Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE

Fale radiowe emitowane z klucza mogą zakłócić funkcjonowanie wyposażenia medycznego, np. rozrusznika serca: Przed użyciem klucza w pobliżu osób, które używają sprzętu medycznego, zapytaj producenta sprzętu lub swojego lekarza, czy fale radiowe emitowane przez nadajnik nie zakłócą funkcjonowania tego sprzętu.

UWAGA

1. Upewnij się, czy masz przy sobie klucz.

2. Sprawdź, czy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa.

3. Upewnij się, czy hamulec postojowy jest włączony.

4. Trzymaj naciśnięty pedał hamulca do momentu całkowitego uruchomienia silnika.

5. (Manualna skrzynia biegów) Trzymaj naciśnięty pedał sprzęgła do momentu całkowitego uruchomienia silnika.

(Automatyczna skrzynia biegów) Ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji (P). Jeżeli musisz ponowić uruchomienie silnika, gdy samochód porusza się, ustaw dźwignię w pozycji neutralnej (N).

UWAGA

6. Sprawdź, czy lampka sygnalizacyjna klucza (zielona) (jeżeli znajduje się na wyposażeniu) świeci się w zestawie wskaźników oraz czy świeci się dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (zielona).

Uruchamianie silnika


UWAGA

PRZESTROGA

Jeżeli lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) świeci się lub dioda sygnalizacyjna w przycisku start (pomarańczowa) miga, oznacza to wystąpienie nieprawidłowości w układzie rozruchowym silnika. Może to uniemożliwić uruchomienie silnika lub przełączenie włącznika zapłonu w pozycję ACC lub ON (w przypadku samochodów z zestawem wskaźników typu A  wyświetlane są w zestawie wskaźników odpowiednie komunikaty). Skonsultuj się jak najszybciej ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA

7. Naciśnij przycisk Start po włączeniu się zarówno lampki sygnalizacyjnej klucza (zielonej) (o ile znajduje się na wyposażeniu) w zestawie wskaźników jak i diody sygnalizacyjnej (zielonej) w przycisku Start.

UWAGA

8. Po uruchomieniu silnika pozostaw go na biegu jałowym przez około dziesięć sekund (zabronione w Niemczech).

UWAGA

Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza

PRZESTROGA

Podczas uruchamiania silnika poprzez trzymanie nadajnika nad przyciskiem Start w przypadku rozładowania baterii klucza lub nieprawidłowego działania klucza, uważaj, aby nie dopuścić do wystąpienia poniżej wymienionych okoliczności.

W przeciwnym razie sygnał z klucza nie zostanie odebrany poprawnie i silnik może się nie uruchomić.Jeśli silnika nie można uruchomić z powodu rozładowania baterii, silnik może zostać uruchomiony w następujący sposób:

1. Trzymaj naciśnięty pedał hamulca do momentu całkowitego uruchomienia silnika.

2. (Manualna skrzynia biegów) Trzymaj naciśnięty pedał sprzęgła do momentu całkowitego uruchomienia silnika.

3. Upewnij się, czy dioda sygnalizacyjna (zielona) w przycisku Start miga.

4. Dotknij przycisku Start tylną stroną klucza (jak pokazano na rysunku), kiedy dioda sygnalizacyjna przycisku Start (zielona) miga.

Uruchamianie silnika


UWAGA Podczas dotykania przycisku Start tylną stroną klucza, jak pokazano na rysunku, dotykaj go tą stroną nadajnika, z której znajduje się przycisk blokowania.

5. Upewnij się, czy dioda sygnalizacyjna (zielona) w przycisku Start włączyła się.

6. Naciśnij przycisk Start, aby uruchomić silnik.

UWAGA

Awaryjne uruchamianie silnika

Jeśli lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) świeci się lub dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) miga, oznacza to, że silnik może nie uruchomić się przy zastosowaniu normalnej metody (w przypadku samochodów z zestawem wskaźników typu A wyświetlane są w zestawie wskaźników odpowiednie komunikaty). Skonsultuj się jak najszybciej ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, silnik można uruchomić w sposób wymuszony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start do momentu uruchomienia silnika. Aby uruchomić silnik muszą być również spełnione pozostałe warunki, takie jak obecność klucza w zasięgu działania i naciśnięcie na pedał sprzęgła (Manualna skrzynia biegów) lub na pedał hamulca (Automatyczna skrzynia biegów).

Włącznik zapłonu

Pozycje przycisku Start System ten działa wyłącznie wówczas, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania. Każdorazowe naciśni ...

Wyłączanie silnika

OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu: Zatrzymanie silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu, z jakiejkolw ...

Zobacz tez:

Visiopark 1 – Visiopark 2
Gdy silnik pracuje, układy umożliwiają wyświetlanie na ekranie dotykowym obrazu otoczenia w pobliżu samochodu za pomocą jednej kamery (w wersji Visiopark 1) lub dwóch kamer (w wersji Visiopark 2). Ekran dzieli się na dwie cz ...

Olej silnikowy
Kontrola poziomu oleju silnikowego 1. Upewnić się, czy pojazd stoi na poziomym terenie. 2. Uruchomić silnik i poczekać, aż osiągnie on normalną temperaturę roboczą. 3.Wyłączyć s ...

Lampki ostrzegawcze
UWAGA - Lampki ostrzegawcze Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy wszystkie lampki ostrzegawcze zgasły. Jeżeli którakolwiek z nich nadal jest zapalona, sygnalizuje to sytuację wymagającą zainteresowania k ...

Instrukcje obslugi: