Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Obsługa trybu iPod

Obsługa trybu iPod


W zależności od modelu urządzenia lub wersji oprogramowania iPod może nie być kompatybilny. Wyświetlany jest wówczas komunikat o błędzie.

UWAGA Funkcje iPod na urządzeniu iPod nie mogą być obsługiwane, jeśli jest ono podłączone do modułu systemu audio, ponieważ moduł steruje funkcjami iPod.

Odtwarzanie

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.

2. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji głośności.

3. Naciśnij przycisk multimediów ( ), aby
przełączyć na tryb iPod i rozpocząć odtwarzanie.

UWAGA

Pauza

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Play/Pause (4).

Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Szybkie przewijanie w przód/tył

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w przód ( ), aby szybko
przewinąć ścieżkę do przodu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w tył ( ), aby szybko
przewinąć ścieżkę do tyłu.

Wyszukiwanie ścieżki

Naciśnij raz przycisk zmiany ścieżki ( ),
aby przejść do początku odtwarzania kolejnej ścieżki.

Naciśnij przycisk zmiany ścieżki w tył ( ) kilka
sekund (w zależności od wersji oprogramowania iPoda) po rozpoczęciu odtwarzania, aby przejść do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij przycisk zmiany ścieżki w tył ( ) po
upłynięciu kilku sekund (w zależności od wersji oprogramowania iPoda) odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie od początku bieżącej ścieżki.

Wyszukiwanie kategorii

Naciśnij przycisk przejścia do poprzedniej kategorii (5), aby wybrać poprzednią kategorię i naciśnij przycisk następnej kategorii (6), aby wybrać następną kategorię.

UWAGA Kategorię może stanowić: Lista odtwarzania, Wykonawca, Album, Utwór, Podcast, Gatunek, Autor i Audio book.

Wyszukiwanie listy

Aby wybrać poprzednią listę, naciśnij przycisk przejścia do poprzedniej listy ( ), aby wybrać następną listę,
naciśnij przycisk następnej listy (
).

UWAGA Jeśli wybraną kategorią jest Utwór lub Audio book, lista nie występuje.

Skanowanie utworów muzycznych

Ta funkcja skanuje tytuły utworów na aktualnie wybranej liście i odtwarza 10 sekund każdego utworu, aby pomóc w znalezieniu utworu, którego chcesz słuchać.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( )
w trakcie odtwarzania, aby wykonać skanowanie (numer utworu będzie migał).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( )
ponownie, aby wyłączyć skanowanie.

UWAGA Po wyłączeniu skanowania, odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, gdzie skanowanie zostało włączone.

Ponowne odtwarzanie

1. Aby powtarzać odtwarzanie aktualnie słuchanej ścieżki, naciśnij w czasie odtwarzania przycisk powtarzania (1).

Na wyświetlaczu pojawia się napis "TRACK RPT" (Powtarzanie ścieżki) (obok RPT, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).

2. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć powtarzanie utworu.

Odtwarzanie losowe

Utwory są wybierane i odtwarzane losowo.

Losowe odtwarzanie utworów

1. Aby odtwarzać ścieżki na liście w kolejności losowej, naciśnij podczas odtwarzania przycisk odtwarzania losowego (2). Na wyświetlaczu pojawia się napis "SONG RDM" (Losowe odtwarzanie utworów) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


2. Aby wyłączyć odtwarzanie utworów w kolejności losowej, naciśnij przycisk ponownie po 3 sekundach.

Losowe odtwarzanie albumów

1. Aby odtworzyć utwory na płycie iPodzie w kolejności losowej, naciśnij przycisk odtwarzania losowego (2) podczas odtwarzania, a następnie naciśnij go ponownie przed upłynięciem 3 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się napis "ALBUM RDM" (Losowe odtwarzanie albumów) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


2. Aby wyłączyć losowe odtwarzanie albumów, naciśnij przycisk ponownie.

UWAGA Numer ścieżki odtwarzanej w trybie losowym pojawia się w porządku zgodnym z zawartością urządzenia iPod.

Przełączanie wyświetlacza

Informacja widoczna na wyświetlaczu systemu audio zmienia się zgodnie z poniższym opisem za każdym razem, kiedy podczas odtwarzania naciskany jest przycisk (3).

Obsługa trybu iPod


UWAGA

Przewijanie ekranu

Jednorazowo może zostać wyświetlone 13 znaków. Aby wyświetlić resztę znaków długiego tytułu, naciśnij przycisk (3).

Zostanie wyświetlone kolejne 13 znaków.

Po wyświetleniu ostatnich 13 znaków tytułu naciśnij ponownie przycisk (3), aby powrócić do wyświetlania początku tytułu.

UWAGA Liczba wyświetlanych znaków jest ograniczona.

Wyświetlane błędy

W razie zauważenia na wyświetlaczu wskazania błędu podejmij odpowiednie działanie zgodnie z przedstawionymi poniżej metodami. Jeśli nie możesz znaleźć przyczyny błędu, zgłoś się do wyspecjalizowanego serwisu, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

CHECK CD Wyświetlenie "CHECK CD" oznacza usterkę płyty CD. Sprawdź, czy płyta CD nie jest uszkodzona, zabrudzona lub porysowana, a następnie włóż ją ponownie w prawidłowy sposób. Jeśli komunikat ten pojawia się ponownie, włóż inną płytę CD znaną jako płyta dobrej jakości.

CHECK USB Gdy wyświetlany jest komunikat "CHECK USB", jest to oznaka, że w urządzeniu USB wystąpiły błędy. Upewnij się, czy w urządzeniu USB zapisane są pliki MP3/WMA/AAC i podłącz urządzenie ponownie.

CHECK iPod Gdy wyświetlany jest komunikat "CHECK iPod", jest to oznaka, że w urządzeniu iPod wystąpiły błędy. Upewnij się, czy zawartość urządzenia iPod to pliki możliwe do odtworzenia, i że urządzenie jest podłączone prawidłowo.

Obsługa trybu USB

System ten nie obsługuje urządzeń USB 3.0. Ponadto, w zależności od modelu lub wersji oprogramowania, inne urządzenia mogą nie być ...

Bluetooth

Wprowadzenie Opis zestawu głośnomówiącego Bluetooth Po podłączeniu urządzenia Bluetooth (telefonu komórkowego) do samochodowego sys ...

Zobacz tez:

Filtr powietrza w układzie klimatyzacji
Powietrze zewnętrzne Powietrze recyrkulujące Filtr powietrza w układzie klimatyzacji Dmuchawa Rdzeń parownika Rdzeń nagrzewnicy Filtr powietrza układu klimatyzacji, zamontowany za schowkiem po stronie ...

Obsługa poduszek powietrznych
Zasadniczo układ poduszek powietrznych nie wymaga obsługi i nie zawiera elementów, które mogą być bezpiecznie serwisowane przez użytkownika. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych ...

Jak działają poduszki powietrzne SRS
Twoja Mazda została wyposażona w wymienione poniżej poduszki powietrzne SRS. Poduszki powietrzne SRS zostały zaprojektowane tak, aby wraz z pasami bezpieczeństwa zmniejszać ryzyko obrażeń osób wewn ...

Instrukcje obslugi: