Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Tempomat

Używając tempomatu możesz ustawić i automatycznie utrzymać każdą prędkość powyżej około 25 km/h.

OSTRZEŻENIE

Nie używaj tempomatu w następujących warunkach: Użycie tempomatu zagraża bezpieczeństwu i może spowodować utratę kontroli nad samochodem w poniższych warunkach.

Przyciski sterowania tempomatem

Tempomat


UWAGA Jeśli Twoja Mazda posiada wskazane poniżej przyciski/przełączniki, oznacza to, że jest ona wyposażona w aktywny tempomat (system MRCC) lub aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go).

Tempomat


Główne wskazanie tempomatu (kolor biały)/Wskazanie ustawienia tempomatu (kolor zielony)


Wskazanie to może mieć dwa kolory.

Główne wskazanie tempomatu (kolor biały)

Wskazanie włącza się (kolor biały) po uaktywnieniu tempomatu.

Wskazanie ustawienia tempomatu (kolor zielony)

Wskazanie włącza się (kolor zielony) w momencie ustawienia prędkości jazdy.

Włączanie/Wyłączanie

Z regulowanym ogranicznikiem prędkości (ASL)

Aby uaktywnić system, naciśnij przycisk MODE. Wyświetlane jest główne wskazanie tempomatu (białe).

Aby wyłączyć tempomat, naciśnij przycisk OFF/CAN.

Główne wskazanie tempomatu (białe) wyłącza się.

UWAGA W przypadku naciśnięcia przycisku MODE podczas działania tempomatu system ten przełącza się na regulowany ogranicznik prędkości (ASL).

Bez regulowanego ogranicznika prędkości (ASL)

Aby uaktywnić system, naciśnij przycisk ON. Wyświetlane jest główne wskazanie tempomatu (białe).

Aby wyłączyć tempomat, naciśnij przycisk OFF/CAN.

Główne wskazanie tempomatu (białe) wyłącza się.

OSTRZEŻENIE

Zawsze wyłączaj tempomat, kiedy go nie używasz: Pozostawienie tempomatu w stanie gotowości gdy nie jest używany, zagraża bezpieczeństwu, ponieważ możesz przypadkowo nacisnąć jeden z przycisków i niespodziewanie uruchomić sterowanie samochodu tempomatem. Może to spowodować utratę kontroli nad samochodem i wypadek.

UWAGA Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji OFF, wówczas zachowywany jest stan działania systemu, jaki miał miejsce przed wyłączeniem zapłonu. Na przykład, gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji OFF, gdy tempomat był aktywny, system ten uaktywni się przy kolejnym ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON.

Aby ustawić prędkość

1. (Z regulowanym ogranicznikiem prędkości (ASL) ) Uruchom tempomat, naciskając na przycisk MODE. Wyświetlane jest główne wskazanie tempomatu (białe).

(Bez regulowanego ogranicznika prędkości (ASL) ) Uruchom tempomat, naciskając na przycisk ON. Wyświetlane jest główne wskazanie tempomatu (białe).

2. Przyspiesz do prędkości, którą zamierzasz ustawić. Musi być wyższa od 25 km/h.

3. Ustaw tempomat, naciskając przycisk SET- przy żądanej prędkości.

Tempomat zostanie ustawiony w momencie naciśnięcia przycisku SET- . Jednocześnie zdejmij nogę z pedału przyspieszenia. Wyświetlane jest wskazanie ustawienia tempomatu (zielone).

UWAGA

W zestawie wskaźników wyświetlana jest prędkość samochodu ustawiona za pomocą tempomatu.

Tempomat


Aby zwiększyć prędkość jazdy, gdy tempomat jest włączony

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby zwiększyć prędkość używając przełącznika tempomatu

Naciśnij przycisk RES/+ i przytrzymaj go.

Twój samochód przyspieszy. Zwolnij przycisk przy żądanej prędkości.

Naciśnij przycisk RES/+ i od razu go puść, aby wyregulować ustawioną prędkość. Wielokrotne naciśnięcie spowoduje zwiększenie ustawionej prędkości zgodnie z ilością naciśnięć.

Zwiększanie prędkości przez pojedyncze wciśnięcie przycisku RES/+

Wskazanie w zestawie wskaźników prędkości samochodu w km/h: 1 km/h (0,6 mph)

Wskazanie w zestawie wskaźników prędkości samochodu w mph: 1 mph (1,6 km/h)

Zwiększanie prędkości przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał, aby przyspieszyć do żądanej prędkości. Naciśnij przycisk SET- i puść go natychmiast.

UWAGA Naciśnij pedał przyspieszenia, jeśli chcesz chwilowo zwiększyć prędkość, pomimo że tempomat jest włączony. Przyspieszenie nie będzie mieć wpływu na ustawioną prędkość ani jej nie zmieni. Zdejmij nogę z pedału przyspieszenia, aby wrócić do ustawionej prędkości.

Aby zmniejszyć prędkość jazdy, gdy tempomat jest włączony

Naciśnij przycisk SET- i przytrzymaj go.

Samochód stopniowo zwolni.

Zwolnij przycisk przy żądanej prędkości.

Naciśnij przycisk SET- i od razu go puść, aby wyregulować ustawioną prędkość.

Wielokrotne naciśnięcie spowoduje zmniejszenie ustawionej prędkości zgodnie z ilością naciśnięć.

Zmniejszanie prędkości przez pojedyncze wciśnięcie przycisku SET-

Wskazanie w zestawie wskaźników prędkości samochodu w km/h: 1 km/h (0,6 mph)

Wskazanie w zestawie wskaźników prędkości samochodu w mph: 1 mph (1,6 km/h)

Aby przywrócić pracę tempomatu przy prędkości jazdy wyższej od 25 km/h

Jeśli tempomat został tymczasowo wyłączony (na przykład w wyniku użycia pedału hamulca), a system jest nadal aktywny, ostatnio ustawiona prędkość zostanie automatycznie przywrócona, gdy zostanie naciśnięty przycisk RES/+ .

Jeśli prędkość samochodu spadnie poniżej 25 km/h, zwiększ prędkość do co najmniej 25 km/h i naciśnij przycisk RES/+ .

Wyłączanie tymczasowe

Aby tymczasowo wyłączyć tempomat, zastosuj jedną z metod:

Jeśli przycisk RES/+ zostanie naciśnięty, gdy prędkość samochodu wynosi 25 km/h lub więcej, system powraca do prędkości ustawionej wcześniej.

UWAGA

Wyłączanie

Jeśli żądana prędkość została ustawiona (włącza się wskazanie ustawionego tempomatu (kolor zielony) )

Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF/CAN lub naciśnij dwukrotnie przycisk OFF/ CAN.

Jeśli żądana prędkość nie została ustawiona (włącza się główne wskazanie tempomatu (kolor biały) )

Naciśnij przycisk OFF/CAN.

Czujniki radarowe (tylne)

Twój samochód wyposażony jest w czujniki radarowe (tylne). Czujniki radarowe (tylne) są również wykorzystywane przez następujące sy ...

System monitorowania ciśnienia w oponach

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) kontroluje ciśnienie w każdej oponie. Jeśli w jednej lub kilku oponach ciśnienie jest zbyt niskie, sys ...

Zobacz tez:

Instalacja elektryczna
Bezpieczniki Oznaczenia nowego bezpiecznika muszą być takie same jak oznaczenia bezpiecznika wymienianego. W samochodzie znajdują się trzy skrzynki bezpieczników: komora silnika deska rozdzielcza Przed wymi ...

Włączanie układu ISG
Warunki wstępne aktywacji układu Układ ISG działa po spełnieniu następujących warunków: Zapięty pas bezpieczeństwa kierowcy. Zamknięte drzwi kierowcy i maska silnika. Prawidłowe ...

Podnośnik wraz z narzędziami
Dźwignia podnośnika Podnośnik Klucz nasadowy do nakrętek Podnośnik, dźwignia podnośnika i klucz nasadowy do nakrętek kół znajdują się pod podłogą bagażnika. ...

Instrukcje obslugi: