Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Elementy sterujące

Regulacja położenia kierownicy

Regulacja położenia kierownicy


Odblokować dźwignię, wyregulować położenie kierownicy, a następnie zablokować dźwignię i upewnić się, że kierownica jest prawidłowo unieruchomiona.

Nie dokonywać regulacji kierownicy, jeśli samochód nie został unieruchomiony i nie wyłączono blokady kierownicy.

Elementy sterujące na kole kierownicy

Za pomocą elementów sterujących znajdujących się na kierownicy można obsługiwać niektóre systemy wspomagania kierowcy, system audio-nawigacyjny i podłączony telefon komórkowy.

Regulacja położenia kierownicy


Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi systemu Infotainment.

Podgrzewane koło kierownicy

Regulacja położenia kierownicy


Do uaktywniania ogrzewania służy .


Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Regulacja położenia kierownicy


Zalecane miejsca chwytu kierownicy są podgrzewane szybciej i do wyższej temperatury niż pozostałe obszary.

Podgrzewanie działa, gdy pracuje silnik lub gdy włączona jest funkcja Autostop.

Sygnał dźwiękowy

Regulacja położenia kierownicy


Nacisnąć przycisk .


Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby

Wycieraczki przedniej szyby z regulacją częstotliwości pracy

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby


HI : praca szybka
LO : praca powolna
INT : praca przerywana
OFF : wyłączone

Aby przetrzeć szybę przednią tylko raz w sytuacji, gdy wycieraczki są wyłączone, wystarczy popchnąć dźwignię w dół w pozycję 1x.

Wycieraczek nie wolno włączać, gdy szyby są oblodzone.

Przed wjazdem do myjni wycieraczki należy wyłączyć.

Regulowany czas trwania cyklu pracy wycieraczek

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby


Dźwignia wycieraczek w położeniu INT.

Aby dostosować częstotliwość pracy wycieraczek, obrócić pokrętło regulacyjne.

Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby


HI : praca szybka
LO : praca powolna
AUTO : automatyczna praca wycieraczek sterowana czujnikiem deszczu
OFF : wyłączone

W pozycji AUTO czujnik deszczu rejestruje ilość wody na przedniej szybie samochodu, a następnie odpowiednio reguluje częstotliwość pracy wycieraczek.

Aby przetrzeć szybę przednią tylko raz w sytuacji, gdy wycieraczki są wyłączone, wystarczy popchnąć dźwignię w dół w pozycję 1x.

Wycieraczek nie wolno włączać, gdy szyby są oblodzone.

Przed wjazdem do myjni wycieraczki należy wyłączyć.

Regulacja czułości czujnika deszczu

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby


Dźwignia wycieraczek w położeniu AUTO.

Aby wyregulować czułość czujnika deszczu, obrócić pokrętło regulacyjne.

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby


Czujnik należy utrzymywać w czystości i nie dopuszczać do oblodzenia.

Spryskiwacz przedniej szyby

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby


Pociągnąć dźwignię. Szyba przednia zostanie spryskana płynem, a wycieraczka wykona kilka cyklów pracy.

Wycieraczka / spryskiwacz tylnej szyby

Wycieraczka tylnej szyby

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby


Obrócić zewnętrzny przełącznik, aby włączyć wycieraczkę tylnej szyby:

OFF : wyłączona INT : praca przerywana
ON : praca ciągła

Wycieraczek nie wolno włączać, gdy szyba tylna jest oblodzona.

Przed wjazdem do myjni wycieraczki należy wyłączyć.

Wycieraczka tylnej szyby zostaje uaktywniona automatycznie po włączeniu biegu wstecznego, gdy wycieraczki przedniej szyby są włączone.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w menu personalizacji ustawień.

Spryskiwacz tylnej szyby

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby


Popchnąć dźwignię.

Szyba tylna zostanie spryskana płynem, a wycieraczka wykona kilka cyklów pracy.

Spryskiwacz tylnej szyby jest wyłączany, gdy poziom płynu do spryskiwaczy jest niski.

Temperatura zewnętrzna

Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast, a jej wzrost z pewnym opóźnieniem.

Temperatura zewnętrzna


Na ilustracji pokazano przykładowy ekran.

Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie do 3 ºC, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Ostrzeżenie

Jezdnia może być oblodzona nawet wówczas, gdy wyświetlacz pokazuje temperaturę kilku stopni powyżej 0 ºC.

Zegar

Data i godzina jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym.

Ustawianie daty i godziny, patrz Instrukcja obsługi systemu audionawigacyjnego.

Gniazdka zasilania

Gniazdka zasilania


Gniazdko zasilania 12 V znajduje się w konsoli środkowej.

Gniazdka zasilania


Drugie gniazdko zasilania znajduje się w konsoli między fotelami przednimi.

Maksymalny dopuszczalny pobór energii elektrycznej z gniazdka wynosi 120 wat.

Przy wyłączonym zapłonie gniazdko jest pozbawione zasilania.

Dodatkowo gniazdko jest wyłączane w przypadku niskiego napięcia akumulatora pojazdu.

Podłączane urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami normy DIN VDE 40 839 dotyczącej zgodności elektromagnetycznej.

Do gniazdka nie należy podłączać żadnych źródeł zasilania, np.

ładowarek czy akumulatorów.

Zastosowanie nieodpowiednich wtyków może spowodować uszkodzenie gniazdka.

Gniazdo ładowania USB

Gniazdka zasilania


W konsoli środkowej znajduje się jedno lub dwa gniazda USB. Obydwa gniazda USB są przystosowane do ładowania urządzeń.

W wersjach z dwoma gniazdami USB do górnego gniazda USB można podłączyć telefon w celu wyświetlenia jego interfejsu na wyświetlaczu pojazdu.

Uwaga Gniazda muszą być zawsze czyste i suche.

Ładowanie indukcyjne

Ostrzeżenie

Ładowanie indukcyjne może mieć ujemny wpływ na działanie wszczepionych rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych. W stosownym przypadku, przed użyciem ładowarki indukcyjnej należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem ładowania telefonu komórkowego zdjąć wszelkie metalowe przedmioty z ładowarki, ponieważ mogłyby się one rozgrzać do wysokiej temperatury.

Ładowanie indukcyjne


Aby można było naładować urządzenie, musi być włączony zapłon.

Obszar ładowania znajduje się w schowku pod elementami sterującymi ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Aby naładować telefon komórkowy:

1. Zdjąć wszystkie przedmioty z ładowarki.

2. Położyć telefon z wyświetlaczem skierowanym do góry na ładowarce w schowku.

Dioda LED sygnalizuje stan ładowania: świeci na zielono, gdy telefon komórkowy jest ładowany.

Indukcyjnie można ładować telefony komórkowe kompatybilne ze standardami PMA lub Qi.

Do naładowania telefonu komórkowego może być wymagana tylna pokrywa z wbudowanym uzwojeniem (np. Samsung 4 lub 5) lub etui (np. niektóre modele iPhone).

Telefon komórkowy musi mieć szerokość mniejszą od 8 cm i długość mniejszą od 15 cm, aby pasował do ładowarki.

Popielniczki

Przestroga

Popielniczki służą wyłącznie do gromadzenia popiołu; nie należy do nich wrzucać łatwopalnych śmieci.

Ładowanie indukcyjne


Przenośną popielniczkę można umieścić w uchwytach na napoje.

Wskaźniki i przyrządy

...

Kontrolki ostrzegawcze, zegary i wskaźniki

...

Zobacz tez:

Sterowanie manualną skrzynią biegów
Układ zmiany biegów Układ zmiany biegów jest konwencjonalny, jak pokazano na rysunku. Podczas zmiany biegu naciśnij do oporu pedał sprzęgła, następnie puszczaj go powoli. Twój samo ...

Przednie matrycowe reflektory diodowe (LED) z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH)
Przednie matrycowe reflektory diodowe (LED) z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH) to system, który wykorzystuje kamerę FSC do określania pozycji pojazdu poprzedzającego lub pojazdu nadjeżdżającego z ...

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z zestawem naprawczym typu B)
Przed użyciem zestawu naprawczego uważnie przeczytać instrukcję. Sprężarka Pojemnik ze środkiem uszczelniającym Zestaw naprawczy służy do doraźnej naprawy opony, umożliwiają ...

Instrukcje obslugi: