Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Ustawienia

UWAGA W zależności od wersji wyposażeniowej wyświetlany obraz może się różnić.

Wybierz ikonę na ekranie głównym i wyświetl ekran ustawień.


Wybierz na ekranie pozycję ustawień, w której chcesz wprowadzić zmiany.

W ekranie konfiguracji można dostosować ustawienia w następujący sposób:

Zakładka

Element

Funkcja

AD-Disp (Wyświetlacz Head-up) Wysokość Regulacja jasności Inne Patrz "Wyświetlacz Head-up"
Wyświetlacz Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku"
Bezpieczeństwo Distance Recognition Support System (System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu) SBS/SCBS Inne Patrz rozdział "Możliwości personalizacji"
Dźwięk Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku"
Zegar Ustaw zegar Wyświetla aktualną ustawioną godzinę.

Naciśnij +, aby przestawić do przodu godzinę/minuty, i wybierz -, aby przestawić do tyłu godzinę/minuty.

AM/PM można wybrać wyłącznie w przypadku 12-godzinnego trybu wyświetlania godziny.

Synchr. GPS Dokonuje synchronizacji czasu z sygnałem GPS, gdy opcja ta jest włączona.

Gdy opcja ta jest wyłączona, czas można zmienić za pomocą opcji "Ustaw zegar".

Format godziny Zmiana trybu wyświetlania czasu z 12 na 24-godzinny.
Wybór strefy czasowej Gdy nie jest synchronizowana z sygnałem GPS, wybierz region, który chcesz wyszczególnić.
Czas letni Włącza/wyłącza ustawienie czasu letniego.

Gdy jest włączone, czas jest przesunięty o 1 godzinę do przodu. Gdy jest wyłączone, następuje powrót do czasu normalnego.

Pojazd Czujnik deszczu Zamki drzwi Inne Patrz rozdział "Możliwości personalizacji"
Urządzenia Bluetooth Patrz "Programowanie urządzenia przenośnego Bluetooth"
Zarządzanie siecią Z Wi-Fi korzysta się w celu zapewnienia działania funkcji odnajdywania punktów POI/Informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (np. ceny paliw, pogoda, najbliższa restauracja)
System Etykietki z opisem Włącza/wyłącza objaśnienia dla przycisków.
Język Zmienia język.
Temperatura Zmienia ustawienie ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza i odwrotnie.
Odległość Zmienia ustawienie z mil na kilometry i odwrotnie.
Aktualizacja bazy danych muzyki Stosowany do aktualizacji bazy danych Gracenote.

Baza Gracenote stosowana jest w trybie USB Audio, a umożliwia:

1. Wyświetlanie dodatkowych informacji o muzyce (np. nazwa utworu, wykonawcy)

2. Funkcja rozpoznawania głosowego w przypadku opcji Odtwórz wykonawcę i Odtwórz Album Gracenote można pobrać ze strony internetowej Mazda Handsfree.

Przywróć ust. fabryczne Pamięć oraz ustawienia przywracane są do ustawień fabrycznych.

Proces konfiguracji początkowej uruchamiany jest po wybraniu przycisku Tak .

Informacje Umowy i wyłączenia odpowiedzialności Zapoznaj się z nimi i wyraź zgodę.
Informacja o wersji Możesz sprawdzić aktualną wersję oprogramowania systemu audio i bazy danych Gracenote.

Aplikacje

UWAGA W zależności od wersji wyposażeniowej wyświetlany obraz może się różnić.

Wybierz ikonę na ekranie głównym
i wyświetl ekran Aplikacji. Można sprawdzić następujące informacje.

Ekran główny Element Funkcja
Monitor zużycia paliwa Wyświetlacz zużycia paliwa Wyświetlacz statusu kontrolnego Wyświetlacz skuteczności Wyświetlanie ekranu końcowego Patrz "Monitor zużycia paliwa"
Monitor stanu samochodu Wskazówka ostrzegawcza Można sprawdzić włączone aktualnie ostrzeżenia. Patrz "Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga"
Obsługa okresowa Plan przeglądów okresowych Zamiana kół Wymiana oleju Patrz "Monitor obsługi okresowej"

Rozpoznawanie głosowe

Podstawowa metoda obsługi Aktywacja rozpoznawania głosowego Naciśnij przycisk wybierania głosowego. Wyłączanie rozpoznawania głosowego Zast ...

Rozwiązywanie problemów

Obsługa Klienta w zakresie zestawu głośnomówiącego Mazda Bluetooth Jeśli masz jakiekolwiek problemy z obsługą Bluetooth, skontaktuj si ...

Zobacz tez:

Gdy nie można otworzyć pokrywy bagażnika
Jeżeli akumulator jest rozładowany, pokrywy bagażnika nie można odblokować ani otworzyć. W takiej sytuacji pokrywę bagażnika można odblokować dopiero po wykonaniu obsługi rozładowaneg ...

Tempomat inteligentny
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Kontrolka tempomatu Nastawa prędkości Odległość między pojazdami Tempomat pozwala zaprogramować pojazd tak, aby utrzymywał stałą prędkoś&# ...

Komora silnika
Ten silnik pokazano wyłącznie przykładowo do celów ilustracyjnych. Rozmieszczenie następujących elementów może się różnić: Filtr powietrza. Wskaźnik poziomu oleju silnikowego. Korek wlewu oleju silnikowego. Pompa zasysająca ...

Instrukcje obslugi: