Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Siedzenie przednie

Regulacja siedzenia

Siedzenia

 1. Przesuwanie siedzenia (Siedzenie z ręczną regulacją) Aby przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu, pociągnij do góry dźwignię, przesuń siedzenie do żądanej pozycji i zwolnij dźwignię.

  Sprawdź, czy dźwignia powróciła do pozycji początkowej, a fotel jest zablokowany próbując przesunąć go do przodu i tyłu.

  (Siedzenie z elektryczną regulacją) Aby przesunąć siedzenie, przesuń przełącznik umieszczony po zewnętrznej stronie siedzenia do przodu lub tyłu i przytrzymaj go. Zwolnij przełącznik, gdy siedzenie znajdzie się w żądanej pozycji.

 2. Regulacja wysokości (Siedzenie z ręczną regulacją) Wysokość siedzenia można regulować poruszając dźwignią w górę lub w dół.

  (Siedzenie z elektryczną regulacją) Wysokość siedzenia można regulować przesuwając przełącznik w górę lub w dół.

 3. Regulacja wysokości przedniej części siedziska (Elektrycznie regulowane siedzenie kierowcy)
  Wysokość przedniej części siedziska można regulować podnosząc lub obniżając przednią część przełącznika.
 4. Regulacja pochylenia oparć (Siedzenie z ręczną regulacją) Aby zmienić pozycję oparcia, pochyl się lekko do przodu i pociągnij do góry dźwignię.

  Następnie odchyl się do tyłu do pożądanej pozycji i zwolnij dźwignię.

  Sprawdź, czy dźwignia powróciła w położenie początkowe i czy oparcie jest zablokowane, próbując odchylić je do przodu i do tyłu.

  (Siedzenie z elektryczną regulacją) Zmień kąt pochylenia oparcia przez naciśnięcie przedniej lub tylnej części przełącznika regulacji pochylenia. Zwolnij przełącznik, gdy siedzenie znajdzie się w żądanej pozycji.

 5. Regulacja lędźwiowa (siedzenie kierowcy) (Siedzenie z ręczną regulacją) Aby zwiększyć przyleganie siedzenia, przesuń dźwignię w dół. Przesuń dźwignię w górę, aby zmniejszyć przyleganie siedzenia.

  (Siedzenie z elektryczną regulacją) Aby zwiększyć przyleganie, naciśnij i przytrzymaj w żądanej pozycji przednią część przełącznika, a następnie zwolnij go.

  Aby zmniejszyć przyleganie, naciśnij tylną część przełącznika.

Ogrzewanie siedzeń

Przednie siedzenia są wyposażone w elektryczne ogrzewanie. Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ON.

Aby włączyć ogrzewanie siedzeń, naciśnij przycisk ogrzewania siedzeń, gdy włączony jest zapłon. Włącza się wówczas lampka sygnalizacyjna informująca o działaniu ogrzewania siedzeń. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku tryb ten zmienia się, jak przedstawiono poniżej.

Siedzenia

OSTRZEŻENIE

Zachowaj ostrożność korzystając z ogrzewania siedzeń: Temperatura ogrzewania może być dla niektórych wymienionych poniżej osób zbyt wysoka, co może spowodować miejscowe oparzenia skóry.

Nie korzystaj z ogrzewania, jeśli siedzenie jest przykryte materiałem chłonącym wilgoć, jak koc lub poduszka: Siedzenie może ulec przegrzaniu, powodując miejscowe oparzenia skóry.

Nie korzystaj z ogrzewania siedzenia podczas snu w samochodzie, nawet krótkiego.

Siedzenie może ulec przegrzaniu, powodując miejscowe oparzenia skóry.

Nie pozostawiaj na siedzeniu ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, ani nie wbijaj w nie igieł lub szpilek: Może to spowodować przegrzanie siedzenia i lekkie oparzenia skóry.

PRZESTROGA

Nie używaj do czyszczenia siedzenia rozpuszczalników organicznych. Może to spowodować uszkodzenie poszycia i systemu ogrzewania.

UWAGA

Pamięć pozycji do jazdy

Żądana pozycja podczas jazdy może zostać przywołana po uprzednim zaprogramowaniu takiej pozycji.

Można zaprogramować wymienione poniżej pozycje do jazdy.

PRZESTROGA

Przy wywoływaniu zapamiętanej pozycji siedzenia, nie opieraj dłoni lub palców wokół siedziska. Siedzenie przesuwa się automatycznie do żądanej pozycji i może spowodować obrażenia rąk lub palców znajdujących się wokół siedziska.

Siedzenia

Pozycję siedzenia do jazdy można zaprogramować lub uruchomić przy użyciu przycisków na boku siedzenia lub przy użyciu klucza.

UWAGA

Programowanie

1. Upewnij się, czy hamulec postojowy jest włączony.

2. (Automatyczna skrzynia biegów) Upewnij się, czy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P.

3. Uruchom silnik.

4. Wyreguluj siedzenia i wyświetlacz Head-up do żądanej pozycji gotowości do jazdy.

5. Naciśnij przycisk SET na siedzeniu, dopóki nie usłyszysz jeden raz krótkiego sygnału dźwiękowego.

6. Wykonaj jedno z poniższych ustawień w ciągu 5 sekund od ukończenia powyższego punktu 5:

UWAGA Jeśli krótki sygnał dźwiękowy usłyszysz trzykrotnie, operacja została anulowana.

Przywoływanie zaprogramowanej pozycji do jazdy

(Przy użyciu przycisku na boku siedzenia)

1. Upewnij się, czy hamulec postojowy jest włączony.

2. (Automatyczna skrzynia biegów) Upewnij się, czy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P.

3. Uruchom silnik.

4. Naciśnij jeden z przycisków programowania (1 lub 2), aby przywołać żądaną pozycję gotowości do jazdy.

5. Sygnał dźwiękowy jest emitowany w momencie ukończenia ustawiania żądanej pozycji gotowości do jazdy.

UWAGA

(Przy użyciu zaprogramowanego klucza)

1. Odblokuj drzwi, naciskając przycisk żądania lub przycisk w kluczu.

2. Po odblokowaniu drzwi regulacja pozycji siedzenia przeprowadzana jest w ciągu 40 sekund od otwarcia drzwi kierowcy, a po ukończeniu tej czynności emitowany jest sygnał akustyczny.

3. Upewnij się, czy hamulec postojowy jest włączony.

4. (Automatyczna skrzynia biegów) Upewnij się, czy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P.

5. Uruchom silnik.

6. Rozpoczyna się regulacja wyświetlacza Head-up.

UWAGA

Kasowanie zaprogramowanych pozycji siedzenia do jazdy

(Kasowanie pozycji siedzenia do jazdy zaprogramowanych z wykorzystaniem klucza)

1. Wyłącz zapłon.

2. Naciśnij przycisk SET na boku siedzenia, dopóki nie usłyszysz jeden raz krótkiego sygnału dźwiękowego.

3. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij przycisk w kluczu w ciągu 5
sekund, dopóki nie usłyszysz jeden raz krótkiego sygnału dźwiękowego.

UWAGA Jeśli krótki sygnał dźwiękowy usłyszysz trzykrotnie, operacja została anulowana.

Ważne informacje dotyczące siedzeń

OSTRZEŻENIE Sprawdź, czy regulowane elementy siedzeń są zablokowane: Niezablokowanie siedzeń i/lub oparć zagraża bezpieczeństwu. W razie ...

Siedzenie tylne

Dzielone składane tylne oparcie Aby zwiększyć pojemność bagażnika, możesz złożyć oparcia tylnych siedzeń. OSTRZEŻENIE ...

Zobacz tez:

Przycisk blokady elektrycznych podnośników szyb
Kierowca może wyłączyć przełączniki elektrycznych podnośników szyb w drzwiach tylnych przez wciśnięcie włącznika blokady elektrycznych podnośników szyb w położe ...

Olej silnikowy
Kontrola poziomu oleju silnikowego 1. Upewnić się, czy pojazd stoi na poziomym terenie. 2. Uruchomić silnik i poczekać, aż osiągnie on normalną temperaturę roboczą. 3.Wyłączyć s ...

Przed użyciem systemu audio
Przyciski systemu audioBez zestawu głośnomówiącego Bluetooth Z zestawem głośnomówiącym Bluetooth Regulacja głośności Aby zwiększyć głośność, naci ...

Instrukcje obslugi: