Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Rozładowany akumulator

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> Rozładowany akumulator

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jest wykonywane nieprawidłowo. Dlatego stosuj się ściśle do poniższej procedury. Jeśli nie jesteś pewien, czy zdołasz samodzielnie uruchomić silnik przy pomocy akumulatora zewnętrznego, koniecznie zleć wykonanie tej czynności wykwalifikowanemu serwisantowi.

OSTRZEŻENIE


Zachowaj następujące środki ostrożności: Dla zapewnienia właściwej i bezpiecznej obsługi akumulatora, przed jego użyciem lub kontrolą uważnie przeczytaj poniższe zalecenia.


Nie dopuść do tego, aby dodatni (+) biegun akumulatora stykał się z jakimkolwiek przedmiotem metalowym, który mógłby zaiskrzyć. Ogień i iskry w pobliżu otwartych ogniw akumulatora zagrażają bezpieczeństwu. Wodór, wytwarzający się podczas normalnej pracy akumulatora, może się zapalić i doprowadzić do jego wybuchu. Eksplozja akumulatora może spowodować poważne oparzenia i obrażenia.

Pracując w pobliżu akumulatora uważaj, aby metalowe narzędzia nie stykały się z dodatnim (+) lub ujemnym (-) biegunem akumulatora.


Nie zbliżaj się do otwartych ogniw akumulatora z ogniem i przedmiotami iskrzącymi, palącym się papierosem: Ogień i iskry w pobliżu otwartych ogniw akumulatora zagrażają bezpieczeństwu. Wodór, wytwarzający się podczas normalnej pracy akumulatora, może się zapalić i doprowadzić do jego wybuchu. Eksplozja akumulatora może spowodować poważne oparzenia i obrażenia.

Nie uruchamiaj, za pomocą akumulatora zewnętrznego, akumulatora zamarzniętego lub z niskim poziomem elektrolitu: Uruchamianie za pomocą akumulatora zewnętrznego zamarzniętego akumulatora lub akumulatora z niskim poziomem elektrolitu zagraża bezpieczeństwu. Akumulator może pęknąć lub wybuchnąć, powodując poważne obrażenia.

Połącz przy pomocy przewodów rozruchowych biegun ujemny zewnętrznego akumulatora z masą samochodu uruchamianego z dala od akumulatora: Podłączenie przewodów rozruchowych z biegunem ujemnym (-) akumulatora rozładowanego zagraża bezpieczeństwu.

Iskra może wywołać wybuch gazu wytwarzającego się w akumulatorze i spowodować obrażenia.

Przewody rozruchowe powinny znajdować się z dala od elementów, które są w ruchu: Podłączanie przewodów rozruchowych w pobliżu lub do części ruchomych (wentylator chłodnicy, koła pasowe) zagraża bezpieczeństwu. Przewód może zostać wciągnięty w momencie uruchomienia silnika i spowodować poważne obrażenia.

PRZESTROGA

Akumulator zewnętrzny musi mieć napięcie 12 V. Stosując napięcie 24 V (zespół silnikowo-prądnicowy 24 V lub dwa połączone szeregowo akumulatory 12 V) możesz uszkodzić rozrusznik 12 V, system zapłonu oraz inne układy elektryczne.

Rozładowany akumulator


1. Zdejmij pokrywę akumulatora.

Rozładowany akumulator


2. Upewnij się, czy napięcie akumulatora zewnętrznego wynosi 12 V i czy jego ujemny biegun jest połączony z masą.

3. Jeśli akumulator zewnętrzny znajduje się w innym samochodzie, nie dopuść, aby samochody zetknęły się. Wyłącz silnik samochodu z akumulatorem zewnętrznym i wszystkie zbędne urządzenia elektryczne w obu samochodach.

4. Podłącz przewody rozruchowe dokładnie w takiej kolejności, jak wskazano na rysunku.

5. Uruchom silnik samochodu z akumulatorem zewnętrznym. Kilka minut później spróbuj uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem.

6. (Z systemem i-ELOOP) Po uruchomieniu silnika na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zestawie wskaźników widnieje komunikat "i-ELOOP charging" (Ład. i-ELOOP). Komunikat ten nie jest już wyświetlany, gdy silnik pracuje i ładowanie zostało ukończone.

Samochodem można jechać po zniknięciu komunikatu z wyświetlacza.


UWAGA Jeśli kontynuowana jest jazda pojazdem, w momencie gdy wyświetlany jest komunikat, wówczas zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Gdy skręcisz kierownicą, kiedy wyświetlany jest komunikat, poczujesz, że obraca się ona ciężej niż zwykle, niemniej nie jest to oznaką usterki.

Układ kierowniczy zacznie działać normalnie po zniknięciu z wyświetlacza komunikatu. Nie odłączaj przewodów rozruchowych, w momencie gdy wyświetlany jest komunikat.

7. Po zakończeniu operacji uważnie odłącz przewody w kolejności odwrotnej, niż wskazano na rysunku.

8. Jeśli pokrywa akumulatora jest usunięta, załóż ją w kolejności odwrotnej do zdejmowania.

UWAGA

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)

UWAGA Jeżeli podczas jazdy wystąpią następujące okoliczności, może to oznaczać, że opona została przebita. Prowadzenie samo ...

Awaryjne uruchamianie silnika

Uruchamianie zalanego silnika (SKYACTIV-G 20 i SKYACTIV-G 25) Jeśli silnika nie uda się uruchomić, może być zalany (nadmiar paliwa w silniku). Przep ...

Zobacz tez:

Aktywny asystent pasa ruchu (LKAS)
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Aktywny asystent pasa ruchu wykrywa pasy namalowane na jezdni i pomaga kierowcy w utrzymaniu toru jazdy między tymi znakami poziomymi. Gdy system wykryje, że pojazd opuszcza pas ruchu, powiadam ...

Uchylanie okna dachowego
Otwieranie okna dachowego Przemieścić dźwignię sterowania ku górze, aż okno dachowe znajdzie się w żądanym położeniu. Zamykanie okna dachowego Przesunąć dźwignię okna ...

Zasady obsługi odtwarzacza CD
Zjawisko kondensacji Natychmiast po włączeniu ogrzewania, gdy temperatura wewnątrz samochodu jest niska, płyta CD lub elementy optyczne odtwarzacza CD mogą ulec zaparowaniu. W takim przypadku płyta CD zostanie wy ...

Instrukcje obslugi: