KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Objaśnienie zawartości ekranu trybu rozpoznawania mowy

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Rozpoznawanie mowy –> Objaśnienie zawartości ekranu trybu rozpoznawania mowy

Ekran startowy trybu rozpoznawania mowy

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Cztery najczęściej używane polecenia: wyświetla cztery najczęściej używane polecenia.
 2. Polecenia wymagające dodatkowych ustawień: wyświetla polecenia wymagające wykonania dodatkowych ustawień przed użyciem.
 3. Ikona wskazująca stan systemu rozpoznawania mowy.

Funkcja rozpoznawania
mowy w trybie oczekiwania.


Odtwarzany jest komunikat głosowy.


Przetwarzanie polecenia głosowego.

 1. Głośność mowy użytkownika: głośność mowy użytkownika jest wskazywana w czasie rzeczywistym.
 2. Wynik rozpoznawania: wskazuje rozpoznane polecenie głosowe.
 3. Help (Pomoc): dostępne polecenia głosowe na kilku etapach.
 4. Exit (Wyjdź): zakończenie rozpoznawania mowy.

Ekran pomocy trybu rozpoznawania mowy

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Lista poleceń głosowych
  • Wyświetla dostępne polecenia głosowe.
  • Naciśnięcie lub wypowiedzenie polecenia spowoduje wyświetlenie dodatkowych, bardziej szczegółowych poleceń.
 2. Instrukcje korzystania z funkcji rozpoznawania mowy dla pozycji: wyświetla instrukcje rozpoznawania mowy według pozycji.
 3. Instrukcje korzystania z trybu rozpoznawania mowy: wyświetla ogólne instrukcje korzystania z trybu rozpoznawania mowy.

Ekran instrukcji trybu rozpoznawania mowy

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Treść instrukcji obsługi: szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi głosowej.
 2. Zamknięcie: zamknięcie ekranu z instrukcjami korzystania z trybu rozpoznawania mowy i wyświetlenie poprzedniego ekranu

UWAGA

Uruchamianie/wyłączanie trybu rozpoznawania mowy i ustawienia

Uruchamianie trybu rozpoznawania mowy Naciśnij przycisk [VOICE] (Głos) na kierownicy, aby uruchomić funkcję rozpoznawania mowy i wyświetlić ekran ...

Lista poleceń głosowych

Typy poleceń głosowych Polecenia głosowe dzielą się na polecenia globalne i lokalne. Polecenia globalne (●): polecenia, których ...

Zobacz tez:

Przypominanie o przeglądzie
Jeżeli do zaplanowanego przeglądu pozostało mniej niż 1500 km lub 30 dni, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) na wyświetlaczu na kilka sekund pojawia się przypomnienie o przeglądzie. Przypomn ...

Zagłówek (fotele przednie)
Dla bezpieczeństwa i wygody pasażera oraz kierowcy oba przednie fotele są wyposażone w zagłówki. Zagłówek nie tylko zapewnia komfort kierowcy i przedniemu pasażerowi, ale również ...

Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth
Przygotowanie zestawu głośnomówiącego Bluetooth Ustawianie kodu do programowania 4-cyfrowy kod do zaprogramowania posiadanego telefonu komórkowego (sparowania) można uprzednio ustawić. UWAGA Początko ...

Instrukcje obslugi: