Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Koło zapasowe

Zakładanie dojazdowego koła zapasowego

Założyć można tylko jedno dojazdowe koło zapasowe. Nie przekraczać prędkości 80 km/h.

Przed dojechaniem do zakrętu należy zwolnić. Dojazdowe koło zapasowe należy jak najszybciej zastąpić kołem standardowym.

Przestroga

Korzystanie z koła zapasowego, które jest mniejsze od pozostałych kół, lub wraz z kołami wyposażonymi w opony zimowe, niekorzystnie wpływa na właściwości jezdne samochodu.

Po naprawieniu opony należy niezwłocznie zamontować koło standardowe.

Obręcz dojazdowego koła zapasowego jest wykonana ze stali.

Koło zapasowe


Dojazdowe koło zapasowe znajduje się w przestrzeni bagażowej pod osłoną podłogową.

W celu wyjęcia:

1. Otworzyć osłonę podłogową.

2. Dojazdowe koło zapasowe jest unieruchomione za pomocą nakrętki motylkowej. Odkręcić nakrętkę motylkową w lewo i wyjąć koło.

W prawej ścianie przestrzeni bagażowej znajduje się skrzynka z narzędziami. Narzędzia samochodowe.

3. Jeśli po wymianie koła we wnęce na koło zapasowe nie zostanie umieszczone żadne koło, należy zabezpieczyć skrzynkę z narzędziami, zakręcając nakrętkę skrzydełkową i zamykając osłonę podłogową.

4. Po założeniu koła pełnowymiarowego umieścić koło zapasowe we wnęce stroną zewnętrzną do góry i przymocować nakrętką motylkową.

W przypadku uszkodzenia opony w trakcie holowania innego pojazdu, koło dojazdowe należy założyć z przodu. zaś pełne koło z tyłu.

Umieszczanie pełnowymiarowego koła z uszkodzoną oponą w przestrzeni bagażowej

Wnęka na koło zapasowe nie jest przeznaczona do przechowywania kół o rozmiarze innym niż dojazdowe koło zapasowe. Uszkodzone koło pełnowymiarowe musi być przewożone w przestrzeni ładunkowej zabezpieczone pasem zabezpieczającym. Narzędzia samochodowe. Aby zabezpieczyć koło:

1. Umieścić koło zewnętrzną stroną do góry blisko jednej ze ścian bagażnika.

Koło zapasowe


2. Przełożyć koniec pasa z pętlą przez przedni zaczep stabilizacyjny po wybranej stronie.

3. Przełożyć koniec pasa z hakiem przez pętlę i pociągnąć aż do silnego zamocowania pasa do zaczepu stabilizacyjnego.

Koło zapasowe


4. Przełożyć pas przez ramiona koła, jak pokazano na rysunku.

5. Zamocować hak do tylnego zaczepu stabilizacyjnego.

6. Naprężyć i zabezpieczyć pas za pomocą sprzączki.

Niebezpieczeństwo

Jeśli w przestrzeni bagażowej jest przewożone uszkodzone koło pełnowymiarowe, podczas jazdy oparcia tylnych foteli muszą być zawsze ustawione w pozycji pionowej i zablokowane.

Zmiana koła

W zależności od wersji zamiast w koło zapasowe samochód może być wyposażony w zestaw do naprawy opon. Przed przystąpieniem do zmiany k ...

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Nie uruchamiać silnika przy użyciu urządzeń do rozruchu awaryjnego. W razie rozładowania akumulatora pojazdu silnik można uruchomić za pomo ...

Zobacz tez:

Ładowanie akumulatora
Pojazd ma bezobsługowy akumulator na bazie wapnia. Jeśli akumulator wyładuje się w krótkim czasie (na przykład z powodu pozostawienia włączonych reflektorów lub oświetlenia po opuszczen ...

Wyłączanie układu ISG
Aby wyłączyć układ ISG, należy nacisnąć jego wyłącznik. Po wyłączeniu układu świeci się lampka wyłącznika, a na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat ...

System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS)
System DRSS mierzy przy użyciu czujnika radarowego (przedniego) dystans pomiędzy Twoim samochodem a pojazdem jadącym przed nim, gdy samochód jedzie z prędkością co najmniej około 30 km/h i jeśli Tw ...

Instrukcje obslugi: