Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: System monitorowania martwego pola (BSM)

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System monitorowania martwego pola (BSM)

System BSM pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru za samochodem po obu jego stronach podczas zmieniania pasa ruchu i ostrzega go o obecności samochodów zbliżających się z tyłu na sąsiednich pasach jezdni.

System BSM wykrywa pojazdy nadjeżdżające z tyłu podczas jazdy do przodu z prędkością 30 km/h lub wyższą i powiadamia kierowcę poprzez włączenie lampki sygnalizacyjnej/ ostrzegawczej systemu monitorowania martwego pola (BSM) oraz wyświetlenie ekranu wykrycia samochodu (samochody z wyświetlaczem wielofunkcyjnym i wyświetlaczem Head-up).

Jeśli zostaje użyta dźwignia kierunkowskazu w celu zasygnalizowania skręcania w stronę, po której zaświecona jest lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza systemu BSM, gdy nadjeżdżający pojazd zostaje wykryty, system BSM powiadamia kierowcę o możliwym niebezpieczeństwie poprzez włączenie lampki sygnalizacyjnej/ostrzegawczej systemu BSM oraz uruchomienie sygnału ostrzegawczego i wyświetlenie ekranu ostrzegawczego (samochody z wyświetlaczem wielofunkcyjnym i wyświetlaczem Head-up).

Obszar monitorowany przez system obejmuje pasy ruchu po obu stronach samochodu oraz odcinek od tylnej części drzwi przednich do około 50 m za pojazdem.

System monitorowania martwego pola (BSM)


OSTRZEŻENIE

Zawsze sprawdzaj wzrokowo otoczenie przed dokonaniem zmiany pasa ruchu: System ten ma wyłącznie na celu pomagać użytkownikowi w sprawdzaniu obecności nadjeżdżających z tyłu pojazdów podczas zmiany pasa ruchu. W wyniku pewnych ograniczeń w działaniu tego systemu lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza systemu BSM, sygnał ostrzegawczy i ekran ostrzegawczy mogą nie działać lub ich działanie może być opóźnione, nawet jeśli na sąsiednim pasie ruchu znajduje się pojazd. Jako kierowca musisz zawsze sam sprawdzać otoczenie pojazdu.

UWAGA

System monitorowania martwego pola (BSM)


Lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM/Sygnał ostrzegawczy systemu BSM

System BSM lub system RCTA powiadamia kierowcę o obecności pojazdów na sąsiednich pasach lub z tyłu samochodu za pomocą lampki sygnalizacyjnej/ostrzegawczej, sygnału ostrzegawczego systemu BSM i wskaźnika na wyświetlaczu (samochody z wyświetlaczem wielofunkcyjnym i wyświetlaczem Head-up), gdy systemy te działają.

Lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM

Lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM są wbudowane w lewe i prawe lusterko zewnętrzne samochodu. Lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze włączą się, gdy na sąsiednim pasie ruchu zostanie rozpoznany zbliżający się od tyłu pojazd.

Lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM/Sygnał ostrzegawczy systemu BSM


Lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza włącza się chwilowo po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Jazda do przodu (działanie systemu BSM)

System BSM wykrywa pojazdy nadjeżdżające z tyłu samochodu i w zależności od okoliczności włącza lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM w lusterkach zewnętrznych. Ponadto, gdy lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza systemu BSM świeci się, jeśli zostanie włączony kierunkowskaz, aby zasygnalizować skręcanie w tę stronę, z której lampka ta świeci się, lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza systemu BSM zacznie migać.

Cofanie (Działanie systemu monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA) )

System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA) wykrywa pojazdy nadjeżdżające z lewej i z prawej strony Twojego samochodu i w takiej sytuacji zaczynają migać lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM.

Funkcja wyłączania przyciemniania podświetlenia

Jeżeli lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM włączają się przy włączonych światłach pozycyjnych, jasność tych lampek jest zmniejszana.

Jeżeli widoczność lampek sygnalizacyjnych/ostrzegawczych systemu BSM jest utrudniona z powodu dużego natężenia światła otoczenia, na przykład podczas jazdy po drogach pokrytych śniegiem lub podczas mgły, naciśnij przycisk wyłączania przyciemnienia, aby zwiększyć jasność świecących lampek sygnalizacyjnych/ostrzegawczych systemu BSM.

Wskaźnik na wyświetlaczu (Samochody z wyświetlaczem wielofunkcyjnym i wyświetlaczem Head-up)

Wykryty zbliżający się pojazd oraz ostrzeżenie wyświetlane są na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i wyświetlaczu Head-up, gdy samochód porusza się do przodu (aktywny system BSM).

Wskaźnik na wyświetlaczu (Samochody z wyświetlaczem wielofunkcyjnym i wyświetlaczem Head-up)


Rozpoznany kierunek jest wyświetlany ze wskaźnikiem wykrycia (białym) w momencie wykrycia zbliżającego się pojazdu. Ponadto, jeśli dźwignia kierunkowskazu zostaje użyta w celu zasygnalizowania zmiany pasa ruchu, gdy wykryty został pojazd, na wyświetlaczu zmienia się kolor (pomarańczowy) wskaźnika ostrzegawczego.

Sygnał ostrzegawcza systemu BSM

Sygnał ostrzegawczy systemu BSM jest emitowany zawsze wtedy, gdy miga lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza systemu BSM.

Wyłączanie działania systemu monitorowania martwego pola (BSM)

System BSM można wyłączyć.

Po naciśnięciu wyłącznika systemu BSM systemy BSM i RCTA są wyłączane, a w zestawie wskaźników włącza się lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM.


UWAGA Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji OFF, wówczas zachowywany jest stan działania systemu, jaki miał miejsce przed wyłączeniem zapłonu. Na przykład, jeśli włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji OFF, gdy systemy BSM i RCTA działają, będą one działać również po ponownym ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON.

Przednie matrycowe reflektory diodowe (LED) z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH)

Przednie matrycowe reflektory diodowe (LED) z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH) to system, który wykorzystuje kamerę FSC do określania pozycji pojaz ...

System rozpoznający znaki drogowe (TSR)

Dzięki systemowi TSR kierowca ma możliwość uniknięcia przeoczenia znaków drogowych. Pomaga on w bezpiecznym prowadzeniu samochodu poprzez wy ...

Zobacz tez:

Awaria systemu LKAS
W przypadku problemu z systemem zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Jeśli problem nie zniknie zapali się lampka sygnalizacji usterki systemu LKAS. Lampka sygnalizacji usterki systemu LKAS Jeśli system ...

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
OSTRZEŻENIEAni układ ABS, ani układ ESC nie zapobiega wypadkom spowodowanym przez nieprawidłowe lub niebezpieczne manewry. Mimo że układy te zwiększają panowanie nad pojazdem podczas hamow ...

iPod
(1) Powtarzaj Włączenie/wyłączenie odtwarzania w pętli. (2) Losowo Włączenie/wyłączenie odtwarzania w kolejności losowej. (3) Lista Wyświetla listę wszystkich utworów. (4) M ...

Instrukcje obslugi: