opis oznaczeń literowych użytych w powyższej tabeli:

i-U = Przystosowane do fotelika dziecięcego w standardzie i-Size typu "uniwersalnego", zwróconego przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

X = Położenie nieprzystosowane do fotelika dziecięcego w standardzie i-Size typu "uniwersalnego".

UWAGA

Foteliki dla dzieci zabezpieczane pasami bezpieczeństwa

Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci


Opis oznaczeń literowych użytych w powyższej tabeli:

U = pozycja właściwa dla kategorii "uniwersalnej" fotelików zatwierdzonych do użytku w tej grupie wagowej.

L = Można instalować oryginalne foteliki dla dzieci Mazda. Jeśli chodzi o foteliki dla dzieci, jakie mogą być montowane w samochodzie, zapoznaj się z katalogiem akcesoriów.

X = Pozycja niedozwolona dla dzieci w tej grupie wiekowej.

*1 Gdy fotelik dla dziecka zainstalowany jest na środkowym tylnym siedzeniu, na lewym tylnym siedzeniu nie powinni siedzieć pasażerowie.

*2 W przypadku instalowania fotelika dla dziecka na siedzeniu pasażera przedniego przesuń siedzenie możliwie jak najbardziej do tyłu. Ustaw siedzisko na najwyższym położeniu, aby pas bezpieczeństwa mógł bezpiecznie zapiąć fotelik dla dziecka.

*3 Foteliki dla dzieci wyposażone w nóżkę podpierającą nie mogą być instalowane na tylnym środkowym siedzeniu.

(Inne państwa) Stosuj się do obowiązujących przepisów prawa dotyczących korzystania z fotelików dla dzieci w samochodzie.

Montaż fotelika dla dziecka

Zaczepy do mocowania fotelików

Zaczepy do mocowania fotelików dla dzieci znajdują się na wyposażeniu samochodu. Na rysunku przedstawiono lokalizację zaczepów. Aby zainstalować fotelik dla dziecka, wyjmij zagłówek.

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika dla dziecka.

Lokalizacja zaczepów do mocowania fotelików Podczas montażu fotelika wyposażonego w pasek mocujący korzystaj ze wskazanych lokalizacji zaczepów mocujących.

Montaż fotelika dla dziecka


OSTRZEŻENIE

Zawsze mocuj pasek do właściwego zaczepu: Zamocowanie paska do niewłaściwego zaczepu zagraża bezpieczeństwu. W razie wypadku pasek mocujący może wypaść z zaczepu i osłabić mocowanie fotelika.

Ewentualne przemieszczenie się fotelika może spowodować obrażenia lub śmierć dziecka.

Przed zainstalowaniem fotelika dziecięcego zawsze wyjmij zagłówek: Instalowanie fotelika dziecięcego bez wyjęcia zagłówka zagraża bezpieczeństwu. Fotelik może nie zostać prawidłowo zainstalowany i w razie kolizji może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci dziecka.

Montaż fotelika dla dziecka


Po wyjęciu fotelika dla dziecka z samochodu zawsze wkładaj na miejsce zagłówek i ustawiaj go we właściwym położeniu: Jazda z wyjętym zagłówkiem zagraża bezpieczeństwu, ponieważ podczas nagłego hamowania lub kolizji głowa pasażera nie będzie mieć oparcia, co może doprowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

Z użyciem pasa bezpieczeństwa

Podczas instalowania fotelika dla dziecka postępuj zgodnie z dołączonymi do produktu instrukcjami instalacji.

Ponadto wyjmij zagłówek. Jednak podczas instalowania poduszki podwyższającej zawsze zakładaj zagłówek na oparciu siedzenia, na którym zostanie zainstalowana taka poduszka.

Z użyciem zaczepu ISOFIX

OSTRZEŻENIE

Używając fotelików dla dzieci stosuj się do zaleceń ich producenta: Niezabezpieczony fotelik dla dziecka stwarza zagrożenie. W razie gwałtownego hamowania lub zderzenia może przemieścić się, powodując poważne obrażenia, a nawet śmierć dziecka lub innych pasażerów. Sprawdź, czy fotelik dla dziecka jest prawidłowo zamocowany, zgodnie z zaleceniami jego producenta.

Sprawdź, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany: Nieprawidłowo zamocowany fotelik dla dziecka zagraża bezpieczeństwu. Podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia fotelik może uderzyć pasażerów, powodując poważne obrażenia. Kiedy fotelik nie jest używany, usuń go z samochodu, umieść w bagażniku lub przynajmniej sprawdź, czy jest prawidłowo zamocowany w zaczepach ISOFIX.

Sprawdź, czy w pobliżu zaczepów ISOFIX nie są pozostawione pasy bezpieczeństwa lub inne przedmioty: Niestosowanie się do zaleceń producenta fotelika dla dziecka podczas jego montażu jest niebezpieczne. Jeśli pas bezpieczeństwa lub inny przedmiot spowoduje nieprawidłowe zamocowanie fotelika do zaczepów ISOFIX, fotelik może przemieścić się podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia, powodując poważne obrażenia, a nawet śmierć dziecka lub innych pasażerów. Sprawdź, czy w pobliżu zaczepów ISOFIX nie są pozostawione pasy bezpieczeństwa lub inne przedmioty. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta fotelika.

1. Najpierw ustaw siedzenie przednie tak, aby zapewnić przestrzeń pomiędzy fotelikiem dla dziecka a siedzeniem przednim.

2. Jeśli siedzenie tylne jest pochylone, przywróć je do pozycji pionowej.

3. Sprawdź, poprzez próbę przesunięcia do tyłu, czy oparcie siedzenia jest prawidłowo zablokowane.

4. Odchyl delikatnie dolną część oparcia oraz tylną część siedziska, aby odnaleźć mocowania systemu ISOFIX.

Montaż fotelika dla dziecka


UWAGA Oznaczenia nad zaczepami ISOFIX wskazują umieszczenie zaczepów do mocowania fotelika ISOFIX.

5. Wyjmij zagłówek. Jednak podczas instalowania poduszki podwyższającej zawsze zakładaj zagłówek na oparciu siedzenia, na którym zostanie zainstalowana taka poduszka.

6. Zamocuj fotelik dla dziecka przy użyciu zaczepu ISOFIX, stosując się do zaleceń producenta fotelika.

7. Jeśli fotelik dla dziecka posiada pasek mocujący, oznacza to, że właściwe zamocowanie paska jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa dziecka. Podczas montażu fotelika dla dziecka stosuj się dokładnie do zaleceń jego producenta.

OSTRZEŻENIE

Zawsze mocuj pasek do właściwego zaczepu: Zamocowanie paska do niewłaściwego zaczepu zagraża bezpieczeństwu. W razie wypadku pasek mocujący może wypaść z zaczepu i osłabić mocowanie fotelika.

Ewentualne przemieszczenie się fotelika może spowodować obrażenia lub śmierć dziecka.

Zawsze wyjmuj zagłówek i instaluj fotelik dla dziecka (o ile nie jest instalowana poduszka podwyższająca): Instalowanie fotelika dziecięcego bez wyjęcia zagłówka zagraża bezpieczeństwu. Fotelik może nie zostać prawidłowo zainstalowany i w razie kolizji może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci dziecka.

Montaż fotelika dla dziecka


Po wyjęciu fotelika dla dziecka z samochodu zawsze wkładaj na miejsce zagłówek i ustawiaj go we właściwym położeniu: Jazda z wyjętym zagłówkiem zagraża bezpieczeństwu, ponieważ podczas nagłego hamowania lub kolizji głowa pasażera nie będzie mieć oparcia, co może doprowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

Montaż fotelika dla dziecka

Kategorie fotelików dla dzieci UWAGA Przy zakupie fotelika zapytaj producenta, który rodzaj fotelika jest właściwy dla Twojego dziecka i samochodu. (E ...

System poduszek powietrznych (SRS)

...

Zobacz tez:

Wymiana żarówek lampek oświetlenia wnętrza
Lampki oświetlenia punktowego, lampka ogólnego oświetlenia wnętrza, lampki w osłonach przeciwsłonecznych i lampka oświetlenia bagażnika 1. Za pomocą wkrętaka z płaskim zakończe ...

Pokrywa wlewu paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa 1. Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza kabiny, popychając dźwigienkę. UWAGA Jeżeli pokrywa wlewu paliwa nie daje się otworzyć z powodu powstałego ...

Kamera cofania
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Kamera cofania włącza się, jeśli zapalone jest światło cofania, włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON, a dźwignia selektora w poło ...

Instrukcje obslugi: