Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Rozwiązywanie problemów

Obsługa Klienta w zakresie zestawu głośnomówiącego Mazda Bluetooth

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z obsługą Bluetooth, skontaktuj się z obsługą klienta, dzwoniąc na numer darmowej infolinii.

Telefon:
(Niemcy)
0800 4263 738 (8:00―18:00 CET) (Z wyjątkiem Niemiec) 00800 4263 7383 (8:00―18:00 CET) (Cały świat)
+49 (0) 6838 907 287 (8:00―18:00 CET) Internet:
http://www.mazdahandsfree.com

Parowanie urządzenia Bluetooth, problemy z połączeniem

Symptom

Przyczyna

Metoda rozwiązania

Niemożliwe wykonanie sparowania

-

Upewnij się, że urządzenie z funkcją Bluetooth jest kompatybilne z systemem Bluetooth i że funkcja Bluetooth oraz tryb wyszukiwania*1 są włączone, a w ustawieniach urządzenia Bluetooth wyłączony jest tryb samolotowy. Wyłącz zasilanie urządzenia Bluetooth, a następnie włącz je ponownie. Jeśli mimo wszystko parowanie jest niemożliwe, skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy lub Obsługą Klienta w zakresie zestawu głośnomówiącego Mazda Bluetooth.
Nie można ponownie wykonać sparowania Informacje o parowaniu zarejestrowane w systemie Bluetooth lub w urządzeniu nie są prawidłowo rozpoznawane. Wykonaj sparowanie w następujący sposób:

1. Usuń dane urządzenie Bluetooth w systemie Mazda Connect.

2. Usuń hasło "Mazda" na ekranie wyszukiwania Bluetooth w urządzeniu z funkcją Bluetooth.

3. Wykonaj procedurę parowania ponownie.

Jeśli po próbie wykonania tej procedury sparowanie nie jest możliwe, wyłącz zasilanie urządzenia Bluetooth, a następnie włącz je ponownie. Jeśli mimo wszystko parowanie jest niemożliwe, skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy lub Obsługą Klienta w zakresie zestawu głośnomówiącego Mazda Bluetooth

Niemożliwe wykonanie sparowania Funkcja Bluetooth oraz Tryb wyszukiwania/ Widoczności*1 w urządzeniu mogą wyłączyć się automatycznie po upłynięciu pewnego czasu, w zależności od typu urządzenia. Sprawdź czy Bluetooth i Tryb wyszukiwania/ Widocznością*1 w urządzeniu są włączone i spróbuj ponownie.
Nie łączy się automatycznie po uruchomieniu silnika
Łączy się automatycznie, ale od razu rozłącza się
Co pewien czas rozłącza się Urządzenie znajduje się w miejscu, w którym łatwo może nastąpić zakłócenie fal radiowych (w torbie na tylnym siedzeniu, w tylnej kieszeni spodni). Zmień lokalizację urządzenia na miejsce, w którym fale radiowe nie będą wpływały na działanie w tak znacznym stopniu.
Nie łączy się automatycznie po uruchomieniu silnika Informacje z procesu parowania są aktualizowane wraz z aktualizacją oprogramowania urządzenia. Wykonaj sparowanie w następujący sposób:

1. Usuń dane urządzenie Bluetooth w systemie Mazda Connect.

2. Usuń hasło "Mazda" na ekranie wyszukiwania Bluetooth w urządzeniu z funkcją Bluetooth.

3. Wykonaj procedurę parowania ponownie.

Jeśli po próbie wykonania tej procedury sparowanie nie jest możliwe, wyłącz zasilanie urządzenia Bluetooth, a następnie włącz je ponownie. Jeśli mimo wszystko parowanie jest niemożliwe, skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy lub Obsługą Klienta w zakresie zestawu głośnomówiącego Mazda Bluetooth.

*1 Ustawienie, za pomocą którego możliwe jest odnalezienie urządzenia zewnętrznego do połączenia z systemem Bluetooth.

UWAGA

Problemy związane z rozpoznawaniem głosowym

Symptom

Przyczyna

Metoda rozwiązania

Słaba rozpoznawalność głosu
  • Zbyt wolne mówienie.
  • Zbyt głośne mówienie (krzyk).
  • Mówienie przed zakończeniem emitowania sygnału dźwiękowego.
  • Hałas otoczenia (rozmowy lub hałas z zewnątrz/wewnątrz nadwozia).
  • Nadmuch powietrza z klimatyzacji A/C w kierunku mikrofonu.
  • Mówienie z wykorzystaniem wyrażeń niestandardowych (dialektem).
Upewnij się, czy nie mówisz w sposób jaki przedstawiono w kolumnie po lewej stronie. Dodatkowo, jeśli wypowiadasz kolejno numery, staraj się nie robić zbyt długich przerw pomiędzy jednym a drugim.
Błędne rozpoznawanie numerów
Słaba rozpoznawalność głosu Wystąpiła usterka związana z mikrofonem. Mogło wystąpić nieprawidłowe połączenie lub usterka związana z mikrofonem. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Rozpoznawanie głosowe funkcji telefonu jest nieaktywne Wystąpił problem z połączeniem między systemem Bluetooth a urządzeniem. Jeśli sprawdzenie sparowania wykazuje nieprawidłowości, sprawdź sparowane urządzenie lub czy nie ma problemów z połączeniem
Nazwy w spisie telefonów nie są łatwo rozpoznawalne System Bluetooth znajduje się w stanie, w którym rozpoznawanie jest utrudnione. Należy postępować według poniższych wskazówek, aby poprawić stopień rozpoznawania.
  • Wyczyść ze spisu telefonów dane w pamięci, które nie są zbyt często używane.
  • Unikaj nazw skróconych, stosuj pełne nazwy. (Im dłuższa jest nazwa tym lepszy jest stopień rozpoznawania. Rozpoznawanie będzie lepsze, jeśli nie będziesz stosował takich nazw jak "Mum", "Dad").
Podczas obsługi systemu audio nie są rozpoznawane nazwy utworów Nazwy utworów nie mogą być rozpoznawane głosowo.

-

Chcesz pominąć wskazówki głosowe

-

Wskazówki głosowe można pominąć. Wystarczy szybko nacisnąć i puścić przycisk wybierania głosowego.

Problemy z nawiązywaniem połączeń

Symptom

Przyczyna

Metoda rozwiązania

Podczas rozpoczęcia rozmowy z drugiej strony może być słyszalny hałas samochodu Przez około trzy sekundy po rozpoczęciu nawiązywania połączenia funkcja tłumienia zakłóceń urządzenia Bluetooth wymaga czasu na dostosowanie się do zaistniałych warunków.

Nie jest to oznaką usterki urządzenia.

Nie słychać głosu rozmówcy lub jego głos jest bardzo cichy Głośność ustawiona jest na wartość zerową lub niższą. Zwiększenie głośności.

Pozostałe problemy

Symptom

Przyczyna

Metoda rozwiązania

Wskazanie pozostałego czasu działania baterii w samochodzie różni się od pokazywanego w urządzeniu Metoda wyświetlania wskazania jest inna w samochodzie i inna w urządzeniu.

-

Podczas nawiązywania połączenia z samochodu, numer telefonu pojawia się w rejestrze połączeń przychodzących/ wychodzących, a nazwa nie Numeru nie zarejestrowano w spisie telefonów. Jeśli numer zarejestrowano w spisie telefonów, rejestr połączeń przychodzących/ wychodzących jest aktualizowany o nazwę ze spisu telefonów po ponownym włączeniu silnika.
Telefon komórkowy nie synchronizuje się z samochodem w zakresie rejestru połączeń przychodzących/ wychodzących Niektóre typy telefonów nie synchronizują się automatycznie. Wykonaj synchronizację, używając telefonu komórkowego.
Dużo czasu zajmuje ukończenie funkcji zmiany języka Wymagane jest maksymalnie 60 sekund.

-

Ustawienia

UWAGA W zależności od wersji wyposażeniowej wyświetlany obraz może się różnić. Wybierz ikonę na ekranie głównym i ...

Załącznik

Co powinieneś wiedzieć OSTRZEŻENIE Zawsze reguluj system audio podczas postoju: Nie używaj przycisków sterowania systemem audio podczas jazdy. ...

Zobacz tez:

Klimatyzacja półautomatyczna jednostrefowa
Nacisnąć przycisk menu Klimatyzacja, aby wyświetlić stronę elementów sterowania układu. Automatyczny program zapewniania widoczności. Zamknięty obieg powietrza. Regulacja nawiewu powietrza. Regulacja temperatury. Regul ...

Zabezpieczanie samochodu
Zabezpieczenie przed kradzieżą OstrzeżenieNie uaktywniać blokady, gdy w samochodzie znajdują się pasażerowie! Otwarcie drzwi od wewnątrz nie będzie możliwe.Uaktywnienie układu powoduje ...

ABS/TCS/DSC
System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS)Moduł sterujący ABS stale monitoruje prędkość każdego koła. Jeśli któreś jest bliskie zablokowania, ABS automatyczni ...

Instrukcje obslugi: