Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> Przebita opona –> Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)

UWAGA Jeżeli podczas jazdy wystąpią następujące okoliczności, może to oznaczać, że opona została przebita.

Jeśli opona została przebita, zjedź powoli na miejsce o płaskiej nawierzchni, możliwie najdalej od ruchu drogowego, żeby zmienić koło.

Zatrzymywanie się w warunkach natężonego ruchu drogowego lub na poboczu ruchliwej drogi zagraża bezpieczeństwu.

OSTRZEŻENIE

Ściśle stosuj się do instrukcji zmiany koła: Wykonywana nieprawidłowo zmiana koła zagraża bezpieczeństwu. Samochód może ześlizgnąć się z podnośnika i spowodować poważne obrażenia.

Żadna część ciała nie powinna się znajdować pod samochodem uniesionym na podnośniku.

Nigdy nie pozwalaj nikomu wsiadać do samochodu podpartego podnośnikiem: Przebywanie w samochodzie podpartym podnośnikiem zagraża bezpieczeństwu.

Pasażer może spowodować ześlizgnięcie się samochodu, skutkujące poważnymi obrażeniami.

UWAGA Przed użyciem podnośnika upewnij się, czy jest on dobrze nasmarowany.

1. Zatrzymaj się na twardej i równej nawierzchni możliwie najdalej od ruchu drogowego i włącz hamulec postojowy.

2. Ustaw dźwignię zmiany biegów skrzyni automatycznej w pozycji Park (P), a w przypadku skrzyni manualnej włącz pierwszy lub wsteczny bieg (R) i wyłącz silnik.

3. Włącz światła awaryjne.

4. Poproś wszystkich pasażerów o opuszczenie samochodu i oddalenie się w bezpieczne miejsce, z dala od samochodu i ruchu drogowego.

5. Wyjmij podnośnik, narzędzia i koło zapasowe.

6. Zablokuj koło będące po przekątnej samochodu względem koła z przebitą oponą. Aby zablokować koło, umieść kliny blokujące po obu stronach koła.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


UWAGA Nie mając klinów do zablokowania koła użyj kamieni lub drewnianych klocków o takiej wielkości, aby zatrzymać koło.

Zdejmowanie koła

OSTRZEŻENIE

Podczas podnoszenia samochodu zawsze ustawiaj dźwignię zmiany biegów w pozycji 1. lub wstecznego biegu (samochód z manualną skrzynią biegów) lub dźwignię wybierania biegów w pozycji P (samochód z automatyczną skrzynią biegów), włączaj hamulec postojowy i umieszczaj kliny pod kołami znajdującymi się po przekątnej w stosunku do podnośnika: Wymiana przebitej opony bez zastosowania klinów pod kołami zagraża bezpieczeństwu, ponieważ samochód może się poruszyć i upaść z podnośnika, nawet jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji 1. lub wstecznego biegu bądź dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P, co może doprowadzić do wypadku.

1. Jeśli Twój samochód wyposażony jest w stalowe obręcze, podważ kołpak piasty płaską końcówką korby podnośnika.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


PRZESTROGA

Do wymontowania kołpaka piasty użyj korby podnośnika. Używanie do tego celu wyłącznie rąk może spowodować obrażenia. Ponadto, używanie narzędzia innego niż korba podnośnika może spowodować uszkodzenie koła lub kołpaka piasty.

2. Poluzuj nakrętki koła po kolei obracając każdą o jeden obrót w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Nie zdejmuj żadnej nakrętki zanim koło nie zostanie uniesione z ziemi.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


3. Postaw podnośnik na podłożu.

4. Obracaj śrubą podnośnika w kierunku wskazanym na rysunku, aby unieść głowicę podnośnika na wysokość punktu podparcia.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


5. Umieść podnośnik w miejscu przeznaczonym do podnoszenia znajdującym się najbliżej zmienianego koła.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


6. Kontynuuj obracanie śrubą podnośnika do momentu, kiedy głowica podnośnika nasunie się na punkt podparcia podwozia.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


OSTRZEŻENIE

Używaj wyłącznie oznaczonych przednich i tylnych miejsc podparcia podnośnika zalecanych w niniejszej instrukcji: Próba umieszczania podnośnika w miejscach innych niż zalecane zagraża bezpieczeństwu. Samochód może ześlizgnąć się z podnośnika i spowodować poważne, a nawet śmiertelne obrażenia. Używaj wyłącznie oznaczonych przednich i tylnych miejsc podparcia podnośnika zalecanych w tej instrukcji.

Nie podnoś samochodu w pozycji innej niż specjalnie zaprojektowany punkt podparcia, ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod podnośnikiem: Podnoszenie samochodu w pozycji innej niż zaprojektowany do tego punkt podparcia oraz umieszczanie przedmiotów pod podnośnikiem jest niebezpieczne, gdyż może spowodować deformację karoserii samochodu, a nawet zsunięcie się samochodu z podnośnika powodując wypadek.

Używaj wyłącznie podnośnika dostarczonego wraz z Twoją Mazdą: Używanie podnośnika innego niż ten zaprojektowany dla Twojej Mazdy zagraża bezpieczeństwu. Samochód może ześlizgnąć się z podnośnika i spowodować poważne obrażenia.

Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod podnośnikiem: Podnoszenie samochodu za pomocą podnośnika, pod którym znajduje się jakiś przedmiot, zagraża bezpieczeństwu. Podnośnik może się ześlizgnąć, a samochód opaść i spowodować poważne obrażenia.

7. Włóż korbę podnośnika i nałóż na nią klucz do kół.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


8. Obracaj korbą podnośnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara i podnieś samochód na taką wysokość, aby można było założyć koło zapasowe.

Przed odkręceniem nakrętek koła upewnij się, czy Twoja Mazda jest właściwie unieruchomiona i czy nie może się ześlizgnąć albo przemieścić.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


OSTRZEŻENIE

Nie podnoś samochodu wyżej, niż to konieczne: Podnoszenie samochodu powyżej koniecznego poziomu jest niebezpieczne, gdyż może spowodować brak stabilności samochodu i doprowadzić do wypadku.

Nie uruchamiaj silnika, ani nie trzęś samochodem podniesionym na podnośniku: Uruchamianie silnika lub trzęsienie samochodem na podnośniku jest niebezpieczne, gdyż samochód może ześlizgnąć się z podnośnika powodując wypadek.

Nigdy nie wchodź pod samochód podniesiony na podnośniku: Wchodzenie pod samochód podniesiony na podnośniku jest niebezpieczne. Jeśli samochód ześlizgnie się z podnośnika, może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

9. Odkręć nakrętki koła, odkręcając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara; następnie zdejmij uszkodzone koło.

Zakładanie koła zapasowego

1. Usuń za pomocą szmatki kurz i zabrudzenia z powierzchni montażowych koła i piasty oraz ze śrub.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


OSTRZEŻENIE

Przed zmianą koła lub wymianą opony upewnij się, czy powierzchnie montażowe koła i piasty oraz nakrętki koła są czyste: Przy zmianie koła lub wymianie opony pozostawienie kurzu lub zabrudzeń na powierzchniach montażowych koła, piasty i śrubach zagraża bezpieczeństwu. Nakrętki koła mogą się odkręcić podczas jazdy i spowodować odpadnięcie koła, co prowadzi do wypadku.

2. Załóż koło zapasowe.

3. Wkręć nakrętki stożkową stroną do wnętrza; dokręć je palcami.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


OSTRZEŻENIE

Nie smaruj nakrętek kół i śrub oraz nie dokręcaj nakrętek momentem większym niż zalecany: Smarowanie nakrętek kół i śrub zagraża bezpieczeństwu. Nakrętki koła mogą się odkręcić podczas jazdy i spowodować odpadnięcie koła, co prowadzi do wypadku. Ponadto nakrętki kół i śruby mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli dokręci się je mocniej niż to jest konieczne.

4. Obracaj korbą podnośnika przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i opuść samochód na ziemię.

5. Za pomocą klucza do kół dokręć nakrętki w kolejności wskazanej na rysunku.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)


Jeśli nie masz pewności co do tego, jak mocno nakrętki powinny być dokręcone, poproś o ich sprawdzenie w specjalistycznym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.


OSTRZEŻENIE

Zawsze starannie i właściwie dokręć nakrętki koła: Niewłaściwie lub zbyt słabo dokręcone nakrętki koła zagrażają bezpieczeństwu. Koło może drżeć lub odpaść podczas jazdy. To z kolei może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do poważnego wypadku.

Upewnij się, czy wkręciłeś te same nakrętki, które zostały wykręcone lub zastąp je nakrętkami metrycznymi o tych samych parametrach: Ponieważ śruby i nakrętki mocujące koła Twojej Mazdy mają gwinty metryczne, używanie nakrętek niemetrycznych zagraża bezpieczeństwu. Niemetryczna nakrętka może uszkodzić metryczną śrubę i nie zabezpieczyć koła, co może spowodować jego odpadnięcie i doprowadzić do wypadku.

6. Usuń kliny blokujące spod kół i schowaj na swoje miejsce narzędzia oraz podnośnik.

7. Umieść uszkodzone koło w bagażniku.

8. Sprawdź ciśnienie w oponie.

9. Jak najszybciej zleć naprawę lub wymianę opony.

OSTRZEŻENIE

Nie jedź, jeśli nawet tylko w jednej oponie ciśnienie jest nieprawidłowe: Jazda z oponami o nieprawidłowym ciśnieniu zagraża bezpieczeństwu. Opony z nieprawidłowym ciśnieniem mają wpływ na sterowność pojazdu i mogą być przyczyną do wypadku. Sprawdź ciśnienie we wszystkich oponach, z kołem zapasowym włącznie.

UWAGA Odpowiednio zabezpiecz podnośnik i narzędzia, aby nie hałasowały podczas jazdy.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony

Zestaw do awaryjnej naprawy opony, w jaki wyposażona jest Twoja Mazda, służy do tymczasowej naprawy opony lekko uszkodzonej na skutek najechania na gwó ...

Rozładowany akumulator

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jes ...

Zobacz tez:

Regulacja ustawienia przedniego fotela - elektryczna
(jeśli jest w wyposażeniu) Ustawienie przedniego siedzenia może być regulowane za pomocą przełączników umieszczonych na zewnątrz siedziska. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić ...

Schowki
Tych schowków można używać do przechowywania niewielkich przedmiotów. OSTROŻNIE Aby uniknąć kradzieży, nie wolno zostawiać wartościowych przedmiotów w bagażni ...

Deska rozdzielcza
Wbudowane w kierownicy sterowanie systemem audio Poduszka powietrzna kierowcy Sygnał dźwiękowy Zestaw wskaźników Dźwignia sterowania wycieraczkami i spryskiwaczami (Prawy) Dźwignia sterowani ...

Instrukcje obslugi: