Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygnały dźwiękowe –> Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga –> Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli

W przypadku włączenia się/migania którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych lub sygnalizacyjnych, system może nie działać prawidłowo. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, aby poddać samochód kontroli. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.Piktogram Ostrzeżenie
Jeśli lampka ostrzegawcza systemu ABS świeci się podczas jazdy, oznacza to, że moduł sterujący systemu ABS wykrył jego awarię. W takiej sytuacji hamulce będą funkcjonować normalnie, jak w samochodzie bez systemu ABS.

Skonsultuj się jak najszybciej z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA

 • Przy uruchamianiu silnika z zewnętrznego akumulatora obroty silnika są nierównomierne i może włączyć się lampka ostrzegawcza systemu ABS. Powodem tego jest rozładowany akumulator, a nie usterka systemu ABS.

  Naładuj akumulator.

 • System wspomagania hamowania nie działa, kiedy świeci się lampka ostrzegawcza systemu ABS.
Z wyświetlaczem wielofunkcyjnym


(Ostrzeżenie główne) Wyświetla się, gdy wymagane jest powiadomienie o nieprawidłowościach w działaniu systemu.

Sprawdź komunikat widniejący na wyświetlaczu i skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

(Główna lampka ostrzegawcza) Główna lampka ostrzegawcza włącza się w momencie pojawienia się komunikatu ostrzegawczego.

Oznacza to, że wystąpiła usterka w działaniu systemu samochodu. Sprawdź komunikat widniejący na wyświetlaczu i skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Szczegółowe informacje możesz znaleźć w objaśnieniach dotyczących lampek ostrzegawczych/ sygnalizacyjnych, we właściwym rozdziale, w którym znajdziesz symbole, jakie widnieją w górnej części wyświetlacza.

Jeśli na wyświetlaczu nie ma komunikatu, użyj przycisku INFO, aby wyświetlić ekran "Warning" ("Ostrzeżenia").

Bez wyświetlacza wielofunkcyjnego

Lampka ta nie gaśnie, jeśli wystąpi jedna z poniższych okoliczności. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 • Wystąpiła usterka w systemie sterowania akumulatorem.
 • Wystąpiła usterka związana z włącznikiem hamulca.
 • (SKYACTIV-D 2.2)
  • Wystąpiła usterka w układzie sterowania hydraulicznego silnika.
  • Wystąpiła usterka w łańcuchu rozrządu.
  • Wystąpiła usterka w podgrzewaczu blow-by.
Lampka ostrzegawcza świeci się w przypadku wystąpienia usterki w systemie. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Kiedy tylko miga

Miga, jeśli istnieje ryzyko, że samochód nie będzie utrzymywany w miejscu przez funkcję AUTOHOLD, na przykład na stromych wzniesieniach. Naciśnij i przytrzymaj swoją stopę na pedale hamulca.

Kiedy miga i jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy

Lampka ostrzegawcza miga i emitowany jest przez około pięć sekund sygnał dźwiękowy, jeśli wystąpił problem z systemem. Jeśli lampka ostrzegawcza miga i emitowany jest sygnał ostrzegawczy, natychmiast wciśnij pedał hamulca i przestań korzystać z funkcji AUTOHOLD, a następnie skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

Natychmiast wciśnij pedał hamulca, jeśli podczas korzystania z funkcji AUTOHOLD miga lampka ostrzegawcza i emitowany jest sygnał dźwiękowy: Jeśli zostanie wymuszone anulowanie działania funkcji AUTOHOLD, samochód może się niespodziewanie poruszyć, co może skutkować wypadkiem.

Lampka ta ma następujące funkcje:

Sprawdzanie ostrzeżenia/lampki sygnalizacyjnej hamulca postojowego

Lampka ta włącza się, gdy włączony jest elektromechaniczny hamulec postojowy (EBP), a włącznik zapłonu znajduje się w pozycji START lub ON. Wyłącza się po zwolnieniu elektromechanicznego hamulca postojowego (EBP).

Gdy lampka świeci się

Jeśli lampka ta nie wyłącza się, nawet jeśli zostanie zwolniony przełącznik elektromechanicznego hamulca postojowego (EBP), skonsultuj się ze specjalistycznym warsztatem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Gdy lampka miga

Lampka ta miga, jeśli wystąpiła usterka w elektrycznym hamulcu postojowym (EBP). Jeśli lampka ta nie przestaje migać, nawet jeśli zostanie użyty przełącznik elektromechanicznego hamulca postojowego (EBP), możliwie jak najszybciej skonsultuj się ze specjalistycznym warsztatem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Jeśli lampka świeci się podczas jazdy, w silniku mogła nastąpić awaria. Należy zanotować okoliczności, w których lampka się włączyła i skonsultować się z wyspecjalizowanym serwisem.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Lampka sygnalizacyjna awarii silnika może się włączyć w następujących przypadkach:

 • W systemie elektrycznym silnika wystąpił problem.
 • W systemie kontroli emisji spalin wystąpił problem.
 • Poziom paliwa jest bardzo niski lub zbiornik jest prawie pusty.

Jeśli lampka usterki silnika świeci się lub ciągle miga, nie rozwijaj dużych prędkości jazdy i skonsultuj się jak najszybciej z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Wskazanie/Lampka świeci się w momencie wystąpienia problemu w automatycznej skrzyni biegów.

PRZESTROGA

Jeśli ostrzeżenie/lampka ostrzegawcza automatycznej skrzyni biegów świeci się, w skrzyni biegów występuje problem elektryczny. Dalsza jazda grozi uszkodzeniem skrzyni biegów.

Skonsultuj się jak najszybciej z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Wyświetlany jest komunikat "4WD system malfunction" (Usterka napędu na 4 koła (4WD) )

Wskazanie jest wyświetlane w następujących warunkach. System może działać nieprawidłowo.

Poddaj samochód kontroli przez specjalistyczny serwis. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 • Gdy wystąpi uszkodzenie systemu napędu na 4 koła (4WD).
 • Gdy istnieje duża różnica między rozmiarami opon na przedniej i tylnej osi.

Wyświetlany jest komunikat "4WD system high-load" (Wysokie obciążenie napędu na 4 koła (4WD) )

Wskazanie jest wyświetlane w następujących warunkach. Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdź, czy lampka ostrzegawcza gaśnie, a następnie wznów jazdę samochodem. Jeśli wskazanie jest w dalszym ciągu wyświetlane, skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 • Gdy temperatura oleju mechanizmu różnicowego jest zbyt wysoka.
 • Gdy istnieje duża różnica między obrotami kół osi przedniej i tylnej, na przykład podczas próby wyjechania samochodem z błota.
Gdy lampka świeci się

Lampka ta włącza się w następujących okolicznościach. System może działać nieprawidłowo.

Poddaj samochód kontroli przez specjalistyczny serwis. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 • Gdy wystąpi uszkodzenie systemu napędu na 4 koła (4WD).
 • Gdy istnieje duża różnica między rozmiarami opon na przedniej i tylnej osi.

Gdy lampka miga

Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu. Po kilku chwilach; jeżeli lampka ostrzegawcza przestanie migać, możesz wznowić jazdę. Jeśli jeżeli lampka sygnalizacyjna nie przestanie migać, skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 • Gdy temperatura oleju mechanizmu różnicowego jest zbyt wysoka.
 • Gdy istnieje duża różnica między obrotami kół osi przedniej i tylnej, na przykład podczas próby wyjechania samochodem z błota.
Jeśli lampka świeci się na stałe, system TCS, DSC lub wspomagania awaryjnego hamowania może być uszkodzony i nie działać prawidłowo. Zwróć się do wyspecjalizowanego serwisu.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu jest sygnalizowane miganiem lampki ostrzegawczej, świeceniem się na stałe lub brakiem jej podświetlenia po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON. W takich przypadkach, skontaktuj się niezwłocznie z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. System może nie zadziałać w razie wypadku.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie próbuj naprawiać, demontować poduszki powietrznej/napinaczy. Zawsze zlecaj obsługę i naprawy w wyspecjalizowanym serwisie. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Samodzielna naprawa wymienionych systemów zagraża bezpieczeństwu. Poduszka powietrzna/ napinacz może przypadkowo uruchomić się lub nie zadziałać, powodując poważne obrażenia lub śmierć.

Jeśli system monitorowania ciśnienia w oponach jest niesprawny, miga lampka ostrzegawcza ciśnienia w oponach. Jak najszybciej zwróć się do wyspecjalizowanego serwisu w celu przeprowadzenia kontroli pojazdu. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu świeci się lub miga albo słychać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, natychmiast zmniejsz prędkość samochodu, unikając gwałtownego manewrowania i hamowania: Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu świeci się lub miga, albo słychać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, jazda z dużą prędkością albo gwałtowne manewrowanie lub hamowanie zagrażają bezpieczeństwu. Prowadzenie samochodu może ulec pogorszeniu, co w efekcie może doprowadzić do wypadku.

Aby skontrolować stan opon, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, gdzie będziesz mógł sprawdzić wzrokowo, czy ilość powietrza wystarczy, by dojechać do wyspecjalizowanego serwisu, w którym można uzupełnić ciśnienie i ponownie sprawdzić system. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy lub serwis wulkanizacyjny.

Nie ignoruj lampki ostrzegawczej systemu TPMS: Ignorowanie lampki ostrzegawczej systemu TPMS zagraża bezpieczeństwu, nawet jeśli wiesz, dlaczego się świeci. Zadbaj o jak najszybsze rozwiązanie problemu, zanim dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do uszkodzenia opon lub groźnego wypadku.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Keyless System malfunction" ("Usterka systemu zdalnego otwierania") Komunikat ten pojawia się, gdy wystąpi problem z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania i uruchamiania.

Skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

PRZESTROGA

Jeśli pojawia się komunikat lub dioda sygnalizacyjna przycisku Start (pomarańczowa) miga, silnik może się nie uruchomić. Jeśli nie można uruchomić silnika, spróbuj uruchomić go korzystając z procedury uruchamiania awaryjnego, po czym możliwie jak najszybciej poddaj samochód kontroli przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Set Power to OFF" ("Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF") Komunikat ten wyświetlany jest, gdy drzwi po stronie kierowcy są otwarte, a włącznik zapłonu znajduje się pozycji innej niż OFF.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Key not found" ("Nie znaleziono klucza") Komunikat ten pojawia się, gdy wykonano jedną z poniższych czynności, a klucz znajduje się poza zasięgiem działania lub umieszczony jest w takich miejscach we wnętrzu nadwozia, gdzie systemowi trudno go wykryć.

 • Przycisk Start jest wciśnięty, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji OFF
 • Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON
 • Wszystkie drzwi są zamknięte, a włącznik zapłonu znajduje się w pozycji innej niż OFF
Jeśli w systemie zdalnego otwierania i uruchamiania wystąpi awaria, włączy się na stałe.

PRZESTROGA

Jeśli lampka ostrzegawcza klucza świeci się lub dioda sygnalizacyjna przycisku Start (pomarańczowa) miga, silnik może się nie uruchomić. Jeśli nie można uruchomić silnika, spróbuj uruchomić go korzystając z procedury uruchamiania awaryjnego, po czym możliwie jak najszybciej poddaj samochód

Jeżeli silnik nie uruchomi się właściwym kluczem, a lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą świeci się lub miga, spróbuj co następuje: Sprawdź, czy klucz znajduje się w zasięgu działania transmisji sygnału. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF, a następnie ponownie uruchom silnik. Jeśli po 3 lub więcej próbach silnik nie uruchomi się, skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.
Gdy lampka świeci się

Problem w systemie może być sygnalizowany w następujących okolicznościach. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 • Lampka nie włącza się po ustawieniu zapłonu w pozycji ON.
 • Lampka pozostaje włączona, nawet jeśli podczas pracy silnika naciśnięto wyłącznik funkcji i-stop.

Gdy lampka miga

Lampka ta miga, jeśli wystąpiła usterka w systemie i-stop. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Ostrzeżenie świeci się w przypadku wystąpienia usterki w systemie i-ELOOP. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Lampka ta pozostaje włączona, jeśli ma miejsce problem z systemem HBC. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA Jeśli obszar szyby przedniej przed kamerą FSC jest zamglony lub zasłonięty, lampka ta tymczasowo włącza się. Jeśli lampka ta pozostaje włączona, może być oznaką problemu z systemem.

Lampka ta pozostaje włączona, jeśli ma miejsce problem z systemem HBC. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA Jeśli obszar szyby przedniej przed kamerą FSC jest zamglony lub zasłonięty, lampka ta tymczasowo włącza się. Jeśli lampka ta pozostaje włączona, może być oznaką problemu z systemem.

Lampka ta włącza się, jeśli występuje usterka w systemie monitorowania martwego pola (BSM). Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA Jeżeli samochód porusza się po drodze o niewielkim natężeniu ruchu i z niską liczbą pojazdów, które czujniki radarowe mogą wykryć, jego działanie może zostać wstrzymane. Nie oznacza to jednak usterki.

Problem w systemie może być sygnalizowany w następujących okolicznościach.

Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 • Lampka nie włącza się po ustawieniu zapłonu w pozycji ON.
 • Lampka ta pozostaje włączona nawet, jeśli można korzystać z systemu monitorowania martwego pola (BSM).
 • Lampka ta włącza się podczas jazdy samochodem.

UWAGA Jeśli samochód porusza się po drodze o małym natężeniu ruchu i malej liczbie samochodów, które mogą być wykrywane przez czujniki radarowe, system może wstrzymać działanie (wtedy lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM w zestawie wskaźników świeci się). Nie oznacza to jednak usterki.

Komunikat jest wyświetlany w przypadku wystąpienia usterki w systemie. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Komunikat jest wyświetlany w przypadku wystąpienia usterki w systemie. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Komunikat jest wyświetlany w przypadku wystąpienia usterki w systemie. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Komunikat jest wyświetlany w przypadku wystąpienia usterki w systemie. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

System ten nie działa, gdy wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

PRZESTROGA

 • Zawsze używaj opon tego samego producenta, tego samego modelu i o tym samym bieżniku na wszystkich czterech kołach. Ponadto nie używaj w samochodzie opon ze znacznie zużytym bieżnikiem. W przypadku zastosowania niewłaściwych opon system może nie działać prawidłowo.
 • W przypadku użycia zapasowego koła dojazdowego system może nie działać poprawnie.
Lampka ta świeci się, jeśli występuje usterka w reflektorze LED. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga

Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się/miga, należy podjąć odpowiednie działania związane z każdą lampką. Jeśli lampka ...

Podejmowanie działań

Należy podjąć odpowiednie działania i sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła. Piktogram Ostrzeżenie Działanie, ...

Zobacz tez:

Półka tylna
(jeżeli występuje) Półka tylna służy do zasłaniania przedmiotów przewożonych w bagażniku. Półka podnosi się podczas otwierania klapy bagażnika. Aby opuści ...

Siedzenia
Fotele przednie Przesuwanie do przodu i do tyłu Regulacja kąta ustawienia oparcia Regulacja wysokości siedziska* Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego* (fotel kierowcy) Podgrzewanie*/wentylacja* foteli Zag ...

Zestaw do prowizorycznej naprawy opony
Zeskanować kod QR na stronie 3, aby obejrzeć filmy wideo z objaśnieniami. Zestaw składający się ze sprężarki i pojemnika ze środkiem uszczelniającym umożliwia tymczasową naprawę opony, aby kierowca mógł dojechać do najbliższego ...

Instrukcje obslugi: