Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Ręczne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Klimatyzacja automatyczna –> Ręczne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją

Ręczne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją jest możliwe po naciśnięciu przycisku innego niż przycisk [AUTO]. W takim przypadku układ działa w zależności od ustawień dokonanych ręcznie. Po użyciu przełącznika innego niż przycisk [AUTO] funkcje powiązane z pozostałymi przełącznikami pozostają w trybie automatycznym.

 1. Uruchomić silnik.
 2. Włączyć odpowiedni tryb pracy.

  Aby zwiększyć wydajność ogrzewania lub klimatyzacji, ustawić odpowiedni kierunek nawiewu:

  • Dla ogrzewania:

  • Dla chłodzenia:

 3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w odpowiednim położeniu.
 4. Włączyć dopływ powietrza zewnętrznego.
 5. Ustawić przełącznik regulacji biegu dmuchawy w wymaganym położeniu.
 6. Aby schłodzić wnętrze, należy włączyć klimatyzację.
 7. Aby włączyć pełne sterowanie automatyczne, należy nacisnąć przycisk [AUTO].

Wybór kierunku nawiewu

Klimatyzacja automatyczna


Przełącznik trybu pracy umożliwia wybór kierunku nawiewu powietrza.

Nawiew na szybę czołową (wyloty A, D)


Większa część strumienia powietrza jest kierowana na szybę czołową.

Nawiew na twarz (wyloty B, D)


Strumień powietrza kierowany jest na górne części ciała i twarz. Kierunek nawiewu można również regulować indywidualnie, ustawiając odpowiednio poszczególne wyloty powietrza.

Nawiew na nogi (wyloty A, C, D, E)

Większa część strumienia powietrza jest
kierowana na podłogę.

Nawiew na szybę czołową (wyloty A)

Większa część strumienia powietrza jest kierowana na szybę czołową, a niewielka na szyby boczne.

Klimatyzacja automatyczna


Wyloty w desce rozdzielczej Każdy wylot można otwierać lub zamykać ( ) osobno, za pomocą pokrętła.


Natomiast za pomocą dźwigni kierunkowej można ustawiać kierunek strumienia powietrza - tak jak pokazano na ilustracji.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury (1) Obracanie pokrętła regulacji temperatury w prawo powoduje zwiększanie temperatury.

Obracanie pokrętła regulacji temperatury w lewo powoduje zmniejszanie temperatury.

Sterowanie dopływem powietrza z zewnątrz/obiegiem wewnętrznym (9) Przełącznik dopływu powietrza zewnętrznego/ obiegu wewnętrznego służy do przełączania pomiędzy dopływem powietrza z zewnątrz, a recyrkulacją powietrza w obiegu zamkniętym.

Aby zmienić tryb pracy, należy nacisnąć przycisk.

Obieg wewnętrzny

 Klimatyzacja automatyczna
Wybranie tego trybu powoduje odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego. Powietrze krąży w obiegu zamkniętym i następuje jego podgrzewanie lub chłodzenie w zależności od wybranej funkcji.

Dopływ powietrza z zewnątrz

Klimatyzacja automatyczna
Wybranie tego trybu powoduje dopływ powietrza zewnętrznego.

Następuje jego podgrzewanie lub chłodzenie w zależności od wybranej funkcji.

Informacja

Zaleca się wybór dopływu powietrza z zewnątrz.

Przedłużone działanie ogrzewania przy włączonym obiegu wewnętrznym (bez włączonej klimatyzacji) może spowodować zaparowanie szyby czołowej i szyb bocznych, jak również odczuwalny brak świeżego powietrza.

Natomiast przedłużone działanie klimatyzacji przy włączonym obiegu wewnętrznym może doprowadzić do zbytniego wysuszenia powietrza.

OSTRZEŻENIE
 • Przedłużona jazda z włączonym obiegiem wewnętrznym powietrza może spowodować podniesienie wilgotności w samochodzie, doprowadzając do zaparowania szyb i ograniczenia widoczności.
 • Nie spać w samochodzie przy włączonej klimatyzacji lub ogrzewaniu.

  Może to spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia wywołane spadkiem zawartości tlenu w powietrzu lub obniżeniem temperatury ciała.

 • Przedłużona jazda z włączonym obiegiem wewnętrznym może spowodować senność, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem.

  Obieg wewnętrzny włączać na krótko, tylko w uzasadnionych przypadkach i pamiętać o jego wyłączaniu.

Regulacja biegu dmuchawy

Regulacja biegu dmuchawy (2) Przycisk regulacji biegu dmuchawy umożliwia zmianę ilości powietrza docierającego do wnętrza pojazdu lub zmianę szybkości jego recyrkulacji.

Im wyższa prędkość dmuchawy, tym większa ilość powietrza docierającego do wnętrza pojazdu lub większa szybkość jego recyrkulacji.

Naciśnięcie przycisku [OFF] powoduje wyłączenie dmuchawy.

UWAGA

Praca dmuchawy przy wyłączonym silniku pojazdu może spowodować rozładowanie akumulatora. Dmuchawę należy włączać tylko przy pracującym silniku.

Klimatyzacja (4) Aby włączyć klimatyzację, należy nacisnąć przycisk [A/C] (włączenie klimatyzacji sygnalizowane jest lampką).

Aby wyłączyć klimatyzację, należy ponownie nacisnąć przycisk.

Wyłączanie układu (5) Aby całkowicie wyłączyć układ klimatyzacji i ogrzewania, należy nacisnąć przycisk [OFF]. Jeżeli stacyjka jest włączona (stan ON), po całkowitym wyłączeniu układu można jednak nadal zmieniać kierunek nawiewu i włączać/wyłączać obieg wewnętrzny.

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja

Sterowanie automatyczną klimatyzacją polega wyłącznie na ustawieniu wymaganej temperatury. 1. Nacisnąć przycisk [AUTO] (3). Sterowanie trybami ...

Działanie układu

Wentylacja 1. Włączyć tryb . 2. Włączyć dopływ powietrza zewnętrznego. 3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w ...

Zobacz tez:

Wyświetlacz Head-up
OSTRZEŻENIE Jasność oraz pozycję wyświetlacza Head-up ustawiaj zawsze na postoju: Ustawianie jasności oraz pozycji wyświetlacza podczas jazdy zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może doprow ...

Zasilający port USB
Zasilające porty USB mogą być używane niezależnie od tego, czy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC czy ON. Korzystaj wyłącznie z urządzeń USB, które mają maksy ...

Pasy bezpieczeństwa
Niniejszy rozdział przedstawia prawidłowy sposób używania pasów bezpieczeństwa. Podano w nim również ostrzeżenia dotyczące pasów bezpieczeństwa. Środki ostrożno ...

Instrukcje obslugi: