Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Klucze

OSTRZEŻENIE

Nie pozostawiaj kluczy w samochodzie, gdy znajdują się w nim dzieci. Trzymaj klucze w miejscu, w którym dzieci ich nie znajdą i nie będą mogły się nimi bawić: Pozostawienie dzieci w samochodzie wraz z kluczem jest niebezpieczne. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci. Klucze budzą zainteresowanie dzieci. Mając klucz mogą uruchomić podnośniki szyb lub inne urządzenia, a nawet sprawić, że samochód ruszy.

PRZESTROGA

Numer kodu klucza jest wytłoczony na tabliczce załączonej do zestawu kluczy; odepnij ją i przechowuj w bezpiecznym miejscu (nie w samochodzie), aby móc jej użyć, gdy konieczne będzie dorobienie dodatkowego klucza (klucza pomocniczego).

Zanotuj numer kodu i przechowuj go w bezpiecznym i dostępnym miejscu, ale nie w samochodzie.

W razie zgubienia klucza (klucza pomocniczego), zwróć się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy i przekaż numer kodu klucza.

UWAGA Aby system funkcjonował prawidłowo, musisz mieć przy sobie klucz.

Klucze


Aby użyć klucza pomocniczego, wyjmij ten klucz z nadajnika, naciskając na wskazany przycisk.

Klucze


Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

W kluczu znajdują się przyciski do zdalnego blokowania i odblokowywania drzwi i pokrywy bagażnika, a także otwierania/zamykania pokrywy bagażnika.

System ten pozwala uruchomić silnik bez konieczności wyjmowania klucza z kieszeni lub torebki.

W samochodach wyposażonych w system alarmowy za pomocą tego systemu można również włączać/wyłączać alarm.

O nieprawidłowym działaniu systemu lub ostrzeżeniach informują przedstawione poniżej lampki lub sygnały ostrzegawcze.

W przypadku samochodów z zestawem wskaźników typu A sprawdź wyświetlany komunikat, aby uzyskać więcej informacji, a w razie konieczności poddaj samochód kontroli przez wyspecjalizowany serwis.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

W razie jakichkolwiek problemów z kluczem skontaktuj się ze specjalistą, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Jeżeli Twój klucz zostanie zgubiony lub skradziony, skonsultuj się jak najszybciej z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy w celu dezaktywacji utraconego klucza i dorobienia nowego.

PRZESTROGA

Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej autoryzacji ze strony podmiotu odpowiedzialnego za zgodność produktu mogą pozbawić użytkownika prawa do posługiwania się elementem wyposażenia.

UWAGA


Nadajnik

Klucze


UWAGA

Aby zmienić ustawienia, postępuj w następujący sposób.

1. Wyłącz zapłon i zamknij wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika.

2. Otwórz drzwi po stronie kierowcy.

3. W ciągu 30 sekund od otwarcia drzwi po stronie kierowcy naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund przycisk LOCK w kluczu.

Sygnał dźwiękowy emitowany jest na aktualnie ustawionym poziomie głośności. Ustawienie zmienia się za każdym razem, kiedy zostaje naciśnięty przycisk LOCK w kluczu, a sygnał dźwiękowy uaktywnia się na ustawionej głośności. (Jeśli sygnał dźwiękowy jest wyłączony, nie zostanie on wyemitowany).

4. Zmiana ustawienia zostanie zakończona, jeśli wykonano jedną z poniższych czynności:

Dioda sygnalizacyjna świeci się, kiedy naciskane są przyciski pilota.

Przycisk blokowania Aby zablokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk blokowania, światła awaryjne migną raz.

(Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania (Modele spoza Europy) ) Sygnał dźwiękowy będzie emitowany jeden raz.


UWAGA

Przycisk odblokowywania Naciśnij przycisk odblokowania, aby odblokować drzwi i pokrywę bagażnika, światła awaryjne migną dwa razy.

(Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania (Modele spoza Europy) ) Sygnał dźwiękowy będzie emitowany dwa razy.


UWAGA

Przycisk pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie Aby otworzyć/zamknąć pokrywę bagażnika, naciśnij na jedną sekundę lub dłużej przycisk pokrywy bagażnika, gdy jest ona całkowicie zamknięta/otwarta.

Światła awaryjne migną dwa razy i pokrywa bagażnika otworzy się/zamknie po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego.

Klucze


Przycisk wyłączania czujnika ruchu Aby wyłączyć wewnętrzny czujnik ruchu (część systemu alarmowego), naciśnij przycisk wyłączania czujnika w ciągu 20 sekund od naciśnięcia przycisku blokowania, światła awaryjne migną trzy razy.

Klucze


Zasięg działania

System działa wyłącznie wówczas, kiedy kierowca znajduje się w samochodzie, lub gdy klucz znajduje się w zasięgu jego działania.

Uruchamianie silnika

UWAGA

Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania

Klucze


Bez zaawansowanego systemu zdalnego otwierania

Klucze


UWAGA

Silnik może nie dać się uruchomić, gdy klucz zaawansowany znajduje się:

Chwilowo nieaktywne funkcje klucza Jeżeli klucz pozostanie w samochodzie, wówczas jego funkcje zostaną tymczasowo zablokowane, aby zapobiec kradzieży samochodu.

Aby przywrócić działanie funkcji, naciśnij przycisk odblokowywania na kluczu z chwilowo nieaktywnymi funkcjami w samochodzie.

Przed rozpoczęciem jazdy

...

Zaawansowany system zdalnego otwierania

OSTRZEŻENIE Fale radiowe emitowane z klucza mogą zakłócić funkcjonowanie wyposażenia medycznego, np. rozrusznika serca: Przed użyciem klucz ...

Zobacz tez:

Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy
System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy kontroluje czas jazdy z prędkością ponad 65 km/h. Zaleca się, aby robić przerwę w przypadku pojawienia się uczucia zmęczenia i nie rzadziej niż raz na d ...

Inteligentny system wspomagania parkowania
OstrzeżenieKierowca ponosi pełną odpowiedzialność za akceptację miejsca postojowego zaproponowanego przez system oraz za manewr parkowania. Korzystając z inteligentnego systemu wspomagania par ...

Zamki drzwi
OSTRZEŻENIE Zawsze zabieraj dzieci lub zwierzęta ze sobą lub pozostaw pod opieką odpowiedzialnych osób: Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia bez opieki w zaparkowanym samochodzie jest niebezpieczne. Podczas upa&# ...

Instrukcje obslugi: