KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Objaśnienie zawartości ekranu trybu rozpoznawania mowy

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Rozpoznawanie mowy –> Objaśnienie zawartości ekranu trybu rozpoznawania mowy

Ekran startowy trybu rozpoznawania mowy

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Cztery najczęściej używane polecenia: wyświetla cztery najczęściej używane polecenia.
 2. Polecenia wymagające dodatkowych ustawień: wyświetla polecenia wymagające wykonania dodatkowych ustawień przed użyciem.
 3. Ikona wskazująca stan systemu rozpoznawania mowy.

Funkcja rozpoznawania
mowy w trybie oczekiwania.


Odtwarzany jest komunikat głosowy.


Przetwarzanie polecenia głosowego.

 1. Głośność mowy użytkownika: głośność mowy użytkownika jest wskazywana w czasie rzeczywistym.
 2. Wynik rozpoznawania: wskazuje rozpoznane polecenie głosowe.
 3. Help (Pomoc): dostępne polecenia głosowe na kilku etapach.
 4. Exit (Wyjdź): zakończenie rozpoznawania mowy.

Ekran pomocy trybu rozpoznawania mowy

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Lista poleceń głosowych
  • Wyświetla dostępne polecenia głosowe.
  • Naciśnięcie lub wypowiedzenie polecenia spowoduje wyświetlenie dodatkowych, bardziej szczegółowych poleceń.
 2. Instrukcje korzystania z funkcji rozpoznawania mowy dla pozycji: wyświetla instrukcje rozpoznawania mowy według pozycji.
 3. Instrukcje korzystania z trybu rozpoznawania mowy: wyświetla ogólne instrukcje korzystania z trybu rozpoznawania mowy.

Ekran instrukcji trybu rozpoznawania mowy

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Treść instrukcji obsługi: szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi głosowej.
 2. Zamknięcie: zamknięcie ekranu z instrukcjami korzystania z trybu rozpoznawania mowy i wyświetlenie poprzedniego ekranu

UWAGA

Uruchamianie/wyłączanie trybu rozpoznawania mowy i ustawienia

Uruchamianie trybu rozpoznawania mowy Naciśnij przycisk [VOICE] (Głos) na kierownicy, aby uruchomić funkcję rozpoznawania mowy i wyświetlić ekran ...

Lista poleceń głosowych

Typy poleceń głosowych Polecenia głosowe dzielą się na polecenia globalne i lokalne. Polecenia globalne (●): polecenia, których ...

Zobacz tez:

Wskazówki ogólne
Akcesoria i modyfikacje pojazdu Zaleca się używanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, oraz części zatwierdzonych przez producenta do użytku w danym modelu samochodu. Producent samochodu ni ...

Sprawdzanie ciśnienia w oponach
1. Po przejechaniu około 7~10 km (około 10 min), należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. 2. - Podłączyć przewód łączący (10) sprężarki bezpośrednio do wentyla opony ...

Stacyjka na kluczyk
(jeżeli występuje) Podświetlenie stacyjki włącza się zawsze po otwarciu drzwi przednich, chyba że kluczyk znajduje się w położeniu ON. Podświetlenie stacyjki gaśnie natychmiast po w ...

Instrukcje obslugi: